Skip to content

Grupa Mikroelektroniczna

Grupa mikroelektroniczna w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH prowadzona przez prof. Pawła Grybosia powstała w 2007 roku i wysyła do produkcji kilka specjalizowanych układów scalonych rocznie. Członkowie grupy mają ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu układów scalonych i wiele układów scalonych zaprojektowanych z ich udziałem znalazło zastosowania w nowoczesnych eksperymentach naukowych (LHC w CERN, INFN, laboratoria neurobiologiczne w USA i inne) oraz aplikacjach komercyjnych (Europa, Japonia). Aktywność badawcza grupy koncentruje się głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF.

 

W roku 2008 nasza grupa dołączyła do Cadence Academic Network.

Członkowie grupy

default-avatar

Robert Szczygieł

dr hab. inż.
default-avatar

Piotr Kaczmarczyk

mgr. inż.
default-avatar

Łukasz Kadłubowski

mgr inż.
default-avatar

Paweł Gryboś

prof. dr hab. inż.
default-avatar

Krzysztof Kasiński

dr hab. inż.
default-avatar

Rafał Kłeczek

dr inż.
default-avatar

Piotr Kmon

dr hab. inż.
default-avatar

Anna Kozioł

dr inż.
ASICS_Krzyzanowska

Aleksandra Krzyżanowska

dr inż.
default-avatar

Piotr Maj

prof. dr hab. inż.
default-avatar

Piotr Otfinowski

dr inż.
default-avatar

Paweł Turcza

dr inż.
default-avatar

Weronika Zubrzycka

dr inż.
default-avatar

Mirosław Żołądź

dr hab. inż.

Badania naukowe

Aktywność badawcza grupy koncentruje się głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF. Wspólne cechy projektowanych układów scalonych to:

– wielokanałowa architektura i małe rozrzuty parametrów,

– niski pobór mocy i mała powierzchnia zajmowana na krzemie przez pojedynczy kanał,

– mieszana (analogowo-cyfrowa) architektura z kompresją danych,

– niskie szumy, ograniczenie przesłuchów,

– nowe rozwiązania zużyciem zaawansowanych technologii submikronowych.


AKTUALNE BADANIA NAUKOWE:
 

Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych w systemach detekcji promieniowania X. Projekt NCN, (2020-2022)

Przetwarzanie sygnałów sub-GHz dla półprzewodnikowych detektorów pikselowych, Processing sub-GHz signals for semiconductor pixel detectors, NCN_OPUS V, 2014-2018.

Inteligentny detektor promieniowania z komunikacja międzypikselową oraz pomiarem czasu zachodzenia zdarzeń do implemantacji w technologiach o ekstremalnej gestości upakowania, Intelligent radiation detector with inter-pixel communication and time-of-occurence measurement for implementation in technologies with extreme packing density, NCN OPUS VII, 2015-2018.

Niskoszumowe scalone układy z szybkim interfejsem cyfrowym do obrazowania promieniowania, Low-noise integrated circuits with a fast digital interface for radiation imaging, MNiSW, 2016-2019.

Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych do obrazowania kolorowego pracujące z dużym natężeniem promieniowania X, Application-specific integrated circuits in nanometer technologies for color imaging that work with high X-radiation intensity, NCN OPUS XI, 2017-2020.

Niskomocowe, niskopowierzchniowe bloki wspierające pracę układów analogowych w wielokanałowych nanometrycznych układach scalonych przeznaczonych do eksperymentów biomedycznych, Low-power, low-area blocks supporting the work of analog circuits in multichannel nanometer integrated circuits intended for biomedical experiments, NCN Sonata, 2017-2020.

Projekt STS/MUCH-XYTER. Układy scalone ASIC do odczytu detektorów paskowych (w detektorze STS, Silicon Tracking System) oraz detektorów gazowych (Muon Chamber MUCH) w ośrodku Facility for Antiproton and Ion Research FAIR, Darmstadt, Niemcy.

Kilka projektów dla przemysłu.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE OD 2007 ROKU:
 

UFXC Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów. Grant NCBiR 2012-2016.

Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem pikselowych układów odczytowych ASIC w nanometrycznych technologiach CMOS, Grant NCN 2011-2014.

Niskoszumne scalone układy elektroniki odczytu o architekturze pikselowej dla potrzeb rejestracji sygnałów neurobiologicznych, Low noise pixel integrated electronics dedicated to recording neurobiological signals, NCN, 2011-2014.

Niskomocowy przetwornik analogowo-cyfrowy o bardzo małej powierzchni do zastosowań w systemach wielokanałowych, Ultra low-area, low power ADC applicable for multichannel systems, NCN 2012-2013.

Niskomocowe, niskoszumne, szybkie układy kształtowania impulsów CMOS na potrzeby toru elektroniki odczytu front-end półprzewodnikowych detektorów promieniowania X, “Low power, low noise, high speed CMOS readout front-end electronics for semiconductor X-ray detectors”, NCN, 2012-2013.

System do bezprzewodowego monitorowania wewnętrznej aktywności mózgu z wykorzystaniem specjalizowanych wielokanałowych układów scalonych, System for wireless monitoring of internal brain activity using specialized multi-channel integrated circuits, NCN, 2010-2013./li>

Wielokanałowe scalone układy do równoczesnego pomiaru czasu interakcji i zdeponowanego ładunku dla potrzeb detektorów promieniowania o dużej pojemności zapewniające liniową charakterystykę przetwarzania (Multichannel integrated circuits for simultaneous measurement of interaction time and deposited charge for large capacitance radiation detectors providing linear transfer characteristic), NCN, Nr rej: 2011/03/N/ST7/01815, realizacja w latach 2012-2015,

Scalone układy elektroniki odczytu dla matryc detektorów półprzewodnikowych o dużej liczbie atomowej Z (Integrated readout electronics for matrix of semiconductor detectors with a large atomic number), MNiSW, Resarch project no. N N505 465838 , 2010 – 2011,

AIDA (Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators) Project is coordinated by the RECFA Coordination Group for Detector R&D in FP7 programs and responds to the FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1 call from the European Commission. 2011 – 2014.

Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych, Multichannel interface for measurement and stimulation of live neural networks using application specific integrated circuits, MNiSW, Research Project no. R 01 0011 04,

Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D w technologiach submikronowych do odczytu dwuwymiarowych detektorów półprzewodnikowych, Multichannel mixed-mode integrated circuits in 3D submicron technologies for readout of two-dimensional semiconductor detectors , MNiSW, Resarch project no. N N515 243037, 2009 – 2011,

Charge sensitive amplifiers in submicron technology for use in pixel architectures for digital imaging (Wzmacniacze ładunkowe w technologiach submikronowych do zastosowań w architekturach pikselowych dla potrzeb obrazowania cyfrowego), MNiSW, Resarch project no. N N515 262235, 2007 – 2010,

Multichannel interface for measurement and stimulation of live neural networks using application specific integrated circuits (Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych), MNiSW, Research Project no. R 01 0011 04,

Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D w technologiach submikronowych do odczytu dwuwymiarowych detektorów półprzewodnikowych (Multichannel mixed-mode integrated circuits in 3D submicron technologies for readout of two-dimensional semiconductor detectors), MNiSW, Resarch project no. N N515 243037, 2009 – 2011,

Design of multichannel fast readout ASIC for silicon pixel detectors, Rigaku Corporation, 3-9-12 Matsubara-cho, Akishima-shi, Tokyo, Japan

Design of 64-channel fast readout ASIC for silicon strip detector. Rigaku Corporation, 3-9-12 Matsubara-cho, Akishima-shi, Tokyo, Japan

Digital techniques for medical X-ray imaging. MAGIC TRADING CORPORATION, a. s.Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Development of Time-Over-Threshold front-end test ASIC for silicon strip detector readout. Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Germany

Układy scalone

Aktywność badawcza grupy ASIC koncentruje się na głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF. Poniżej zamieszczono ofertę technologiczną układów scalonych zaprojektowanych i wykonanych przez członków grupy ASICS.
ZREALIZOWANE PROJEKTY UKŁADÓW SCALONYCH:
ChaSE Jr ChaSE Jr
Technologia: CMOS 40 nm
Powierzchnia: 2.0 mm x 4.5 mm
Rok: 2016
Miejsce: DME, AGH UST, Cracow
Opis:
STS/MUCH-XYTER2 STS/MUCH-XYTER2
Technologia:   UMC 180 nm CMOS MM/RF
Powierzchnia:   10 x 6.75 mm2
Rok:   2016
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   A prototype 128-channel charge and amplitude measurement ASIC for the Silicon Tracking System and Muon Chamber detectors in the Compressed Baryonic Matter (CBM) experiment at FAIR, Germany.
DSToTIC2 DSToTIC2
Technologia:   CMOS UMC 180 nm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel dual-stage processing stage for silicon strip detectors with two-stage reset and on-chip reference DACs
N100 N100
Technologia:   CMOS UMC 180 nm
Powierzchnia:   5 x 5 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   100-channel chip for stimulation, recording and neural spike detection
UFCXv2 UFCXv2
Technologia:   CMOS TSMC 130 nm
Powierzchnia:   10 x 20 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Final chip
PIX40v2 PIX40v2
Technologia:   CMOS TSMC 40 nm
Powierzchnia:   2.5 x 4 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Pixel matrix for X-ray detection with corrected C8P1 algorithm and low noise performance
UFCXv1 UFCXv1
Technologia:   CMOS TSMC 130 nm
Powierzchnia:   10 x 15 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Pixel prototype chip (NCRD project)
Pixel prototype 40 nm Pixel prototype 40 nm
Technologia:   CMOS TSMC 40 nm
Powierzchnia:   2.5 x 4 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Pixel matrix for X-ray detection, C8P1 algorithm, Flash ADC
NSoCMZ1 NSoCMZ1
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   5.0 x 5.0 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   System On Chip for multichannel wireless neural signal recording
DSToTIC DSToTIC
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel prototype dual stage processing stage for silicon strip detectors
ARF_ADC ARF_ADC
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   4-bit flash ADC for pixel systems, 6-bit flash ADC with comparator redundancy
AFE8 AFE8
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8 channel analog front-end readout chip dedicated for double-sided silicon microstrip sensors
NRSD8 NRSD8
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel chip for recording and neural spike detection
STSXYTER STSXYTER
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   10 x 6.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST Cracow, ZITI Heidelberg
Opis:   128-channel time and amplitude digitalization chip for SSD with CBMnet interface
NeuroRf2 NeuroRf2
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   2 versions of Rf transmiter and adc converter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
NeuAng01 NeuAng01
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   8 signal conditioning channels for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
NeuDig02 NeuDig02
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   4 versions of rectifiers, LDO, bandgap, RAM memory & 4GHz RF transmiter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
Publikacje:   [128]
NrsRf NrsRf
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   5 x 5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64 channel wireless SoC for multichannel neural signal activity monitoring with stimulation and artifact reductions circuits
NeuDig01 NeuDig01
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   controll circuit and adc converter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
Publikacje:   [163]
NR8 NR8
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel chip for recording biomedical signals
Publikacje:   [83]
FSDR16 FSDR16
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel front-end with 5th order complex shaping amplifier
Publikacje:   [153] [156]
NRS64 NRS64
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   5 x 5 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64 signal conditioning channels for multichannel neural signal activity monitoring with stimulation and artifact reductions circuits
Publikacje:   [151] [142] [166]
VIPIC - in collaboration with Fermilab VIPIC – in collaboration with Fermilab
Technologia:   3D Tezzaron, CMOS CHRT 0.35 μm
Powierzchnia:   5.5 x 6,3 mm2 x 2
Rok:   2010 – in production
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow and FermiLab USA
Opis:   3D ASIC -Vertically Integrated Pixel Imaging Chip
Publikacje:   [186]
TOT_02 TOT_02
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   3 x 4,35 mm2
Rok:   2010 – in production
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel front-end with ToT & digital part for SSD
Publikacje:   [161]
SXD2 SXD2
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3 x 4,35 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channel photon counting chip for CdTe detector
RF2 RF2
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   0,75 x 1,5 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   prototype low-power RF transmitter
ADC_10B ADC_10B
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   0,75 x 1,5 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   10-bit ADC
Publikacje:   [150] [152]
FPDR90 FPDR90
Technologia:   CMOS TSMC 90nm
Powierzchnia:   4 x 4 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   Prototype of fast readout for silicon pixel detector, matrix 40 x 32 pixel of 100 x 100 μm2 pixel size
Publikacje:   [139] [187] [189]
NRTs NRTs
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   4 versions of Rf transmiter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
RF_MZ RF_MZ
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1,5 x 1,5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   2 prototype low-power RF transmitters
TOT_01 TOT_01
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   3 x 1,5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   31-channel front-end with ToT for SSD
Publikacje:   [140] [198]
PX90 PX90
Technologia:   CMOS TSMC 90nm
Powierzchnia:   4 x 4 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   First prototype of readout for silicon pixel detector, matrix 40 x 32 pixel of 100 x 100 μm2 pixel size
Publikacje:   [179] [182] [204]
SXD64 SXD64
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   4.8 x 5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel photon counting chip for CdTe detector
Publikacje:   [159] [162] [200] [205]
NEURO_B NEURO_B
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   2.5 x 5 mm2
Rok:   2008
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel readout ASIC for neurobiology experiments, architecture B
Publikacje:   [180] [185] [199] [202]
NEURO_A NEURO_A
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   2.5 x 5 mm2
Rok:   2008
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel readout ASIC for neurobiology experiments, architecture A
Publikacje:   [143] [180] [183] [185] [199] [202]
RG64 RG64
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3.9 x 5 mm2
Rok:   2007
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel fast single photon counting chip for Si strip detector
Publikacje:   [194] [195] [220]
FX24 FX24
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3.6 x 2.5 mm2
Rok:   2005-2006
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   24- channels of fast frond-end electronics with new PZC circuit, fast shaper and two discriminators per channel, internal correction circuit. Control logic, counters, RAM, LVDS, testing circuits.
Publikacje:   [209]
DEDIX DEDIX
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3.9 x 5 mm2
Rok:   2005-2006
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64- channels of fast frond-end electronics with PZC circuit, shaper, two discriminators per channel, internal correction circuit. Control logic, counters, RAM, LVDS, testing circuits.
Publikacje:   [229] [255] [258] [262]
NEUROPLAT NEUROPLAT
Technologia:   CMOS Alcatel-Mietec 0.5 μm
Powierzchnia:   2.9 x 6.5 mm2
Rok:   2003-2004
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channels with AC-coupling at the input, low noise preamplifier, new concept of pass-band filters, analog multiplexer, control block, shift registers and LVDS, DACs
Publikacje:   [257] [286] [289]
DTMROC DTMROC
Technologia:   CMOS 0.25 μm
Powierzchnia:   26 mm2
Rok:   2000-2003
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   16-channel ASIC for TRT detector, each channel includes: TDC with 3ns resolution, digital memory, command decoder, DACs, temperature sensor
Publikacje:   [230] [283] [320] [327]
RX64DTHv1 and RX64DTHv2 RX64DTHv1 and RX64DTHv2
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.8 μm
Powierzchnia:   3.7 x 6.5 mm2
Rok:   2000-2002
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel of low noise charge sensitive amplifier with shaper and two discriminators per channel. Pseudo-random counters, control logic, DACs, internal testing circuits.
Publikacje:   [267] [268] [276] [287] [290] [291] [292] [294]
BUSTUS BUSTUS
Technologia:   CMOS Alcatec-Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   3.8 x 1.6 mm2
Rok:   2001-2002
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   Testing chip with low noise amplifiers with new concept of the filters
Publikacje:   [279] [307] [319]
ABCD (several versions) ABCD (several versions)
Technologia:   BiCMOS 0.8 μm
Powierzchnia:   51 mm2
Rok:   1998-2002
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   128-channels readout for SSD working in SCT ATLAS detector
Publikacje:   [254] [264] [265] [265] [269] [282] [347] [347] [348] [354]
NEURO64 (Neurochip) NEURO64 (Neurochip)
Technologia:   CMOS Alcatel-Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   4 x 6.5 mm2
Rok:   1999-2001
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channels of low noise preamplifier with very low frequency AC coupling circuits, pass-band filters, analog multiplexer, control block, shift registers and LVDS
Publikacje:   [266] [280] [293] [296] [308] [310] [311] [312] [325]
RX64 RX64
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.8 μm
Powierzchnia:   3.7 x 6.5 mm2
Rok:   1999-2000
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel of low noise charge sensitive amplifier with shaper and discriminator. Pseudo-random counters, control logic, DACs
Publikacje:   [275] [284] [285] [288] [297] [298] [299] [300] [301] [304] [306] [309] [314] [315] [316] [318] [321] [322] [328] [330] [338]
XCOUNT32 XCOUNT32
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 1.2 μm
Powierzchnia:   1.7 x 3.3 mm2
Rok:   1997-1999
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channels of counters and RAMs with control logic
Publikacje:   [332]
SCTA (several versions) SCTA (several versions)
Technologia:   BiCMOS 0.8 μm
Powierzchnia:   9.3 x 6.9 mm2
Rok:   1998-1999
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   128-channel analogue readout for SSD, 40-MHz analogue RAM + multiplexer, control block
Publikacje:   [302] [331] [335] [340] [355] [362]
RX32 and RX32N RX32 and RX32N
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.8 μm
Powierzchnia:   1.8 x 3.3 mm2
Rok:   1997-1999
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channel of low noise charge sensitive amplifier with shaper and discriminator
Publikacje:   [326] [332] [333] [336] [339] [346]
NEURO32 NEURO32
Technologia:   CMOS Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   4.3 x 4.0 mm2
Rok:   1999
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channels of low noise preamplifier with very low frequency AC coupling circuits, pass-band filters, analog multiplexer and analog multiplexer
Publikacje:   [278] [296] [329] [337]
NEUROCHIP NEUROCHIP
Technologia:   CMOS Mietec 2.0 μm
Powierzchnia:   2.2 x 4.2 mm2
Rok:   1997-1998
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   testing chip with low noise preamplifier and low frequency filters
Publikacje:   [353]
SCTB SCTB
Technologia:   BiCMOS 0.8 μm
Powierzchnia:   6.1 x 5.2 mm2
Rok:   1996-1997
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   128-channel fast binary readout for SSD, digital memmory, mix-mode design
Publikacje:   [334] [343] [350] [362]
NEURO-1 NEURO-1
Technologia:   CMOS Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   3 x 2 mm2
Rok:   1998
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   Multichannel ASIC for neurobiology experiments
Publikacje:   [345]
XRAY16 XRAY16
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 1.8 μm
Powierzchnia:   2.8 x 2 mm2
Rok:   1996-97
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel amplifier-shaper-comparator chip
Publikacje:   [356]
APC16 APC16
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 1.2 μm
Powierzchnia:   2.8 x 2 mm2
Rok:   1995-1996
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel amplifier-comparator chip
Publikacje:   [245] [361]

