Skip to content

Grupa Mikroelektroniczna

Grupa mikroelektroniczna w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH prowadzona przez prof. Pawła Grybosia powstała w 2007 roku i wysyła do produkcji kilka specjalizowanych układów scalonych rocznie. Członkowie grupy mają ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu układów scalonych i wiele układów scalonych zaprojektowanych z ich udziałem znalazło zastosowania w nowoczesnych eksperymentach naukowych (LHC w CERN, INFN, laboratoria neurobiologiczne w USA i inne) oraz aplikacjach komercyjnych (Europa, Japonia). Aktywność badawcza grupy koncentruje się głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF.

Ważne daty:

– w 2008 roku nasza grupa dołączyła do Cadence Academic Network, link

– w 2013 roku grupa zainicjowała założenie IEEE Solid State-Circuit Chapter Poland, link

– w 2014 roku grupa zainicjowała i od tego czasu prowadzi na WEAIiIB AGH kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie, dedykowany do kształcenia studentów w zakresie projektowania specjalizowanych układów scalonych, link

Członkowie grupy

– prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś
– dr hab. inż. Robert Szczygieł
– dr inż. Piotr Kaczmarczyk
– mgr inż. Łukasz Kadłubowski
– dr hab. inż. Krzysztof Kasiński
– dr inż. Rafał Kłeczek
– dr hab. inż Piotr Kmon
– dr inż Anna Kozioł
– dr inż . Aleksandra Krzyżanowska
– prof. dr hab. Piotr Maj
– dr hab. inż. Marek Miśkowicz
– dr inż. Piotr Otfinowski
– prof. dr inż. Bogdan Staszewski
– dr inż. Weronika Zubrzycka

Profesorowie zaproszeni:
– prof. dr hab. inż. Grzegorz Deptuch

 

Badania naukowe

Aktywność badawcza grupy koncentruje się głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF. Wspólne cechy projektowanych układów scalonych to:

– wielokanałowa architektura i małe rozrzuty parametrów,

– niski pobór mocy i mała powierzchnia zajmowana na krzemie przez pojedynczy kanał,

– mieszana (analogowo-cyfrowa) architektura z kompresją danych,

– niskie szumy, ograniczenie przesłuchów,

– nowe rozwiązania zużyciem zaawansowanych technologii submikronowych.

 

AKTUALNE BADANIA NAUKOWE:

 

 

Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych w systemach detekcji promieniowania X. Projekt NCN, (2020-2022)

Przetwarzanie sygnałów sub-GHz dla półprzewodnikowych detektorów pikselowych, Processing sub-GHz signals for semiconductor pixel detectors, NCN_OPUS V, 2014-2018.

Inteligentny detektor promieniowania z komunikacja międzypikselową oraz pomiarem czasu zachodzenia zdarzeń do implemantacji w technologiach o ekstremalnej gestości upakowania, Intelligent radiation detector with inter-pixel communication and time-of-occurence measurement for implementation in technologies with extreme packing density, NCN OPUS VII, 2015-2018.

Niskoszumowe scalone układy z szybkim interfejsem cyfrowym do obrazowania promieniowania, Low-noise integrated circuits with a fast digital interface for radiation imaging, MNiSW, 2016-2019.

Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych do obrazowania kolorowego pracujące z dużym natężeniem promieniowania X, Application-specific integrated circuits in nanometer technologies for color imaging that work with high X-radiation intensity, NCN OPUS XI, 2017-2020.

Niskomocowe, niskopowierzchniowe bloki wspierające pracę układów analogowych w wielokanałowych nanometrycznych układach scalonych przeznaczonych do eksperymentów biomedycznych, Low-power, low-area blocks supporting the work of analog circuits in multichannel nanometer integrated circuits intended for biomedical experiments, NCN Sonata, 2017-2020.

Projekt STS/MUCH-XYTER. Układy scalone ASIC do odczytu detektorów paskowych (w detektorze STS, Silicon Tracking System) oraz detektorów gazowych (Muon Chamber MUCH) w ośrodku Facility for Antiproton and Ion Research FAIR, Darmstadt, Niemcy.

Kilka projektów dla przemysłu.

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE OD 2007 ROKU:

 

UFXC Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów. Grant NCBiR 2012-2016.

Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem pikselowych układów odczytowych ASIC w nanometrycznych technologiach CMOS, Grant NCN 2011-2014.

Niskoszumne scalone układy elektroniki odczytu o architekturze pikselowej dla potrzeb rejestracji sygnałów neurobiologicznych, Low noise pixel integrated electronics dedicated to recording neurobiological signals, NCN, 2011-2014.

Niskomocowy przetwornik analogowo-cyfrowy o bardzo małej powierzchni do zastosowań w systemach wielokanałowych, Ultra low-area, low power ADC applicable for multichannel systems, NCN 2012-2013.

Niskomocowe, niskoszumne, szybkie układy kształtowania impulsów CMOS na potrzeby toru elektroniki odczytu front-end półprzewodnikowych detektorów promieniowania X, “Low power, low noise, high speed CMOS readout front-end electronics for semiconductor X-ray detectors”, NCN, 2012-2013.

System do bezprzewodowego monitorowania wewnętrznej aktywności mózgu z wykorzystaniem specjalizowanych wielokanałowych układów scalonych, System for wireless monitoring of internal brain activity using specialized multi-channel integrated circuits, NCN, 2010-2013./li>

Wielokanałowe scalone układy do równoczesnego pomiaru czasu interakcji i zdeponowanego ładunku dla potrzeb detektorów promieniowania o dużej pojemności zapewniające liniową charakterystykę przetwarzania (Multichannel integrated circuits for simultaneous measurement of interaction time and deposited charge for large capacitance radiation detectors providing linear transfer characteristic), NCN, Nr rej: 2011/03/N/ST7/01815, realizacja w latach 2012-2015,

Scalone układy elektroniki odczytu dla matryc detektorów półprzewodnikowych o dużej liczbie atomowej Z (Integrated readout electronics for matrix of semiconductor detectors with a large atomic number), MNiSW, Resarch project no. N N505 465838 , 2010 – 2011,

AIDA (Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators) Project is coordinated by the RECFA Coordination Group for Detector R&D in FP7 programs and responds to the FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1 call from the European Commission. 2011 – 2014.

Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych, Multichannel interface for measurement and stimulation of live neural networks using application specific integrated circuits, MNiSW, Research Project no. R 01 0011 04,

Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D w technologiach submikronowych do odczytu dwuwymiarowych detektorów półprzewodnikowych, Multichannel mixed-mode integrated circuits in 3D submicron technologies for readout of two-dimensional semiconductor detectors , MNiSW, Resarch project no. N N515 243037, 2009 – 2011,

Charge sensitive amplifiers in submicron technology for use in pixel architectures for digital imaging (Wzmacniacze ładunkowe w technologiach submikronowych do zastosowań w architekturach pikselowych dla potrzeb obrazowania cyfrowego), MNiSW, Resarch project no. N N515 262235, 2007 – 2010,

Multichannel interface for measurement and stimulation of live neural networks using application specific integrated circuits (Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych), MNiSW, Research Project no. R 01 0011 04,

Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D w technologiach submikronowych do odczytu dwuwymiarowych detektorów półprzewodnikowych (Multichannel mixed-mode integrated circuits in 3D submicron technologies for readout of two-dimensional semiconductor detectors), MNiSW, Resarch project no. N N515 243037, 2009 – 2011,

Design of multichannel fast readout ASIC for silicon pixel detectors, Rigaku Corporation, 3-9-12 Matsubara-cho, Akishima-shi, Tokyo