Lista publikacji

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[1] Grzegorz W. Deptuch, Gabriella Carini, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Piotr MAJ, Marcel Trimpl, David P. Siddons, Robert SZCZYGIEŁ, Raymond Yarema:
Design and tests of the vertically integrated photon imaging chip,
IEEE Transactions on Nuclear Science ; ISSN 0018-9499. — 2014 vol. 61 no. 1, s. 663–674.
link
[2] A. DROZD, R. SZCZYGIEŁ, P. MAJ, T. SATŁAWA, P. GRYBOŚ:
Design of the low area monotonic trim DAC in 40 nm CMOS technology for pixel readout chips,
Journal of Instrumentation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1748-0221. — 2014 vol. 9 art. no. C12046, s. [1], 1–7.
link
[3] R. KŁECZEK, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
Low power analog readout front-end electronics for time and energy measurements,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment ; ISSN 0168-9002. — 2014 vol. 748, s. 54–60.
link
[4] Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ:
A 7-bit 500 kS/s 1 V micro-power SAR A/D converter for pixel systems,
Microelectronics Journal ; ISSN 0026-2692. — 2014 vol. 45 iss. 9 spec. iss., s. 1154–1158.
link
[5] Mirosław ŻOŁĄDŹ, Piotr KMON, Jacek RAUZA, Paweł GRYBOŚ, Tomasz Blasiak:
Multichannel neural recording system based on family ASICs processed in submicron technology,
Microelectronics Journal ; ISSN 0026-2692. — 2014 vol.45 iss. 9 spec. iss., s. 1226–1231.
link
[6] Piotr KMON:
Digitally assisted neural recording and spike detection multichannel integrated circuit designed in 180 nm CMOS technology,
Microelectronics Journal ; ISSN 0026-2692. — 2014 vol. 45 iss. 9 spec. iss., s. 1187–1193.
link
[7] Aleksandra DROZD, Piotr MAJ:
Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X — Correction in hybrid pixel X-ray detectors,
Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 5, s. 86–89.
[8] Mirosław ŻOŁĄDŹ, Piotr KMON, Jacek RAUZA, Paweł GRYBOŚ, Tomasz Błasiak:
System do wielokanałowej rejestracji elektrycznej aktywności tkanki nerwowej In Vivo z użyciem matryc mikroelektrod — System for multi-channel recording of electrical activity of nerve tissue In Vivo by microelectrode array usage,
Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 5, s. 176–179.
[9] Tadeusz SATŁAWA, Piotr KMON:
Projekt ultraszybkich układów LVDS w technologii nanometrycznej dla potrzeb obrazowania w medycynie — Design of the ultrafast LVDS I/O interface in nanometer process for medical imaging systems,
Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 5, s. 106–109.
[10] P. Kmon, A. Drozd:
A Reconfigurable Electrical Stimulator for the Needs of Multichannel Neurobiological Experiments,
International Journal of Microelectronics and Computer Science, 2014, Vol. 5, no. 3,
[11] Pradeep Ghosh, [et al.], P. GRYBOŚ, [et al.], K. KASIŃSKI, [et al.], R. KŁECZEK, [et al.], P. MAJ, [et al.], P. OTFINOWSKI, [et al.], R. SZCZYGIEŁ, [et al.], M. ŻOŁĄDŹ, [et al.]:
Track measurement in the high multiplicity environment at the CBM experiment,
Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2014 vol. 503 iss. 1 art. no. 012028, s. 1–5.
link
[12] Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK:
Prototyp układu scalonego z dwustopniowym przetwarzaniem impulsu dla potrzeb niskomocowego pomiaru czasu wystąpienia zdarzenia i amplitudy ładunku wejściowego — Low power prototype of the intergrated circuit with dual-stage pulse processing for time and amplitude measurement,
Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157 — 2014 vol. 4 nr 1, s. 72–75.
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[13] Aleksandra DROZD, Tadeusz SATŁAWA:
Trends in hybrid pixel detectors for X-ray imaging,
The challenges of contemporary science: theory and applications, 2014, S. 13–14.
[14] Paweł GRYBOŚ, Aleksandra DROZD, Grzegorz DEPTUCH, Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK, Piotr KMON, Piotr MAJ, Piotr OTFINOWSKI, Jacek RAUZA, Robert SZCZYGIEŁ, Tadeusz SATŁAWA, Mirosław ŻOŁĄDŹ:
Ultra fast X-ray detection systems in nanometer and 3D technologies,
MIXDES 2014 : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21 international conference, 2014, S. 38–41.
[15] Tadeusz SATŁAWA, Aleksandra DROZD, Piotr KMON:
Design of the ultrafast LVDS I/O) interface in 40 nm CMOS process,
MIXDES 2014 : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21 international conference, 2014, S. 200–204.
[16] Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ, Piotr MAJ:
ADCs in deep submicron technologies for ASICs of pixel architecture,
DDECS : proceedings of the 2014 IEEE 17th international symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems : April 23–25, 2014, Warsaw, Poland, S. 278–281.
[17] Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ:
Design and testing of integrated circuit of pixel architecture for fast X-ray imaging applications,
DDECS : proceedings of the 2014 IEEE 17th international symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems : April 23–25, 2014, Warsaw, Poland, S. 11.
[18] Mirosław ŻOŁĄDŹ, Piotr KMON, Jacek RAUZA, Robert SZCZYGIEŁ, Paweł GRYBOŚ, Piotr OTFINOWSKI:
Design of System-on-Chip in 180 nm technology for multi-channel wireless recording of the nerve tissue electrical activity,
MIXDES 2014 : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21 international conference, 2014, S. 267–271.
[19] Rafał KŁECZEK, Paweł GRYBOŚ:
Low voltage area efficient current-mode CMOS bandgap reference in deep submicron technology,
MIXDES 2014 : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21 international conference, 2014, S. 247–250.
[20] Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK:
Design of the reset and calibration circuits in a dual stage charge sensitive processing chain based on Time-over-Threshold technique for tracking applications,
MIXDES 2014 : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21 international conference, 2014, S. 194–199.
[21] Krzysztof KASIŃSKI, Wojciech Zabolotny, Robert SZCZYGIEŁ:
Interface and protocol development for STS read-out ASIC in the CBM experiment at FAIR,
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2014 : 26 May, 2014, Warsaw, Poland, S. 929028-1–929028-10.
[22] Piotr KMON:
CMRR improvement for multichannel integrated recording circuits processed in submicron technologies dedicated to neurobiology experiments,
MIXDES 2014 : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21 international conference, 2014, S. 170–174.
[23] Piotr KMON:
Design of a reconfigurable stimulator for multichannel integrated systems dedicated to neurobiology experiments,
MIXDES 2014 : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21 international conference, 2014, S. 180–184.
[24] Piotr MAJ:
Mismatch effects and their correction in large area ASICs,
DDECS : proceedings of the 2014 IEEE 17th international symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems : April 23–25, 2014, Warsaw, Poland, S. 238–241.
[25] P. MAJ, P. GRYBOŚ, P. KMON, R. SZCZYGIEŁ:
23552-channel IC for single photon counting pixel detectors with 75 μm pitch, ENC of 89 e− rms, 19 e− rms offset spread and 3\% rms gain spread,
ESSCIRC 2014: 40th European Solid-State Circuit Conference : Venezia Lido, Italy, September 22–26, 2014, S. 147–150.
link
[26] P. KMON, P. GRYBOŚ, M. ŻOŁĄDŹ, R. SZCZYGIEŁ:
Effective noise minimization in multichannel recording circuits processed in modern technologies for neurobiology experiments,
BioCAS: Biomedical Circuits and System Conference : breakthrough for distributed diagnostics and therapy : 22–24 October 2014, Lausanne, Switzerland, S. 344–347.
link
[27] P. Maj, P. Grybos, K. Kasinski, A. Drozd, J. Rauza, A. Koziol:
A New Approach for a Cameras Backend Design for the 75 μm Pitch Hybrid Pixel Detector,
Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2014.
[28] K. Kasinski, R. Kleczek:
Time and Energy Measurement ASIC for Microstrip Detectors with Two-level Reset System Based on the Time-over-Threshold Technique,
Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2014.
[29] K. Kasinski, R. Kleczek, P. Otfinowski, R. Szczygiel, P. Grybos:
STS-XYTER, a High Count-Rate Self-Triggering Silicon Strip Detector Readout IC for High Resolution Time and Energy Measurements,
Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2014.
[30] P. Maj, A. Drozd, P. Grybos, R. Szczygiel, G. Deptuch:
Testability Features of a Single Photon Counting Hybrid Pixel Detector Readout Circuit with Charge Sharing Elimination Algorithm,
Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2014.
[31] P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel, T. Taguchi, Y. Nakaye, S. Kobayashi:
HyPix-3000 – A Large Area Single-Photon Counting Detector with Two Discriminator Thresholds,
Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2014.
[32] M. Trimpl, G. Deptuch, J. Hoff, F. Fahim, P. May, P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel:
An on-chip charge cluster reconstruction technique in the miniVIPIC pixel readout chip for X-ray counting and timing,
Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2014.
[33] P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel:
Low Noise Single Photon Counting Chip with Energy Window for Hybrid Pixel Detector with Precise Offset and Gain Correction,
Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2014.
[34] G. Deptuch, G. Carini, P. Grybos, S. Holm, R. Lipton, P. Maj, D. Siddons, A. Shenai, R. Szczygiel, M. Trimpl, R. Yarema:
Ultimate 3D for a Pixel Detector – Tests of X-Rays Detection,
x
[35] Aleksandra DROZD, Piotr MAJ:
Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X — Correction in hybrid pixel X-ray detectors,
Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts, S. 87–88.
[36] Piotr KMON, Aleksandra DROZD:
Projekt układu do elektrycznej stymulacji dla potrzeb wielokanałowych eksperymentów neurobiologicznych — Design of an electrical stimulating circuit dedicated to multichannel neurobiology experiments,
Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts, S. 89–90.
[37] Aleksandra DROZD, Tadeusz SATŁAWA:
Trends in hybrid pixel detectors for X-ray imaging,
Young scientists towards the challenges of modern technology : 9th international PhD students and young scientists conference : Warsaw, 22–24 September 2014 : programme, S. 23.
[38] Mirosław ŻOŁĄDŹ, Piotr KMON, Jacek RAUZA, Paweł GRYBOŚ, Tomasz Błasiak:
System do wielokanałowej rejestracji elektrycznej aktywności tkanki nerwowej In Vivo z użyciem matryc mikroelektrod — System for multu-channel recording of electrical activity of nerve tissue In Vivo by microelectrode array usage,
Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts, S. 69–70.
[39] L. Altman, [et al.], P. GRYBOŚ, [et al.], P. MAJ, [et al.], R. SZCZYGIEŁ, [et al.]:
Three dimensional integrated circuits bonded to sensors,
VERTEX 2014: 23rd international workshop on Vertex detectors : Mácha Lake, Doksy, Czech Pepublic : September 15–19, 2014, s. 1–9.
[40] Tadeusz SATŁAWA, Piotr KMON:
Projekt ultraszybkich układów LVDS w technologii nanometrycznej dla potrzeb obrazowania w medycynie — Design of the ultrafast LVDS interface for medical imaginig applications,
Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : book of abstracts, S. 47–48.
[41] Piotr MAJ:
Obrazy wysokiej jakości dla promieniowania X z wykorzystaniem detektorów pikselowych — [High quality X-ray imaging with hybrid pixel detectors],
Trzynasta krajowa konferencja elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 : materiały konferencji. — Polska, S. 523–527.
[42] Piotr MAJ:
Silicon strip detectors for X-ray diffraction measurements used in commercial applications,
Trzynasta krajowa konferencja elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 : materiały konferencji. — Polska, S. 528–533.

2013

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[43] P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz, T. Sakumura, Y. Tsuji:
18k channels single photon counting readout circuit for hybrid pixel detector,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, 2013, vol. 697, pp. 32–39
link
[44] P. Kmon, P. Grybos:
Energy efficient low-noise multichannel neural amplifier in submicron CMOS process,
IEEE Transactions on Circuits and Systems. I, Regular Papers, 2013, vol. 60, no. 7, pp. 1764–1775
link
[45] R. Kleczek, P. Grybos:
FSDR16-fast and low noise multichannel ASIC with 5th order complex shaping amplifier,
IEEE Transactions on Nuclear Science, 2013, vol. 60, no. 3, pp. 2188–2195
link
[46] A. Abuhoza, [et al.], P. Grybos, [et al.], K. Kasinski, [et al.], R. Kleczek, [et al.], P. Maj, [et al.], P. Otfinowski, [et al.], R. Szczygiel, [et al.], M. Zoladz, [et al.]:
The Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR,
Nuclear Physics. A, 2013, vol. 904–905, pp. 941c–944c
link
[47] M. Zoladz, A. Skalski, A. Smigielski, M. Socha:
Aplikacja do projektowania indywidualnego narzędzia prowadzącego do kapoplastyki stawu biodrowego — An application for design of individual guiding tool for hip resurfacing,
Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR, 2013, vol. 59, nr 3, pp. 223–226
[48] P. Maj, A. Drozd:
Symulacje komputerowe efektu podziału ładunku w detektorach półprzewodnikowych z wykorzystaniem układu FPGA — Computer simulations of charge sharing effect in semiconductor detectors using FPGA,
Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR, 2013, vol. 59, nr 3, pp. 262–265
[49] P. Kmon, P. Otfinowski:
Analiza szumowa kanału odczytowego przeznaczonego do wielokanałowych układów scalonych dedykowanych do eksperymentów neurobiologicznych — Noise analysis of the recording channel dedicated to the multichannel integrated circuits for neurobiology experiments,
Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, nr 1, pp. 21–23.
[50] P. Kmon, A. Drozd:
Analizy symulacyjne układów stymulacyjnych pod kątem wykorzystania w wielokanałowych układach scalonych — Simulation analysis of stimulation circuits for implantable multichannel integrated circuits,
Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR, 2013, vol. 59, nr 3, pp. 243–246
[51] K. Kasinski:
Komparator do generacji znaczników czasowych w układach odczytowych dla detektorów paskowych — Discriminator for timestamping in strip detector readout integrated circuits,
Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2013, nr 1, pp. 25–28
[52] M. Zoladz:
A system for 256-channel in vitro recording of the electrophysiological activity of brain tissue,
Metrology and Measurement Systems, vol. XX, 2013, no.3, pp. 369–382
link
[53] B. Caban, T. Kowalczyk, M. Żołądź, J. Rauza:
Introducing the method of multielectrode arrays in the electrophysiological studies of the posterior hypothalamus in vitro,
Acta Neurobiologiae Experyimentalis
[54] K. Barczewska, A. Drozd, L. Folwarczny:
Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem czujników inercyjnych o 9 stopniach swobody — Gesture recognition based on 9DOF inertial sensor,
Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR, 2013, vol. 59, nr 3, pp. 235–238
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[55] M. Zoladz, P. Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Kowalczyk, B. Caban:
A complete 256-channel reconfigurable ystem for in vitro neurobiological experiments,
IEEE BioCAS 2013 Advancing Healthcare Technology, October 31–November 2, 2013, Rotterdam, Netherlands, pp. 250-253
[56] P. Maj, P. Grybos, P. Kmon, R. Szczygiel:
ASICs in nanometer and 3D technologies for readout of hybrid pixel detectors,
Electron Technology Conference 2013, April 16–20, 2013, Ryn, Poland
[57] P. Otfinowski, P. Grybos:
Design and measurements results of 7-bit low-power, low area SAR A/D converter for pixel systems,
MIXDES 2013 : mixed design of integrated circuits and systems, June 20–22, 2013, Gdynia, Poland, pp. 218-221
[58] K. Kasinski, R. Kleczek, P. Grybos, R. Szczygiel:
Dual stage charge-sensitive amplifier with constant-current feedback for time-over-threshold processing dedicated for silicon strip detectors,
MIXDES 2013 : mixed design of integrated circuits and systems, June 20–22, 2013, Gdynia, Poland, pp. 239-242
[59] M. Zoladz, P Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Kowalczyk:
256-channel reconfigurable system for recording the electrophysiological activity of a neural tissue in vitro,
IEEE EMBS 2013: 6th international IEEE EMBS conference on Neural Engineering , November 6–8, 2013, San Diego, California, pp. 557-560
[60] P. Maj, A. Drozd, R. Szczygiel, P. Grybos:
FPGA simulations of charge sharing effect compensation algorithms for implementation in deep sub-micron technologies,
2013 UKSim 15th international conference on Computer modelling and simulation, April 10 –12, 2013, Cambridge, United Kingdom, pp. 780-786
[61] P. Grybos, P. Maj, P. Kmon, R. Szczygiel:
Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych i 3D dla potrzeb hybrydowych detektorów pikselowych — [Application specific integrated circuits for hybrid pixel detectors in nanometer and 3D technologies],
Electron Technology Conference 2013, April 16–20, 2013, Ryn, Poland
[62] M. Zoladz, P. Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Blasiak:
System for multichannel recording of the electrophysiological activity of a brain tissue,
MIXDES 2013 : mixed design of integrated circuits and systems, June 20–22, 2013, Gdynia, Poland, pp. 568-572
[63] R. Kleczek, P. Grybos:
Tests of a readout front-end electronics for a pixel detector based on inverter amplifier,
MIXDES 2013 : mixed design of integrated circuits and systems, June 20–22, 2013, Gdynia, Poland, pp. 273-278
[64] M. Zoladz, A. Skalski, A. Smigielski, M. Socha:
Aplikacja do projektowania indywidualnego narzędzia prowadzącego do kapoplastyki stawu biodrowego — Application for designing of individual guiding tool for hip resurfacing,
Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013, 19–23 maja 2013, Krynica Zdrój, Polska, pp. 61-61
[65] P. Maj, A. Drozd:
Symulacje komputerowe efektu podziału ładunku w detektorach półprzewodnikowych z wykorzystaniem układu FPGA — Computer simulations of charge sharing effect in semiconductor detectors using FPGA,
Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013, 19–23 maja 2013, Krynica Zdrój, Polska, pp. 95-96
[66] P. Kmon, A. Drozd:
Analizy symulacyjne układów stymulacyjnych pod kątem wykorzystania w wielokanałowych układach scalonych — Simulation analysis of stimulation circuits for implantable multichannel integrated circuits,
Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013, 19–23 maja 2013, Krynica Zdrój, Polska, pp. 81-82
[67] P. Kmon:
NRSD8 – Neural Recording ans Spike Detection multichannel integrated circuit designed in 180nm CMOS technology,
MIXDES 2013: mixed design of integrated circuits and systems : June 20–22, 2013, Gdynia, Poland, pp. 255-258
[68] K. Kasinski, R. Kleczek:
Prototyp układu scalonego z dwustopniowym przetwarzaniem impulsu dla potrzeb niskomocowego pomiaru czasu wystąpienia zdarzenia i amplitudy ładunku wejściowego — The low power prototype of the integrated circuit with dual-stage pulse processing for time and amplitude measurement,
Wybrane metody modelowania i symulacji: Warsztaty Doktoranckie, czerwiec 23–26, 2013, Poronin,Polska, pp. 59-60
[69] R. Kleczek:
Projekt układu elektroniki odczytu front-end do pomiaru czasu i energii dla półprzewodnikowych detektorów paskowych — The design of readout front-end electronics for time and energy measurements for semiconductor strip detectors,
Wybrane metody modelowania i symulacji: Warsztaty Doktoranckie, czerwiec 23–26, 2013, Poronin,Polska, pp. 55-58
[70] K. Barczewska, A. Drozd:
Comparison of methods for hand gesture recognition based on Dynamic Time Warping algorithm,
FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, September 8–11, 2013, Kraków, Poland, pp. 207–210
[71] K. Barczewska, A. Drozd, L. Folwarczny:
Rozpoznawanie gestów z wykorzystaniem czujników inercyjnych o 9 stopniach swobody — Gesture recognition based on 9DOF inertial sensor,
Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013, 19–23 maja 2013, Krynica Zdrój, Polska, pp. 73-74
[72] P. Maj, G. Carini, G. Deptuch, P. Grybos, P. Kmon, D. P. Siddons, R. Szczygiel, M. Trimpl, R. Yarema:
Tests of the first three-dimensionally integrated chip for photon science,
The 21st International workshop on vertex detectors
link
Patenty
[73] P. Kmon, M. Zoladz, R. Szczygiel, P. Grybos:
Sposób korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych i układ do korekcji pasma częstotliwości w strukturach monolitycznych — [Correction process in the frequency band monolithic structures and system for correction of the frequency band in monolithic structures],
Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 14, pp. 46
link
[74] M. Szyper, T. Zeglen, A. Boron, P. Grybos, R. Szczygiel:
Układ elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na wysokonapięciowe zakłócenia wspólne — [Electrical system to increases the immunity of the high voltage galvanic insulators for common distortion],
Opis patentowy, PL 214938 B1. — Zgłosz. nr 386192
link

2012

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[75] K. Kasinski, R. Szczygiel:
Wpływ szeregowej rezystancji przewodów oraz półprzewodnikowych detektorów paskowych na parametry szumowe układu detekcyjnego,
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 53 nr 3 s. 61–64, 2012.
[76] M. Zoladz, P. Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Kowalczyk:
System do wielokanałowej rejestracji in vitro potencjałów polowych i czynnościowych z wykorzystaniem płaskiej matrycy mikroelektrod,
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4 p. 355-357.
[77] P. Kmon:
Wielokanałowy układ scalony do złożonych eksperymentów neurobiologicznych,
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4 p. 376-378.
[78] P. Maj, K. Barczewska, A. Drozd, J. Kowalski:
Akcelerometryczny system badania i analizy chodu,
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4 p. 237-330.
[79] P. Maj, A. Baumbaugh, D. Deptuch, P. Grybos, R. Szczygiel:
Algorithms for minimization of charge sharing effects in a hybrid pixel detector taking into account hardware limitation in deep submicron technology,
JINST Journal of Instrumentation, 2012 vol. 7 p. C12020 pp. 1-7
link
[80] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
High frame rate measurements of semiconductor pixel detector readout IC,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, 2012 vol. 680 p. 56-60.
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[81] R. Kleczek, P. Otfinowski, P. Grybos:
Area efficient front-end readout electronics for pixel detector based on inverter amplifier,
Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2012, pp.219-222. Warsaw, Poland, June 2012.
[82] P. Kmon, P. Grybos, M. Zoladz, R. Szczygiel, P. Otfinowski, R. Kleczek, J. Rauza:
Design and measurements of low power multichannel chip for recording and stimulation of neural activity,
EMBC 2012 San Diego [Dokument elektroniczny] : 34th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : 28 August – 1 September, 2012, San Diego, CA USA.
[83] P. Otfinowski, P. Kmon, R. Kleczek:
Projekt 7-bitowego niskomocowego przetwornika A/C w technologii submikronowej o małej powierzchni do zastosowań wielokanałowych,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
link
[84] R. Kleczek, P. Otfinowski:
Projekt układu elektroniki front-end do odczytu detektorów pikselowych oparty na inwerterach,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
link
[85] K. Kasinski:
Komparator do nadawania znaczników czasowych w układach odczytowych dla detektorów paskowych,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
link
[86] P. Kmon, P. Otfinowski:
Analiza szumowa kanału odczytowego przeznaczonego do wielokanałowych układów scalonych dedykowanych do eksperymentów neurobiologicznych,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
link
[87] P. Otfinowski, P. Kmon:
Front-end amplifier optimization for integrated circuits fabricated in the submicron processes dedicated to the neurobiology experiments,
EMBC 2012 San Diego : 34th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : 28 August – 1 September, 2012, San Diego, California, p. 689, 2012
[88] D. Rzepka, P. Otfinowski:
Identyfikacja systemów nieliniowych przy pomocy jądrowego algorytmu LMS z ograniczeniem zasobów,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
link
[89] M. Zoladz, P. Kmon, P. Otfinowski, J. Rauza, P. Grybos:
Integrated circuit for wireless inductive powering implemented in 180nm CMOS process,
Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2012, pp.219-222. Warsaw, Poland, June 2012.
[90] M. Zoladz, P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, J. Rauza, M. Lewandowski, T. Blasiak, T. Kowalczyk:
A family of integrated circuits in submicron technology for in vivo and in vitro high density MEA experiments,
Proceedings of MEA meeting 2012 : 8th international meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays : July 10–July 13, 2012, Reutlingen, Germany, p. 295-296, 2012.
[91] M. Zoladz, P. Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Kowalczyk:
System do wielokanałowej rejestracji in vitro potencjałów polowych i czynnościowych z wykorzystaniem płaskiej matrycy mikroelektrod,
Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012 : materiały XI sympozjum : Krynica Zdrój, 13–17 maja 2012, p. 59-60, 2012.
[92] J. Rauza, M. Zoladz, P. Kmon, P. Grybos:
System pomiarowy do wielokanałowej rejestracji sygnałów neuronowych metodą in vivo,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
link
[93] P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz:
Area efficient low power neural amplifiers using MOS and MIM capacitors in submicron technologies for ultra low corner frequencies,
Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2012, pp.219-222. Warsaw, Poland, June 2012.
[94] P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz, P. Otfinowski, R. Kleczek, J. Rauza:
Family of multichannel ASICs for measurements of electrical activity of neural networks,
Proceedings of CDNLive! EMEA 2012 : Cadence user conference 2012 : connect, share, inspire : Munich, Germany 14–16 May.
[95] P. Kmon, M. Zoladz, P. Grybos, R. Szczygiel:
High uniformity of the main parameters of the integrated electronics dedicated to record broad range of the biopotentials,
Proceedings of MEA meeting 2012 : 8th international meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays : July 10–July 13, 2012, Reutlingen, Germany, p. 299-300, 2012.
[96] P. Kmon:
Wielokanałowy układ scalony do złożonych eksperymentów neurobiologicznych,
Proceedings of Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012, Krynica-Zdroj, 13-17 maja 2012, p. 35-36, 2012.
[97] P. Maj, K. Barczewska, A. Drozd, J. Kowalski:
Akcelerometryczny system badania i analizy chodu,
Proceedings of Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012, Krynica-Zdroj,13-17 maja 2012, p. 77-78, 2012.
[98] P. Maj, A. Baumbaugh, D. Deptuch, P. Grybos, R. Szczygiel:
Minimization of charge sharing effect in silicon hybrid pixel X-ray detectors based on pattern recognition algorithm,
Proceedings of ICIT 2012 : IEEE International Conference on Industrial Technology : March 19–21, 2012, Athens, Greece, 2012, p. 562-566.

2011

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[99] K. Kasinski:
Selected Solutions in Printed Circuit Boards for Silicon Strip Detector Readout Integrated Circuits Testing,
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 2011 R. 52 nr 12 p. 78-80.
[100] K. Kasinski:
System do testowania specjalizowanych układów scalonych do odczytu detektorów paskowych,
PAR Pomiary Automatyka Robotyka, 2011 R. 15 nr 7-8 p. 70-74
[101] K. Kasiński, R. Szczygieł, P. Gryboś:
TOT01, a time-over-treshold based readout chip in 180nm CMOS technology for silicon strip detectors,
JINST Journal of Instrumenstation, 2011, vol. 6, p. 1-6
link
[102] P. Gryboś, M. Kachel, P. Kmon, R. Szczygieł, T. Taguchi:
Low Noise 64-Channel ASIC for AC and DC Coupled Strip Detectors,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 58, no. 1, 2011, 187 – 193
link
[103] P. Kmon, M. Zoladz, P. Grybos, R. Szczygiel:
Low noise and low power multichannel integrated circuit for recording neural spikes and LFP signals,
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 2011 R. 52 nr 12 p. 18-20
[104] P. Grybos, P. Kmon, M. Zoladz, R. Szczygiel, M. Kachel, M. Lewandowski, T. Blasiak:
64 channel neural recording amplifier with tunable bandwidth in 180 nm CMOS technology,
Metrology and Measurement Systems, 2011 vol. 18 no. 4 p. 631-643.
[105] M. Kachel, P. Grybos, R. Szczygiel, T. Takeyoshi:
Measurement of low noise 64 channel counting ASIC for Si and CdTe strip detectors,
JINST Journal of Instrumenstation, 2011 C01043
link
[106] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
FPDR90 – A Low Noise, Fast Pixel Readout Chip in 90 nm CMOS Technology,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 58, no. 3, 1361 – 1369
link
[107] P. Maj, R. Szczygiel, P. Grybos:
Readout electronics for pixel detectors in deep submicron and 3D technologies,
International Journal of Electronics and Telecommunications, 2011 vo. 57 no. 4 p. 497-502.
[108] P. Maj, P. Kowalski, W. Tekieli:
Zintegrowany system pozyskiwania i analizy obrazu spirali Archimedesa w ocenie stopnia dysfunkcji pacjentów dotkniętych schorzeniem Parkinsona,
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2011 nr 2 p. 21-24.
[109] E. Abat, [et al.], T. Kowalski, [et.al.], B. Mindur, R. Szczygiel, [et. al.]:
A layer correlation technique for pion energy calibration at the 2004 ATLAS Combined Beam Test,
JINST Journal of Instrumentation, 2011 vo. 6 no. 6 P06001
link
[110] E. Abat, [et al.], T. Kowalski, [et.al.], B. Mindur, R. Szczygiel, [et. al.]:
Photon reconstruction in the ATLAS Inner Detector and Liquid Argon Barrel Calorimeter at the 2004 Combined Test Beam,
JINST Journal of Instrumentation, 2011 vo. 6 no. 6 P04001
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[111] P. Otfinowski, P. Gryboś, R. Kłeczek:
A 10-bit 3MS/s Low-power Charge Redistribution ADC in 180nm CMOS for Neural Application,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[112] M. Żołądź, P. Kmon, P. Gryboś, R. Szczygieł, R. Kłeczek, P. Otfinowski:
A bidirectional 64-channel neurochip for recording and stimulation neural network activity,
5th International IEEE EMBS conference on Neural engineering: Cancun, Mexico, April 27-May 1, 2011
link
[113] P. Otfinowski, R. Kleczek, P. Grybos:
10-bitowy przetwornik A/C dla potrzeb wielokanałowych systemów pomiarowych wykorzystywanych w neurobiologii,
XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011, p. 75-81.
[114] R. Kleczek, P. Grybos:
FSDR16 a low noise, fast silicon strip detector readout IC with a 5th order complex shaping amplifier in 180 nm CMOS,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23-29 October 2011, p. 637-640.
[115] R. Kleczek, P. Otfinowski:
Optymalizacja kształtowania impulsu i szumów toru elektroniki odczytu front-end dla detektorów krzemowych,
Proceedings of SECON 2011 : XXX konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki
[116] P. Otfinowski, R. Kleczek:
Projekt i wyniki pomiarów scalonego przetwornika analogowo-cyfrowego przeznaczonego do układów do rejestracji sygnałów neurobiologicznych,
Proceedings of SECON 2011 : XXX konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki
[117] R. Kłeczek, P. Gryboś, P. Otfinowski:
The Design of Low Power Low Noise High Speed CMOS Readout Front-end Electronics for Silicon Strip Detectors,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[118] M. Zoladz, P. Kmon, R. Szczygiel, R. Kleczek, P. Otfinowski, P. Grybos:
Wielokanałowy scalony system do rejestracji i stymulacji aktywności sieci neuronowych,
XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011, p. 159-165.
[119] K. Kasinski, R. Szczygiel, P. Grybos:
Prototype readout electronics and silicon strip detector study for the silison tracking system at compressed baryonic matter experiment,
Proceedings of SPIE: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2011 : 23–29 May 2011, Wilga, Poland
link
[120] K. Kasiński:
Selected Solutions in Printed Circuit Boards for Silicon Strip Detector Readout Integrated Circuits Testing,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[121] K. Kasinski:
System do testowania specjalizowanych układów scalonych do odczytu detektorów paskowych,
Proceedings of SECON 2011 : XXX konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki
[122] K. Kasinski, R. Szczygiel, P. Grybos:
TOT02, a time-over-threshold based readout chip in 180 nm CMOS process for long silicon strip detectors,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23-29 October 2011, p. 631-636.
[123] K. Kasinski, R. Szczygiel:
Wpływ szeregowej rezystancji przewodów oraz półprzewodnikowych detektorów paskowych cząstek i promieniowania X na parametry szumowe układu detekcyjnego,
XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011, p. 149-158.
[124] M. Żołądź, R. Szczygieł, P. Otfinowski, P. Gryboś:
Integrated Control Unit for Wireless Recording of Brain Activity,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[125] P. Kmon, M. Żołądź, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Comparison of two different architectures of multichannel readout ASICs for neurobiological experiments,
EUROCON 2011, International conference on Computer as a tool, April 27-29, Lisbon, Portugal
[126] P. Kmon, M. Zoladz, P. Grybos, R. Szczygiel:
Low noise and low power multichannel integrated circuit for recording neural spikes and LFP signals,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011
[127] P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz:
Tuning the low cut-off frequency in multichannel neural recording amplifiers by the on-chip correction DACs,
Proceedings of ECCTD 2011 : 20th European Conference on Circuit Theory and Design : August 29–31, 2011, Linköping, Sweden, p. 32-305.
[128] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, M. Zoladz:
PXD18k – fast single photon counting chip with energy window for hybrid pixel detector,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23–29 October 2011, p. 932-937.
[129] M. Zoladz:
Wykorzystanie specjalizowanych wielokanałowych układów scalonych bezprzewodowego monitorowania wewnętrznej aktywności mózgu,
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Modelowanie I Pomiary w Medycynie, Krynica, 8-12 maja 2011r ; ISBN 978-83-61528-24-1
[130] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
A low noise, fast pixel readout IC working in single photon counting mode with energy window selection in 90 nm CMOS,
IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2011, May 15th to 18th, Rio de Janerio, Brazil
link
[131] A. Baumbaugh, G. Carini, G. Deptuch, P. Grybos, J. Hoff, P. Maj, P. Siddons, R. Szczygiel, M. Trimpl, R. Yarema:
Analysis of full charge reconstruction algorithms for X-ray pixelated detectors,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23–29 October 2011, p. 660-667.
[132] P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel:
Development of a fast readout chip in deep submicron technology for pixel hybrid detectors,
Proceedings of ECCTD 2011 : 20th European Conference on Circuit Theory and Design : August 29–31, 2011, Linköping, Sweden, p. 409-412.
[133] P. Maj, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Fast Hybrid Pixel Detectors with Continuous Readout in Deep Submicron and 3D Technologies,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[134] P. Maj, A. Goral, P. Tuczapski:
System weryfikacji tożsamości na podstawie dynamiki podpisu,
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Modelowanie I Pomiary w Medycynie, Krynica, 8-12 maja 2011r ; ISBN 978-83-61528-24-1
[135] P. Maj, A. Goral, P. Tuczapski:
System weryfikacji tożsamości na podstawie dynamiki podpisu,
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2011 nr 2 p. 17-20.
[136] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
Tests of FPDR90 IC for hybrid detector readout for high frame rate X-ray applications,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23–29 October 2011, p. 673-676.
[137] P. Maj, P. Kowalski, W. Tekieli:
Zintegrowany system pozyskiwania i analizy obrazu spirali Archimedesa w ocenie stopnia dysfunkcji pacjentów dotkniętych schorzeniem Parkinsona,
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Modelowanie I Pomiary w Medycynie, Krynica, 8-12 maja 2011r.
Książki
[138] P. Grybos:
Zintegrowane czujniki pomiarowe : wybrane zagadnienia i przykłady,
Wydawnictwa AGH 2011
[139] P. Maj:
Wirtualne systemy kontrolno-pomiarowe,
Wydawnictwa AGH 2011

2010

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[140] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
A Prototype Pixel Readout IC for High Count Rate X-ray Imaging Systems in 90 nm CMOS Technology,
IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 57, no. 3, 2010, p. 1664-1674.
link
[141] P. Kmon, M. Żołądź, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Wielokanałowy system do rejestracji sygnałów neurobiologicznych metodami in vitro i in vivo,
Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 033-297, R. 86, NR 9/2010, str. 67-71
link
[142] P. Gryboś, P. Kmon, R. Szczygieł, M. Żołądź:
64 channel ASIC for neurobiology experiments,
International Journal of Electronics and Telecommunications, 2010, vol. 56, no. 4, s.375-380
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[143] Szczygieł R., Grybos P., Maj P.:
A Prototype chip for pixel hybrid detector in 90 nm CMOS technology,
VCI 2010 : the 12th Vienna Conference on Instrumentation, Book of Abstract, Vienna, Austria, February 2010, pp.31
link
[144] P. Gryboś, P. Kmon, R. Szczygieł, M. Żołądź, M. Kachel:
MEA based multichannel system employing ASIC for in vivo and in vitro experiments,
MEA Meeting 2010 : 7th international meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays : June 29 – July 2, 2010, Reutlingen, Germany : proceedings / ed. Alfred Stett. — Stuttgart : BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, 2010. — ISBN 3-938345-08-5. — p. 334–335
[145] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, A. Tsukiyama, K. Matsushita, T. Taguchi:
Multichannel integrated system for fast X-ray imaging applications ICIT 2010 ,
IEEE-ICIT 2010 International Conference on Industrial Technology : Vina del Mar, Chile : USB proceedings — [S. l.] : IEEE, cop. 2010. — ISBN: 978-1-4244-5697-0. pp. 1567–1570.
link
[146] P. Kmon, P. Gryboś, R. Szczygieł, M. Żołądź:
64 Channel Acquisition System for Recording Biomedical Signals,
MIXDES 2010, 17th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, pp. 163-167, June 24-26, 2010, Wrocław, Poland
link
[147] G. Deptuch, M. Trimpl, R. Yarema, D. Siddons, G. Carini, P. Gryboś, R. Szczygieł, P. Kmon, M. Kachel, P. Maj:
VIPIC IC – Design and tests aspects of the 3D pixel chip,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE
[148] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
FPDR90 a low noise, fast pixel readout chip in 90 nm CMOS,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE
link
[149] K. Kasiński, R. Szczygieł, P. Gryboś:
Evolution of a prototype silicon strip detectos readout ASIC for the STS,
CBM Progress Report 2010
link
[150] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
FPDR90 a low noise, fast pixel readout chip in 90 nm CMOS,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE, s. 1674-1677
link
[151] M. Kachel, P. Gryboś, R. Szczygieł, T. Takeyoshi:
Measurements and performance of a low noise 64-channel ASIC with CdTe strip detectors,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE, s. 1560-1564
link
Książki
[152] P. Gryboś:
Front-end Electronics for Multichannel Semiconductor Detector Systems,
Editorial Series on Accelerator Science, ISBN 978-83-7207-890-2, p.1-187, WUT Publishing House, Warsaw, Poland.
link
Aplikacje patentowe
[153] M. Szyper, T. Żegleń, A. Boroń, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Układ elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na wysokonapięciowe zakłócenia wspólne,
WYN:   (21) 386192, (22) 30-09-2008 BUP, 12-04-2010, 08/2010
link
[154] M. Szyper, T. Żegleń, A. Boroń, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową,
WYN:   (21) 386193, (22) 30-09-2008, BUP, 12-04-2010, 08/2010
link

2009

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[155] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, A. Tsukiyama, K. Matsushita, T. Taguchi:
RG64 – High Count Rate Low Noise Multichannel ASIC with Energy Window Selection and Continuous Readout Mode,
IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 56, no. 2, 2009, p. 487-495.
link
[156] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, A. Tsukiyama, K. Matsushita, T. Taguchi:
Low-noise multichannel ASIC for high count rate diffractometry applications,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A 607, 2009, pp. 229-232.
link
[157] Bohumir Zatko, Frantisek Dubecky, Jiri Pribil, Pavol Bohacek, Ivan Frollo, Pavol Scepko, Jan Mudron, Pawel Grybos, Vladimir Necas:
On the development of portable X-ray CT mini-system using semi-insulating GaAs radiation imaging detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 607, 2009, pp.67 -70.
link
[158] L. Bolanos, M. Boscardin, A.E. Cabal, M. Diaz, P. Grybos, P. Maj, F. Prino, L. Ramello, R. Szczygiel:
A digital X-ray imaging system based on silicon strip detectors working in edge-on configuration,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 608, 2009, pp.410 -414.
link
[159] K. Kasinski, R. Szczygiel, and A. Czermak.:
Test results of a self-triggering silicon strip detector readout chip,
Nucl. Inst. Meth., A607, 244–246, Aug. 2009.
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[160] Kmon, P.; Zoladz, M.; Grybos, P.; Szczygiel, R .:
Design and measurements of 64-channel ASIC for neural signal recording,
Engineering in Medicine and Biology Society, 2009. EMBC 2009. Annual International Conference of the IEEE, USA.
link
[161] Kachel, M.; Grybos, P.; Kmon, P.; Szczygiel, R.:
SXDR64 — multichannel low noise ASIC for CdTe and GaAs detectors,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 324 – 327.
link
[162] Zoladz, M.; Grybos, P.; Kachel, M.; Kmon, P.; Szczygiel, R.:
Analogue multiplexer for neural application in 180 nm CMOS technology,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 230 – 233.
link
[163] Kmon, P.; Grybos, P.; Szczygiel, R.; Kachel, M.; Zoladz, M.:
Integrated circuit with tunable bandwitdh for neural signal recording,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 286 – 290.
link
[164] Szczygiel, R.; Grybos, P.; Maj, P:
Design of pixel readout integrated circuits in submicron technology to minimize the mismatch effects,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 51 – 54.
link
[165] Szczygieł R., Grybos P.. P. Maj:
A Pixel Readout Chip Designed in 90 nm CMOS Process for High Count Rate Imaging Systems,
Proceedings of Nuclear Science Symposium, Orlano, USA, October 2009, pp.1103-1106.
link
[166] M. Kachel, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Low Noise 64-Channel ASIC for Si, GaAs and CdTe Strip Detectors,
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2009, 23-31.10.2009, Orlando, USA.
link

2008

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[167] Grybos P., Szczygiel R.:
Pole-Zero Cancellation Circuit with Pile-up Pulses Tracking System for Low Noise Charge-Sensitive Amplifier,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 55, no. 1, Febuary 2008, pp. 583-590.
link
[168] P. Mietniowski, J. Kanak, E. Powrożnik, T. Stobiecki, P. Maj, P. Gryboś:
Application of silicon strip detector for X-ray diffraction on metalic multilayers,
Archives of Metallurgy and Materials, vol. 53, issuse 1, 2008, pp. 75-81.
link
[169] Bohumír Zaťko, František Dubecký, Pavol Ščepko, Paweł Gryboś, Ján Mudroň, Piotr Maj, Robert Szczygieł:
On the detection performance of semi-insulating GaAs detectors coupled to multichannel ASIC DX64 for X-ray imaging applications,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 591, 2008, pp. 101-104
link
[170] M. Kachel:
Performance of multichannel FX chip with DC coupled CDTE Schottky detector,
Electronics and Telecommunications quarterly, 2008, vol 54, no.4, pp. 483-492.
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[171] R. Szczygieł, P. Gryboś:
An intensive mixed-mode ASIC design course for summer student practice,
7th European Workshop on Microelectronics Education : May 28–30, 2008, Budapest, Hungary S. 84–85.
link
[172] M. Kachel. P. Kmon, P. Gryboś:
Design of low power current/voltage reference source in CMOS 0.35µ m technology,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference: Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 p. 209–211.
link
[173] P. Kmon, P. Gryboś:
Low-power low noise amplifier with tunable band for neural signal recording,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference : Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 S. 255–260.
link
[174] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
Noise optimization of fast charge sensitive amplifier in submicron technology for low power application,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference : Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 S. 81–84
link
[175] M. Kachel, P. Gryboś:
Performance of multichannel FX chip with DC coupled CdTe Schottky detector,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference : Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 S. 277–280.
link
[176] L. Bolanos, A. E. Cabal, P. Grybos, P. Maj, A. Marzari, F. Prino, L. Ramello, K. Swientek, and R. Szczygiel:
Development of a 512-Channel Module for Digital X-Ray Imaging Systems with Silicon Strip Detectors ,
AIP Conf. Proc. 1032, 229 (2008).
link
[177] P. Gryboś:
Low noise mix-mode integrated circuits for micro-sensor readout,
Workshop on Spin momentum transfer : Kraków 3–5 September 2008 Poland : book of abstracts, p. 111.
link
[178] T. Taguchi, H. Toraya, M. Kuribayashi, T. Taguchi, H. Toraya, M. Kuribayashi, P. Grybos, R. Szczygiel, P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel, P. Maj:
High-performance silicon strip for in-house XRD system,
2008 Denver X-ray Conference, 4-8 August 2008, Powder Diffr. Volume 23, Issue 2, pp. 172-172 (June 2008)
[179] P. Maj, P. Gryboś, R. Szczygieł, T. Stobiecki:
Fast low noise multichannel IC for readout of SSD used in diffractometry application,
XXI IUCr Congress. Osaka, Japan, 23-31 August 2008
[180] Zat’ko, B.; Dubecky, F.; Scepko, P.; Grybos, P.; Mudron, J.:
Preliminary tests of semi-insulating GaAs radiation detectors coupled to the multichannel ASIC DX64 readout chip,
International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, 2008. ASDAM 2008. 12-16 Oct. 2008 Page(s):339 – 342 Digital Object Identifier 10.1109/ASDAM.2008.4743353
link
[181] Szczygiel, R.; Grybos, P.; Maj, P.; Tsukiyama, A.; Matsushita, K.; Taguchi, T.:
RG64 — high count rate multichannel ASIC with energy window selection for X-ray imaging applications;,
Nuclear Science Symposium Conference Record, 2008. NSS ’08. IEEE 19-25 Oct. 2008 Page(s) 1836 – 1842.
link
[182] M. Kachel, P. Kmon:
Projekt wysokostabilnego źródla referencyjnego prądu w technologii CMOS,
W: SECON 2008 : XXVIII konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki : 11–13 marca 2008, Warszawa / Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Elektroniki.
[183] M. Kachel, M. Żołądź, P. Kmon:
Design of 64-channel Analogue Multiplexer for Neural Application in CMOS 180nm,
Technology.International Conference on Signals and Electronic Systems, 09 2008, Kraków, Poland : książka streszczeń.
link
[184] P. Kmon:
Projekt układu próbkujaco pamietajacego w technologii AMS 0.35µm,
SECON 2008 : XXVIII konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki : 11–13 marca 2008, Warszawa / Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Elektroniki.
[185] P. Kmon:
Low-power low-noise versatile amplifer for neural signal recording,
ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland.
link
Książki
[186] P. Gryboś:
Detector interference circuits for x-ray imaging,
Circuits at the nanoscale : communications, imaging, and sensing / ed. Krzysztof Iniewski. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2008. ISBN 978-1-4200-7062-0. — S. 575–600.
link
[187] Gryboś P., Korbel K.:
Pomiary testujące amplitudowych spektrometrów promieniowania jonizujacego,
AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, ISBN 978-83-7464-195-1.
link

2007

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[188] Grybos P.:
Fast binary readout front-end electronics for silicon strip detectors for low energy x-ray imaging applications,
Measurement Science and Technology, Volume 18, 2007, pp. 2465-2471
link
[189] Grybos P., Idzik M., Maj P.:
Noise optimization of charge amplifier with MOS input transistor working in moderate inversion region for short peaking times,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 54 no.3, June 2007, pp. 555-560.
link
[190] Grybos P., Maj P., Ramello L., Swientek K.:
Measurements of Matching and High Count Rate Performance of Multichannel ASIC for Digital X-ray Imaging Systems,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 54, no. 4, August 2007, pp. 1207-1215.
link
[191] R. Szczygieł:
A state of the art rad-hard digital ASIC design for high energy physics experiments,
Measurement Science & Technology .2007 vol. 18 p. 2413–2417.
link
[192] A. Abdesselam, (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS semiconductor tracker end-cap module,
Nucl. Inst. Meth., A575, 353–389, 2007.
link
[193] A. Abdesselam (R. Szczygiel) et al.:
The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker barrel,
JINST, 3, 10006, 2008
link
[194] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS TRT end-cap detectors,
JINST, 3, P10003,2008
link
[195] G.Aad (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider,
JINST, 3, S08003, 2008.
link
[196] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
Combined performance tests before installation of the ATLAS Semiconductor and Transition Radiation Tracking Detectors,
JINST, 3, P08003, 2008.
link
[197] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS TRT electronics,
JINST, 3, P06007, 2008.
link
[198] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS TRT barrel detector,
JINST, 3, P02014, 2008.
link
[199] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS Transition Radiation Tracker (TRT) proportional drift tube. Design and performance,
JINST, 3:P02013, 2008.
link
[200] A. Abdesselam (R. Szczygiel) et al.:
Engineering for the ATLAS SemiConductor Tracker (SCT) end-cap,
JINST, 3, P05002, 2008.
link
[201] Gryboś P., Szczygieł R., P. Maj, et al..:
Testy systemu do obrazowania cyfrowego umożliwiającego pracę z promieniowaniem X o dużym natężeniu i selekcję energetyczną fotonów,
Pomiary, Automatyka, Kontrola. vol. 53 nr 9bis s. 150–152, rok 2007
link
[202] Szczygieł R., Gryboś P.:
Specjalizowane wielokanałowe układy scalone dla potrzeb odczytu danych z matryc mikroczujników,
Pomiary, Automatyka, Kontrola. vol. 53 nr 9bis s. 727–730, rok 2007
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[203] Gryboś P., Maj P., Szczygieł S.:
Comparison of two pole-zero cancellation circuits for fast charge sensitive amplifier in CMOS technology,
Proceedings of the 14th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2007, Ciechocinek, Poland, June 2007, pp. 243-246, IEEE Catalog Number 07EX1721
link
[204] P. Mietniowski, W. Powrożnik, J. Kanak, P. Maj, T. Stobiecki, P. Grybos, W. Dąbrowski:
Application of position sensitive silicon strip detector for X-ray diffraction of thin films an multilayers,
European Materials Research Society Meeting, 4-8 September, 2007 Warsaw, Poland
link
[205] P. Mietniowski, J. Kanak , W. Powrożnik, , T. Stobiecki, P. Maj, P. Grybos:
Application of position sensitive silicon strip detector for X-ray diffraction on metalic multilayers systems,
STOMA 2007, Symposium on Texture and Microstructure Analysis, Kraków, 26-28 September, Kraków, Poland
[206] P. Gryboś, R. Szczygieł:
Multichannel Integrated Circuits for stimulation and measurement in neurobiology experiment,
IX Electron Technology Conference, 4-7.09.2007, Kraków, Poland
[207] P. Mietniowski, W. Powroźnik, J. Kanak, P. Maj, P. Gryboś, T. Stobiecki:
Przykłady wykorzystania pozycjo-czułego krzemowego detektora paskowego do badań dyfrakcyjnych układów wielowarstwowych,
I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 26-28.04.2007, Wrocław, Poland
[208] L. Ramello, F. Prino, P. Gryboś, P. Maj, K. Świentek, R. Szczygieł:
Development of 512-channel module for Digital X-ray Imaging Systems with SSD,
Xth EFOMP Congress, Pisa, 2007, poster
[209] Bohumír Zaťko, František Dubecký, Pavol Ščepko, Paweł Gryboś, Ján Mudroň, Piotr Maj, Robert Szczygieł:
On the detection performance of semi-insulating GaAs detectors coupled to multichannel ASIC DX64 for X-ray imaging applications,
IWORID2007 Conference, Erlangen, Germany, 22-26 July 2007
link
[210] J. Kanak, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki, M. Kachel, I. Sveklo, A. Maziewski, S. van Dijken:
Influence of buffer layers on the texture and magnetic properties of {Co/Pt} multilayers with perpendicular anisotropy,
Physica Status Solidi. A, Applications and Materials Science, 2007 vol. 204 no. 12 s. 3950–3953.
link
[211] W. Dabrowski, (R. Szczygiel) et al.:
MSGCROC – a self triggered ASIC for readout of hybrid gas microstrip neutron detectors for event rates of 10 ^ 8/s and 2D spatial resolutions <100 µm FWHM,
15th IEEE-NSPP Real Time Conference, Batavia, Illinois, 29 Apr – 4 May 2007.
[212] S. S. Alimov (R. Szczygiel) et al.:
News from NMI3 development of neutron detectors for very high resolutions and counting rates,
Notiziario Neutroni e Luce di Sincrotrone, 12(1) 25–26, 2007.
[213] A. Brogna (R. Szczygiel) et al.:
Development of a selftriggered high counting rate ASIC for readout of 2d gas microstrip neutron detectors,
Proc. of the Topical Workshop on Electronics for Particle Physics, TWEPP-07, pages 287–291, Prague, Czech Republic, Sep. 2007.
link

2006

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[214] A. Brogna (R. Szczygiel) et al.:
N-XYTER, a CMOS read-out ASIC for high resolution time and amplitude measurements on high rate multi-channel counting mode neutron detectors,
Nucl. Inst. Meth., A568, 301–308, 2006.
link
[215] A. Abdesselam, (R. Szczygiel), et al.:
The barrel modules of the ATLAS semiconductor tracker,
Nucl.Instrum.Meth.A568, 642-671, 2006
link
[216] Gryboś P., Idzik M., Maj P., Świentek K:
Design, functionality and tests of multichannel IC for digital imaging,
Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr. 10 , 2006, str. 8-11, Warszawa SIGMA-NOT
link
[217] R. Szczygiel.:
Design of radiation resistant digital blocks for the ASICs dedicated to the readout of the tracking detector in the ATLAS experiment,
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 109(1), 93–100, 2006
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[218] P. Grybos, W. Dabrowski, T. Fiutowski, P. Hottowy, B. Bielewicz:
NEUROPLAT64 – low noise CMOS integrated circuit for neural recording applications,
5th MEA Meeting on substrate-integrated microelectrode arrays, Tübingen/Reutlingen, Germany, July, 2006
[219] P. Grybos, P. Maj, R. Szczygiel, L. Ramello, M. Idzik, K. Swientek, T. Stobiecki:
DEDIX – Development of Fully Integrated Multichannel ASIC for High Count Rate Digital X-ray Imaging Systems,
IEEE Nuclear Science Symposium, San Diego, USA, October 2006
link
[220] Grybos P:
Pole-Zero Cancellation Circuit for Charge Sensitive Amplifier with Pile-up Pulses Tracking System,
IEEE Nuclear Science Symposium, San Diego, USA, October 2006
link
[221] Gryboś P., Idzik M., Swientek K., Maj P.:
Integrated charge sensitive amplifier with pole-zero cancellation circuits for high rates,
Proceedings of 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Kos, Greece, May 2006, pp.1997-2000.
link
[222] Gryboś P., Idzik M., Swientek K., Maj P.:
Low power discriminators with input offsets correction for fast multichannel recording ASIC,
Proceedings of the 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2006, Gdynia, Poland, June 2006.
link
[223] Gryboś P., Idzik M., Swientek K., Maj P.:
Design, functionality and testability of multichannel ASIC for digital X-ray imaging,
Proceedings of the 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2006, Gdynia, Poland, June 2006.
link
[224] A. Brogna (R. Szczygiel) et al.:
n-XYTER a CMOS read-out ASIC for a new generation of high rate multichannel counting mode neutron detectors,
12th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments (LECC 2006), pages 534–538, Valencia, Spain, Sep 2006.
link
[225] A. Abdesselam, (R. Szczygiel), et al.:
ATLAS SCT end-cap module production,
ATL-INDET-PUB-2006-007, ATL-COM-INDET-2006-008, Sep 2006. 53.

2005

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[226] F. Campabadal, (Gryboś P.) et al.:
Beam tests of ATLAS SCT silicon strip detector modules,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 538, 2005, pp. 384-407
link
[227] Dabrowski W., Grybos, P., Hottowy P., Skoczen A., Swientek K., Grillo A.A., Kachiguine S., Litke A.M. and Sher A.:
Development of front-end ASICs for imaging neuronal activity in live tissue,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 541, 2005, pp. 405-411
link
[228] Grybos P., et. al.:
RX64DTH – a fully integrated 64-channel ASIC for a digital X-ray imaging system with energy window selection,
IEEE Transactions on Nuclear Science, Aug. 2005; 52(4): 839-46
link
[229] Prino F. (Gryboś P.) et al.:
Contrast cancellation technique applied to digital X-ray imaging using silicon strip detector,
Medical Physics, vol. 32 (12), December 2005, pp. 3755-3766
link
[230] F. Campabadal, (R. Szczygiel), et al.:
Design and performance of the ABCD3TA ASIC for readout of silicon strip detectors in the ATLAS semiconductor tracker,
Nucl.Instrum.Meth.A552, 292-328,2005
link
[231] Kołodziejski J., Gryboś P.:
Róznicowa, niskonapięciowa transmisja sygnałów LVDS,
Elektronizacja – podzespoły i zastosowania elektroniki, Nr. 5 , 2005, str. 52-55, Warszawa SIGMA-NOT
link
[232] R. Szczygiel:
Radiation hardening of ASICs in deep submicron CMOS technologies,
Proc. of SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III, volume 5775, pages 103–110, 2005.
link
[233] R. Szczygiel.:
Radiation hardness of the mixed-mode ASICs dedicated for the future high energy physics experiments,
Proc. of SPIE, Photonic Applications in Industry and Research IV, volume 5948, 2005.
link
[234] R. Szczygiel:
The routing grid optimization for the 0.13 µm,
Proc. of the 12-th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2005, pages 215–218, Kraków, Poland, 2005.
[235] M. Deile (R. Szczygiel) et al.:
Tests of a Roman Pot prototype for the TOTEM experiment,
In IEEE Proc. of 2005 Particle Accelerator Conference, Knoxville, Tennesse, pages 1701–03, May 2005.
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[236] Grybos P.:
Low Noise Multichannel circuits for physics and biology applications,
Proceedings of SPIE Photonics Applications in Industry and Research IV, 30 Aug – 1 Sept 2005, Warsaw, vol. 5948, pp. 59480T-1-12
link
[237] Swientek K, (Grybos P.), et.al.:
System obrazowania cyfrowego dla potrzeb mammografii wykorzystującej promieniowanie X o dwóch różnych energiach,
Materiały Konferencyjne z Krajowego Sympozjum Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Kraków, 2005 str. 327-332
Patenty
[238] Gernt E., Gryboś P., Brugemann L., Eisenhower R., Kasten A.:
“Analsegerat mit variabel ausgeleuchtetem Streifendetector” (Analysis device with variability illuminated strip detector),
European Patent Office, Patent Nr. 5020864.4, 2005-09-24

2004

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[239] Dąbrowski W., Gryboś P., Litke A. M.:
A low noise multichannel integrated circuit for recording neuronal signals using microelectrode arrays,
Biosensors & Bioelectronics, vol. 19, 2004, pp. 749-761.
link
[240] Dąbrowski W., Gryboś P., Fiutowski T.:
Design for good matching in multichannel amplifier for recording neuronal signals in modern neuroscience experiments,
Microelectronics Reliability vol. 44, 2004, pp. 351-361.
link
[241] Litke A.M., Bezayiff N., Chichilnisky E.J., Cunningham W., Dabrowski W., Grillo A.A., Grivich M., Grybos P., Hottowy P., Kachiguine S., Kalmar R.S., Mathieson K., Petrusca D., Rahman M., Sher A.:
What does the eye tell the brain?: Development of a system for the large-scale recording of retinal output activity,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol.51, no.4, Aug. 2004, pp.1434-40.
link
[242] Dąbrowski W., Gryboś P., Litke A. M.:
A low noise multichannel integrated circuit for recording neuronal signals using microelectrode arrays,
Biosensors & Bioelectronics, vol. 19, 2004, pp. 749-761.
link
[243] M. Capeans, (R. Szczygiel), et al.:
Recent aging studies for the ATLAS transition radiation tracker,
IEEE Trans.Nucl.Sci.51, 960-967,2004
link
[244] T. Akesson ,(R. Szczygiel), et al.:
Status of design and construction of the Transition Radiation Tracker (TRT) for the ATLAS experiment at the LHC,
Nucl.Instrum.Meth.A522, 131-145,2004
link
[245] Zieba A., Dabrowski W., Grybos P., Powroznik W., Slowik J., Stobiecki T., Swientek K., Wiacek P.:
128-channel silicon strip detector installed at a powder diffractometer,
Trans Tech Publications. Materials Science Forum, vol.443-444, 2004, pp.175-8. Switzerland.
link
[246] Gryboś P.:
Optymalizacja szumowa wielokanałowych mieszanych układów scalonych na przykładzie układu RX64,
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, Nr. 3, 2004, 50, str. 441-470, Warszawa PWN
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[247] Grybos P., Dabrowski W., Hottowy P., Fiutowski T.:
Low noise multichannel front-end electronics for recording signals from alive neuronal cells,
Proceedings of the 11th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2004, pp.214-219. Szczecin, Poland, June 2004.
[248] Grybos P., Cabal Rodriguez A.E., Dabrowski W., Idzik M., Lopez Gaitan J., Prino F., Ramello L., Swientek K., Wiacek P.:
Multichannel charge amplifier for medical X-ray imaging with energy window selection,
Proceedings of the 11th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2004, pp.589-594. Szczecin, Poland, June 2004.
[249] Montano L.M., (Grybos P.):
Comparison between two monte carlo simulations of angiographic phantom coupled to silicon strip detector,
Eighth Mexican Symposium on Medical Physics Guanajuato, Mexico, 17-19 March 2004, AIP Conference Proceedings vol. 724(1) pp. 221-225. September 30, 2004.
link
[250] P. Grybos, W. Dabrowski, T. Fiutowski, P. Hottowy.:
Multichannel integrated circuits for recording neuronal signals from microelectrode array,
4th MEA Meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays, Tübingen/Reutlingen, Germany, July, 2004
[251] Grybos P, A. E. Cabal Rodriguez, W. Dabrowski, M. Idzik, J. Lopez Gaitan, F. Prino, L. Ramello, K. Swientek, P. Wiacek:
RX64DTH – A fully integrated 64-channel ASIC for digital X-ray imaging system with energy window selection,
IEEE Nuclear Science Symposium, Rome, Italy, October 2004
link
[252] L. Ramello, P. Grybos, J. Lopez Gaitan, A. Marzari-Chiesa, F. Prino, A. Sarnelli, K. Swientek, A. Taibi, A. Tuffanelli, P. Van Espen, P. Wiacek, M. Gombia, P. L. Rossi:
A silicon microstrip system equipped with the RX64DTH ASIC for dual energy mammography,
IEEE Medical Imaging Conference, Rome, Italy, October 2004
link
[253] G. Baldazzi ,( P. Grybos),et al.:
Characterization of a dual energy angiographic system with CCD+FOS and Si-strips detectors,
IEEE Medical Imaging Conference, Rome, Italy, October 2004
link
[254] Litke AM, Chichilnisky EJ, Cunningham W, Dabrowski W, Grillo AA, Grivich M, Grybos P, Hottowy P, Kachiguine S, Kalmar RS, Mathieson K, Petrusca D, Rahman M, Sher A.:
The Retina Project,
Vertex 2004, Menaggio-Como, Italy, September 2004
[255] A.E. Cabal Rodriguez , G. Baldazzi , D. Bollini , C. Cebollos Sanchez , W. Dabrowski , A. Diaz-Garcia , M. Gambaccini , P. Giubellini , P. Grybos , J. Lopez Gaitan , A. Marzari-Chiesa , F. Prino , L. Ramello , A. Sarnelli, A. Taibi , A. Tuffanelli , P. Van Espen , P. Wiacek:
X-ray imaging with a single photon counting system,
European Conference on X-ray Spectrometry EXRS2004, Alghero, Italy, June 2004
Książki
[256] Dąbrowski W., Gryboś P.:
Position sensitive semiconductor strip detectors,
X-ray Spectometry: Recent Technological Advanced. edited by K. Tsuji and J. Injuk and R. Van Grieken, 2004, John Wiley & Sons, Ltd, pp. 247-275.

2003

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[257] Litke A., Chichilnisky E., Dąbrowski W., Grillo A., Gryboś P., Kachiguine S., Rahman M, Taylor G:
Large scale imaging of retinal output activity,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A501, 2003, pp. 298-307.
link
[258] Dąbrowski W., Gryboś P., Hottowy P., Świentek K., Wiącek P.:
Integrated readout of silicon strip detectors for position sensitive measurement of X-rays,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A512, 2003, pp. 213-219.
link
[259] Bollini D., (Gryboś P.) et al.:
Energy resolution of silicon detector with the RX64 ASIC designed for X-ray imaging,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 515, 2003, pp. 458-466.
link
[260] Baldazzi G., (Gryboś P.) et al.:
X-ray imaging with a silicon microstrip detector coupled to the RX64 ASIC,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A509, 2003, pp. 315-320.
link
[261] Ratio Mendes P., (Gryboś P.), et al.:
Silicon strip detectors for two-dimensional soft X-ray imaging at normal incidence,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 509, 2003, pp. 333-339.
link
[262] Baldazzi G., (Gryboś P.) et al.:
A silicon strip detector coupled to the RX64 ASIC for X-ray diagnostic imaging,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A514, 2003, pp. 206-214.
link
[263] C. Lacasta (R. Szczygiel) et al.:
Performance of a radiation hard 128 channel analogue front-end chip for the readout of a silicon-based hybrid photon detector,
Nucl. Instrum. Meth. A500, 362-370, 2003
link
[264] Alessandro B., (Gryboś P.), et.al.:
The silicon Multiplicity Detector for NA50 experiment,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A513, 2003, 107-111
link
[265] Gryboś P.:
Metodologia projektowania wielokanałowych układów scalonych pod kątem minimalizacji efektów rozrzutu procesu technologicznego,
Elektronizacja – podzespoły i zastosowania elektroniki, Nr.10 , 2003, str. 31-36, Warszawa SIGMA-NOT
link
[266] Gryboś P.:
Efekty niedopasowania tranzystorów MOS wykonanych w technologii VLSI,
Elektrotechnika i Elektronika, Tom 22, Zeszyt 1, 2003, str. 25-35, Kraków AGH
[267] Gryboś P.:
Zakłócenia w układach scalonych typu mix-mode,
Elektrotechnika i Elektronika, Tom 22, Zeszyt 1, 2003, str. 47-55, Kraków AGH
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[268] Dąbrowski W., Gryboś P., Świentek K., Wiącek P.:
Corner and matching analysis for multichannel analogue ASICs,
Proceedings of 10th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łodź , Poland, June 2003, pp. 178-181.
[269] Gryboś P., Dąbrowski W., Hottowy P.:
NEURO64 – design for a good matching performance on multichannel ASIC,
Proceedings of 16th European Conference on Circuits Theory and Design, ECCT’03, Kraków, Poland, September 2003, vol. 2, pp. 1-4.
[270] Baldazzi G., (Gryboś P.), et al.:
Results about imaging with silicon strips for Angiography and Mammography,
7th Mexican Symposium on Medical Physics, Mexico, Mexico City, March 2003, American Institute of Physics Conference Proceedings, no.682, 2003, pp.14-23, USA.
link
[271] Dąbrowski W., (Gryboś P.), et al.:
Development of integrated circuits for readout of microelectrode arrays to image neuronal activity in live retinal tissue,
IEEE Nuclear Science Symposium, Portland, USA, October 2003.
link
[272] Litke A., (Gryboś P.), et al.:
What does the eye tell the Brain? Development of a system for large scale recording of retinal output activity,
IEEE Nuclear Science Symposium, Portland, USA, October 2003.
link
[273] Litke A., (Gryboś P.), et al.:
A multielectrode array system with 512 electrodes for large scale recording of retinal ganglion cell activity,
Society for Neuroscience 33rd Annual Meeting, New Orleans, USA, November 2003.
[274] F. Faccio (R. Szczygiel) et al.:
Radiation tolerance of a 0.13 µm commercial CMOS technology,
5th International Meeting on Front-End Electronics for High Energy, Nuclear, Medical, and Space Applications, 30 June – 3 July 2003, Snowmass Village, Colorado, USA.
link

2002

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[275] Gryboś P. , Dąbrowski W., Hottowy P., Szczygieł R., Świentek K., Wiącek P.:
Multichannel mixed-mode IC for digital readout of silicon strip detectors,
Microelectronics Reliability, vol. 42, 2002, pp. 427-436.
link
[276] Zięba A., Dąbrowski W., Gryboś P., Powroźnik W., Stobiecki T., Świentek K., Słowik J., Wiącek P.:
Prototype Silicon Position-Sensitive Detector Working with Bragg-Bretano Powder Diffractometer,
Acta Physica Polonica A, vol. 101, no. 5, 2002, pp. 629-634.
link
[277] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Wykorzystanie paskowych detektorów krzemowych w dyfraktometrii promieniowania X,
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, tom 48, zeszyt 2, 2002, str. 435-448, Warszawa PWN.
link
[278] Alessandro B., (Gryboś P.), et al.:
The silicon multiplicity detector for the NA50 experiment at CERN,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research,, vol. 493, 2002, pp. 30-44.
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[279] Cabal A., (Gryboś P.), et al.:
Feasibility of silicon strip detectors and low noise multichannel readout system for medical digital radiography,
6th Mexican Symposium on Medical Physics, Mexico, Mexico City, March 2002, American Institute of Physics Conference Proceedings, no.630, 2002, pp.202-207, USA.
link
[280] Gryboś P., Dąbrowski W., Fiutowski T., Słowikowski K.:
Design for low noise and good matching in multichannel amplifier for recording neuronal signals in modern neuroscience experiments,
Procedings of 9th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Wrocław , Poland, June 2002, pp. 255-260.
[281] F. Anghinolfi, (R. Szczygiel), et al. DTMROC-S:
Deep submicron version of the readout chip for the TRT detector in ATLAS,
Colmar 2002, Electronics for LHC experiments 95-99
link
[282] Stobiecki T., (Gryboś P.), et al.:
Silicon strip detector applied to X-ray diffraction of thin films and superlattices,
6th Biennial Conference on High Resolution X-ray Diffraction and Imaging, Grenoble, France, , September 2002.
[283] Zięba A., (Gryboś P.), et al.:
128-channel silicon strip detector installed at a powder diffractometer,
8th European Powder Diffraction Conference, Uppsala, Sweden, May 2002
[284] T. Akesson (R. Szczygiel) et al.:
Implementation of the DTMROC-S ASIC for the ATLAS TRT detector in a 0.25µm CMOS technology,
IEEE Nuclear Science Symposium, Conference Record, volume 1, pages 549–453, Norfolk, Virginia, USA, Nov. 2002.
link
[285] J. Kaplon (R. Szczygiel) et al.:
Fast CMOS transimpedance amplifier and comparator circuit for readout of silicon strip detectors at LHC experiments,
Proc. of the 8th Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 95–99, Colmar, France, 2002.
link
Książki
[286] Gryboś P.:
Low noise multichannel integrated circuits in CMOS technology for physics and biology applications,
Monography 117, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.

2001

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[287] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Development of a fully integrated readout system for high count rate position-sensitive measurements of X-rays using silicon strip detectors,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol.48, no.3, 2001, pp.466-472.
link
[288] C. Alexander, (R. Szczygiel), et al.:
Progress in the development of the DTMROC time measurement chip for the ATLAS transition Radiation Tracker (TRT),
IEEE Trans.Nucl.Sci.48, 514-519,2001
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[289] Gryboś P., Dąbrowski W., Hottowy P., Świentek K., Szczygieł R.:
Design and test of pseudo-random counters and control logic for a multichannel mixed-mode IC for readout of silicon strip detectors,
Proceedings of 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Zakopane , Poland, June 2001, pp.143-148.
[290] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Noise optimalisation of CMOS amplifier design for low frequency application,
Procedings of 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Zakopane, Poland, June 2001, pp.183-188.
[291] Cabal A., (Gryboś P.), et al.:
Silicon strip detectors for X-ray spectroscopy and digital imaging using RX64 ASIC,
3rd International Symposium on Nuclear and Related Techniques NURT, Havana, Cuba, October 2001.
[292] J. Kaplon, (R. Szczygiel), et al.:
Progress in Development of the Analogue Read-Out Chip for Silicon Strip Detector Modules for LHC Experiments,
Proc. of the 7th Workshop on Electronics for LHC Experiments, Stockholm, Sweden, 10 – 14 Sep 2001. CERN/LHCC/2001-034, Geneva, 22 Oct 2001.
link

2000

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[293] Dąbrowski W., Białas W., Gryboś P. Idzik M., Kudłaty J.:
A readout system for position sensitive measurements of X-ray using silicon strip detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research,, vol.442, 2000, pp. 346-354.
link
[294] Gryboś P., Białas W., Cabal A., Dąbrowski W., Giubellino P., Idzik M., Magana-Mendoza L., Ramello L., Szczygiel R., Wheadon R.:
Characterisation of silicon strip detectors with a binary readout chip for X-ray imaging,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol.454, 2000, pp.214-220.
link
[295] W. Dabrowski, (R. Szczygiel), et al.:
Design and performance of the ABCD chip for the binary readout of silicon strip detectors in the ATLAS semiconductor tracker,
IEEE Trans. Nucl. Sci. 47 (2000) , pp. 382-9
link
[296] E. Chesi, (R. Szczygiel), et al.:
Perfomance of a 128 Channel Analogue Front-End Chip for Read-Out Si Strip Detector Modules for LHC Experiments,
IEEE Trans. Nucl. Sci. 47 (2000) 1434
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[297] Gryboś P., Białas W., Cabal A., Dąbrowski W., Giubellino P., Idzik M., Wheadon R., Montano L., Szczygieł R.:
Development of a fast readout system for the detection of low energy X-rays,
American Institute of Physics Conference Proceedings, no.538, 2000, pp.21-31, USA.
link
[298] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Fully integrated low frequency continous-time RC filters for multielectrode experiments in neurobiology,
Proceedings of 7th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gdynia , Poland, June 2000, pp.429-434.
[299] Zięba A., Białas W., Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M., Leśniewska B., Kudłaty J., Słowik J.:
Silicon strip detectors and prospects of their application in X-ray powder diffractometers,
Proceedings of the XVIII Conference Applied Crystallography, Wisła 4-7 Sept. 2000, pp. 130-133, World Scientific Publishing Co.
link
[300] Gryboś P., Białas W., Dąbrowski W., Idzik M.:
Development of the readout system for position sensitive measurements of X-ray using silicon strip detector,
European Conference on Energy Dispersive X-ray Spectometry, AGH Kraków, June 2000.
link
[301] J. Kaplon, (R. Szczygiel), et al.:
Analogue read-out chip for Si strip detector modules for LHC experiments,
Proc. of the 6th Workshop on Electronics for LHC Experiments, Cracow, Poland, 11 – 15 Sep 2000. CERN/LHCC/2000-041, Geneva, 25 Oct 2000.
link
[302] W. Dabrowski (R. Szczygiel) et al.:
Progress in development of the readout chip for the ATLAS semiconductor tracker,
Proc. of the 6th Workshop on Electronics for LHC Experiments, Cracow, Poland, Sep. 2000.
link
[303] C. Lacasta (R. Szczygiel) et al.:
Production database for the ATLAS-SCT front end ASICs,
Proc. of the 6th Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 125–129, Cracow, Poland, 2000.
link

1999

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[304] W. Dabrowski, J. Kaplon, R. Szczygiel:
SCT128B – a prototype chip for binary readout of silicon strip detectors,
Nucl. Instr. and Meth. A421:303-315,1999.
link
[305] Alessandro B., (Gryboś P.), et al.:
Analysis of radiation effects on silicon strip detectors in the NA50 experiment,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research,, vol. 432, 1999, pp. 342-357.
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[306] Gryboś P., Dąbrowski W., Idzik M., Skoczeń A., Szczygieł R.:
Development of a multichannel chip for readout of signals from biological system,
Proceedings of 6th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków , Poland, June 1999, pp. 483-488.
[307] Gryboś P., Białas W., Dąbrowski W. , Idzik M., Kudłaty J.:
RX32 – A binary readout chip for X-ray imaging applications using silicon strip detectors,
Proceedings of 6th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków, Poland, June 1999, pp. 507-512.
[308] W. Dabrowski, (R. Szczygiel), et al.:
Radiation Hardness of the ABCD Chip for the Binary Readout of Silicon Strip Detectors in the ATLAS Semiconductor Tracker,
Proc. of the Fifth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Snowmass, Colorado, USA 20-24 September, 1999. CERN/LHCC/99-33, 29 October 1999.
link
[309] Anghinolfi, (R. Szczygiel), et al.:
Performance of the Electrical Module Prototypes for the ATLAS Silicon Tracker,
Proc. of the Fifth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Snowmass, Colorado, USA 20-24 September, 1999. CERN/LHCC/99-33, 29 October 1999.
link
[310] D. Campbell (R. Szczygiel) et al.:
The development of a rad-hard CMOS chip for the binary readout of the ATLAS semiconductor tracker,
Proc. of the Fifth Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 152–156, Snowmass, Colorado, 1999.
link

1998

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[311] W. Dabrowski (R. Szczygiel), et al.:
Performance of the binary readout of silicon strip detectors using the radiation hard SCT128B chip,
IEEE Trans. Nucl. Sci.45, 310-314,1998
link
[312] Barta P., Sanetra J., Gryboś P., Nizioł S., Trznadel M.:
Electrical characterization of diodes based on regioregular poly(3-hexylthiophene),
Syntetic Metals vol. 94, 1998, pp. 115-117.
link
[313] Alesandro B., (Gryboś P.) et al.:
Radiation damage of silicon strip detectors in the NA50 experiment,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A419, 1998, pp. 556-569.
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[314] Gryboś P., Dąbrowski W., Skoczeń A., Szczygieł R.:
A very low frequency band-pass filter,
Proceedings of 5th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, Poland, June 1998, pp. 271-274.
[315] W. Dabrowski (R. Szczygiel), et al.:
The ABCD binary readout chip for silicon strip detectors in the ATLAS silicon tracker,
Proc. of the Fourth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Rome, September 21-25, 1998. CERN/LHCC/98-36, 30 October 1998, p.175.
link
[316] J. Kaplon, (R. Szczygiel), et al.:
DMILL implementation of the analogue readout architecture for position sensitive detectors at LHC experiments,
Proc. of the Fourth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Rome, September 21-25, 1998. CERN/LHCC/98-36, 30 October 1998, p.569.
link
Książki
[317] Białas W., Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Multichannel low noise, low power analogue readout chip for silicon strip detectors,
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kluwer Academy Publishers 1998, Boston-Dordrecht-London, pp. 3-8.

1997

Publikacje w materiałach konferencyjnych
[318] W. Dabrowski (R. Szczygiel) et al.:
Performance of the binary readout of silicon strip detectors using the radiation hard SCT128B chip,
IEEE Nuclear Science Symposium, Conference Record, volume 1, pages 253–257, Albuquerque, New Mexico, USA, Nov.
link
[319] W. Dabrowski (R. Szczygiel) et al.:
A single chip implementation of the binary readout architecture for silicon strip detectors in the ATLAS silicon tracker,
Proc. of the Third Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 153–157, London, Oct. 1997.
link
[320] W. Dabrowski, J. Kaplon, and R. Szczygiel.:
SCT128B – a prototype radiation hard chip for binary readout of silicon strip detectors,
IEEE Nuclear Science Symposium, Conference Record, volume 1, page 179, Albuquerque, NM, USA, Nov. 1997.
link

1996

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[321] Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Study of spatial resolution and efficieny of silicon strip detectors with charge division readout,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A383, 1996, pp. 137-143.
link
Publikacje w materiałach konferencyjnych
[322] Białas W., Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Multichannel chips for readout system of silicon strip detectors,
Proceedings of the 3rd Advanced Course Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, May 1996, pp. 137-142.
[323] F. Anghinolfi, W. Dabrowski, E. Delagne, P. Jarron, J. Kaplon, F. Lugier, R. Szczygiel:
Development of front-end electronics for silicon strip detectors using the DMILL BiCMOS rad-hard process,
Proc. of Second Workshop on Electronics for LHC Experiments, Balatonfured, September 1996, CERN/LHCC/96-39, 21 October 1996, p. 483-487.
link

1995

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[324] Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Study of spatial resolution and efficiency of silicion strip detectors with diffrent readout schemes,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A356, 1995, pp. 241-254.
link
[325] Alessandro B., (Gryboś P.) et al.:
A fast high-granularity silicon multiplicity detectors for NA50 experiment at CERN,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A360, 1995, pp. 189-192.
link
[326] Matheson J., (Gryboś P.) et al.:
Radiation damage studies of field plate and p-stop n-side silicon microstrip detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A362, 1995, pp. 297-314.
link
[327] Allesandro B., (Gryboś P.) et al.:
Development of the silicon Multiplicity Detector for the NA50 experiment at CERN,
Nuclear Physics B, (Proc. Suppl.) vol. 44, 1995, pp. 303-307.
link

1994

Artykuły w czasopismach recenzowanych
[328] Holmes-Siedle A., (Gryboś P.) et al.:
Radiation tolerance of single-sided silicon microstrips,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A339, 1994, pp. 511-523.
link
[329] Dąbrowski W., Gryboś P., Krammer M., Perneger H., Rakoczy D.:
Charge division in silicon strip detectors with a large strip pitch,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A349, 1994, pp. 424-430.
link

xyter

PBS I – Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów.

Celem projektu jest zbudowanie ultra szybkiej kamery promieniowania X pracującej w trybie zliczania pojedynczych fotonów i mogącej selektywnie rejestrować fotony z określonego przedziału energii. W porównaniu do istniejących rozwiązań kamera ta charakteryzować się będzie niewielkim rozmiarem piksela oraz możliwością zliczania ponad kilku milionów fotonów na sekundę przez pojedynczy piksel, przy możliwości ciągłej pracy kamery. Zgodnie z założeniami zbudowana kamera będzie rozwiązaniem modułowym i umożliwi budowane kamer wielkopowierzchniowych.

 

WYKONAWCY PROJEKTU

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

 1. Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

 2. Creotech Instruments S.A.

 

PUBLIKACJE

 • P. Maj, Silicon strip detectors for X-ray diffraction measurements used in commercial applications, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 : materiały konferencji, s. 528–533 
 • P. Maj, Obrazy wysokiej jakości dla promieniowania X z wykorzystaniem detektorów pikselowych, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 : materiały konferencji, s. 523–527. 
 • P. Gryboś, G. Deptuch, P. Kmon, P. Maj, R. Szczygieł, M. Żołądź, Systemy do obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem technologii nanometrycznych – referat plenarny, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 
 • P. Maj, Mismatch effects and their corrections in large area ASIC, DDECS : proceedings of the 2014 IEEE 17th international symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems : April 23–25, 2014, Warsaw, Poland, p. 238-241 
 • P. Grybos, Design and testing of integrated circuit of pixel architecture for fast X-ray imaging applications – keynote talk, DDECS : proceedings of the 2014 IEEE 17th international symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems : April 23–25, 2014, Warsaw, Poland, p. 11 
 • P. Gryboś, A. Drozd, G. Deptuch, K. Kasiński, R. Kłeczek, P. Kmon, P. Maj, P. Otfinowski, J. Rauza, R. Szczygieł, T. Satława, M. Żołądź, Ultra fast X-ray detection systems in nanometer and 3D technologies – invited talk, Proceedings of the 21st international conference MIXDES 2014: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014, p. 38-41. 
 • R. Kłeczek, P. Gryboś, Low voltage area efficient current-mode CMOS bandgap reference in deep submicron technology, Proceedings of the 21st International Conference MIXDES 2014: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014, p. 247-251. 
 • A. Drozd, P. Maj, Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X, Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 
 • A. Drozd, P. Maj, Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X, Przegląd Elektrotechniczny, 2014 R. 90 nr 5, s. 86–89. 
 • P. Maj, Fast and precise algorithms for calculating offset correction in single photon counting ASICs built in deep sub-micron technologies. JINST Journal of Instrumentation, 2014 vol. 6 p. 1–8, http://iopscience.iop.org/1748-0221/9/07/C07009 . 
 • P. Maj, P. Grybos, P. Kmon, R. Szczygieł, 23552-channel IC for single photon counting pixel detectors with 75 um pitch, ENC of 89e- rms, 19 e- rms offset spread and 3% rms gain spread, Proceedings of the 40th European Solid-State circuit Conference, September 22-26, 2014 – Venice, Italy, p. 147-150 
 • R. Kłeczek, Filtracja i szybkie kształtowanie sygnału w układach elektroniki front-end w technologiach submikronowych CMOS, Rozprawa doktorska, obroniona z wyróżnieniem na WEAIIB, AGH, czerwiec 2014 
 • P. Maj, T. Taguchi, T. Satława, High intensity irradiation influence on gain, noise and offset uniformity of a pixel detector readout designed in 130nm CMOS, 10th International Conference on Radiation Effects on Semiconductor Materials, Detectors and Devices, 8-10 October, 2014, Italy 
 • P. Maj, R. Szczygiel, P. Grybos, T. Taguchi, Y. Nakaye,   Comparison of the charge sharing effect in two hybrid pixel detectors of different thickness.  Journal of Instrumentation, 2015 vol. 10 p. 1–6, no. C02006, 
 • P. Maj, K. Kasiński, P. Gryboś, R. Szczygieł, A. Kozioł, Single software platform used for high speed data transfer implementation in a 65k pixel camera working in single photon counting mode. Journal of Instrumentation,  2015 vol. 10, p. 1-7,  no. C12025, 
 •  P. Otfinowski, P. Gryboś, Low area 4-bit 5 MS/s flash-type digitizer for hybrid-pixel detectors – design study in 180 nm and 40 nm CMOS.  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment , 2015 vol. 800, p. 104–110, 
 • K. Kasiński, P. Maj, P. Gryboś, A, Kozioł, Hardware solutions for the 65k pixel X-ray camera module of 75μm pixel size .  Journal of Instrumentation , 2016 vol. 11, p. 1-9,  no. C01060, 
 • P. Kmon, P. Maj, P. Gryboś and R. Szczygieł, Trimming the threshold dispersion below 10 e-rms in a large area readout IC working in a single photon counting mode, Journal of Instrumentation, 2016, vol. 11, C01067, 
 • P. Kmon, R. Szczygiel, P. Maj, P. Grybos, R. Kleczek, High-speed readout solution for single-photon counting ASICs, Journal of Instrumentation , 2016, vol. 11, p. 1-13, C02057, 
 • P. Maj , Rozwój hybrydowych detektorów pikselowych w technologiach nanometrycznych i 3D dla potrzeb detekcji promieniowania X, Rozprawa habilitacyjna z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inzynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie, wrzesień 2015, doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektronika 
 • A. Kozioł, Oprogramowanie kontrolera kamery promieniowania X,  2015, Praca magisterska na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie, wrzesień 2015, magister w dyscyplinie inżynieria biomedyczna 
 • D. Żarnowiecki, Analiza możliwości zastosowania dedykowanych procesorów softwarowych jako sterowników układów kontrolno-odczytowych scalonych wielokanałowych układów do pomiarów potencjałów neuronowych oraz promieniowania rentgenowskiego,  2015, Praca magisterska na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie, wrzesień 2015, magister w dyscyplinie inżynieria biomedyczna 
 • P. Gryboś, P. Kmon, P. Maj, R. Szczygieł, 32k channels readout IC for single photon counting detectors with 75 μ pitch, ENC of 123 e− rms, 9e− rms offset spread and 2% rms gain spread. Proceedings of  11th annual IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference. Atlanta, USA, October 22–24, 2015, p. 612–615, Best Paper Award – 3rd Place Winner
 • M. Żołądź, J. Rauza, K. Kasiński, P. Maj, P. Gryboś, Design of a control system for ultra fast X-ray camera working in a single photon counting mode.  Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2015,  25–31 May, 2015, Wilga, Poland,  Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering, vol. 9662, p. 966230-1–966230-12, 
 • P. Maj, A. Krzyżanowska, P. Gryboś, A. Kozioł, Methodology of automation process of wafer tests. Proceedings of  MIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015, p. 530–533. 
 • A. Drozd, Fast and precise digital hybrid pixel detectors for X-ray imaging, The 11th International Narotechnology Conference on Communication and Cooperation, May 11-13, 2015, Fukuoka, Japan, poster,  The INC11 Japan Nano Day Best Poster Award 
 • P. Grybos, New Generation of Fast Hybrid Pixel Detectors Operating in Single Photon Counting Mode, Seminar in French Synchrotron National Facility, SOLEIL,  Saint-Aubin, France, 7 December 2015.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions – Genewa, Szwajcaria, 15-19 kwietnia, 2015
  P. Gryboś, R. Szczygieł, P Maj, P. Kmon,  Precise and ultra fast integrated circuit for a new generation of pixel digital camera for X-ray radiation, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem 
 • 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX, – Kuala Lumpur, Malaysia, 21-23 maja 2015
  P. Gryboś, R. Szczygieł, P Maj, P. Kmon,  Precise and ultra fast integrated circuit for a new generation of pixel digital camera for X-ray radiation, Wynalazek nagrodzony brązowym medalem oraz Honor of Invention presented to Prof. Pawel Grybos in recognition of Inventions and Scientific Achievements 
 • Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2015 – Macau, Chiny, 3-5 lipca 2015
  P. Gryboś, R. Szczygieł, P Maj, P. Kmon,  Ultra fast integrated circuit for digital noiseless X-ray imaging, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem oraz International Intellectual Property Network Formu Leading Innovation Award 
 • Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart – Taipei, Tajwan,  1-3 października 2015,
  P. Gryboś, K. Kasiński, P Maj, R. Szczygieł,  Ultra fast camera for digital noiseless X-ray imaging, Wynalazek nagrodzony brązowym medalem oraz Honor of Invention 
 • 9 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2015 – Warszawa, Polska, 12-14 pażdziernika 2015
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj,  R. Szczygieł,  Apparaturs for Ultra-Fast X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony złotym medalem 
 • 67 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA” – Norymberga, Niemcy, 29 października – 1 listopada, 2015
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj,  R. Szczygieł,  Apparaturs for Ultra-Fast X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem oraz FIRI Diploma for the Best Invention 
 • 11 Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF – Seul, Korea Południowa,  26 – 29 listopada 2015
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj,  R. Szczygieł, P. Kmon,  Modular, Ultra-Fast Camera for Digital X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem oraz Thailand Award for the Best International Inventions 
 • 44 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, “Geneva Inventions 2016”, 12-17 kwietnia 2016.
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj, R. Szczygieł, P. Kmon, A. Kozioł, Digital Camera for Fast and Precise X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem. 
 • Medal & diploma from Geneva Inventions 2016

 

 

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy PBS1/A3/12/2012.

Czas realizacji: 1.12.2012 – 30.11.2015.

Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem pikselowych układów odczytowych ASIC w nanometrycznych technologiach CMOS (lata 2011-2014).

Celem projektu są badania nad mieszanymi (analogowo-cyfrowymi) układami scalonymi w technologii CMOS 40 nm o bardzo dużej gęstości upakowania w celu otrzymania nowej jakości w obrazowaniu cyfrowym dla potrzeb promieniowania X, a mianowicie chodzi o uzyskanie tzw. obrazowania kolorowego z wykorzystaniem hydrydowych detektorów pikselowych. W hydrydowych detektorach pikselowych każdy piksel detektora posiada swój niezależnie pracujący piksel elektroniki odczytu. Wymiary takiego piksela są rzędu 100 x 100 µm2, a maksymalny pobór mocy nie może przekraczać kilkudziesięciu µW i elektronika odczytu musi charakteryzować się niskim poziomem szumów (około 100 el. rms). W najlepszych istniejących na świecie rozwiązaniach impulsy na wejściu piksela mogą pojawiać się z częstotliwością sięgającą pojedynczych MHz, a każdy piksel zlicza niezależnie liczbę wpadających fotonów. Autorzy projektu zamierzają rozbudować funkcjonalność każdego piksela odczytowego o możliwość pomiaru energii wpadających do detektora fotonów. Zadania postawione w proponowanym projekcie wymagają rozwiązania kilku kluczowych problemów w mikroelektronice i technice detekcyjnej, a mianowicie:

 

 • eliminacji efektów podziału ładunku, do którego dochodzi w detektorze pikselowym i którego wpływ znacząco redukuje efektywność pomiaru energii fotonów (konieczna jest implementacja w układzie scalonym inteligentnych algorytmów z komunikacją pomiędzy pikselami),
 • wypracowanie rozwiązań pozwalających na pomiar amplitudy impulsów,
 • konieczne są nowe rozwiązania dla wzmacniaczy i filtrów pracujących w obszarze słabej inwersji i z niskim napięciem zasilania, tak aby umożliwić odpowiednio szybkie procesowanie sygnału przy dużym natężeniu promieniowania X,
 • konieczna jest minimalizacja szumów i efektów niedopasowania w blokach analogowych o niewielkiej powierzchni i wykonanych w technologii nanometrycznej,
 • przyjęta architektura odczytu matrycy pikseli musi zapewniać odczyt ciągły z powodu ograniczonych zasobów pamięci w pojedynczym pikselu, jak i dla uzyskania dużej liczby ramek na sekundę.

KIEROWNIK PROJEKTU

Prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś

FINANSOWANIE

Narodowe Centrum Nauki – UMO-2011/01/B/ST7/05155

PUBLIKACJE

 • P. Maj, P. Grybos, R. Szczygieł, P. Kmon, R. Kłeczek, A. Drozd, P. Otfinowski, G. Deptuch., Measurements of matching and noise performance of a prototype readout chip in 40 nm CMOS process for hybrid pixel detectors, IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 62, 2015, pp. 359–36, link
 • A. Drozd, R. Szczygieł, P. Maj, T. Satława, P. Gryboś, Design of the low area monotonic trim DAC in 40 nm CMOS technology for pixel readout chips, Journal of Instrumentation, IOPscience, Vol. 9, 2014, pp. 1-7 link
 • G. W. Deptuch, G. Carini, T. Collier, P. Gryboś, P. Kmon, R. Lipton, P. Maj, D. P. Siddons, R. Szczygieł, R. Yarema, Results of tests of three-dimensionally integrated chips bonded to sensors, IEEE Transaction on Nuclear Science, IEEE, Vol. 62, 2015, pp. 349–358 link
 • P. Maj, A. Baumbaugh, G. Deptuch, P. Grybos, R. Szczygiel, Algorithms for minimization of charge sharing effects in a hybrid pixel detector taking into account hardware limitations in deep submicron technology, Journal of Instrumentation, IOPscience, Vol. 7, 2012, pp. 1-7, link
 • G. Deptuch, Monolityczne detektory pikselowe w zastosowaniu do obrazowania niskoenergetycznych fotonów i miękkiego promieniowania X. (monografia habilitacyjna), Wydawnictwa AGH, Kraków, Rozprawy, monografie – 272, 2013, pp. 1-201, Kraków, Polska
 • Maj, P. ; Grybos, P. ; Szczygiel, R. ; Kmon, P. ; Drozd, A. ; Deptuch, G., A pixel readout chip in 40 nm CMOS process for high count rate imaging systems with minimization of charge sharing effects, 2014 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-4, link
 • P. Maj, P. Gryboś, R. Szczygieł, T. Sakumura, Y. Tsuji, Y. Nakaye, A fast 300k X-ray camera with an energy window selection and continuous readout mode, 2013 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seoul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-4 link
 • P. Maj, FPGA based extension to the multichannel pixel readout ASIC, 2013 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-4 link
 • Deptuch, G.W., Carini, G., Collier, T. , Grybos, P. , Kmon, P. , Lipton, R. , Maj, P. , Trimpl, M. , Siddons, D.P. , Szczygiel, R. , Yarema, R. Results of tests of three-dimensionally integrated chips bonded to sensors, 2013 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-5 link
 • Otfinowski, P. ; Grybos, P. ; Szczygiel, R. ; Maj, P., ADCs in deep submicron technologies for ASICs of pixel architecture, 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, Warsaw, Poland, IEEE, April 23–25, 2014, pp. 278 – 281 link
 • Grybos P, Drozd, A. ; Deptuch, G. ; Kasinski, K. ; Kleczek, R. ; Kmon, P. ; Maj, P. ; Otfmowski, P. ; Rauza, J. ; Szczygiel, R. ; Satlawa, T. ; Zoladz, M., The 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 2014, Lublin, Poland, IEEE, 19-21 June, 2014, pp. 38-41 link
 • Satlawa, T, Drozd, A., Kmon, P., Design of the ultrafast LVDS I/O interface in 40 nm CMOS process, The 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 2014, Lublin, Poland, IEEE, 19-21 June, 2014, pp. 200-204 link
 • P. Maj, Testability features of a single photon counting hybrid pixel detector readout circuit with charge sharing elimination Algorithm, 2014 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seattle, USA, IEEE, 8-15 November, 2014
 • Maj, P. ; Drozd, A. ; Szczygiel, R. ; Grybos, P., FPGA Simulations of Charge Sharing Effect Compensation Algorithms for Implementation in Deep Sub-Micron Technologies, UKSim 15th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim), 2013, IEEE, 10-12 April, 2013, pp. 780-786 link
 • P. Maj, P. Gryboś, P. Kmon, R. Szczygieł, ASICs in nanometer and 3D technologies for readout of hybrid pixel detectors, Electron Technology Conference 2013, SPIE, The International Society for Optical Engineering, 16–20 April, 2013, pp.890204-1–890204-6 link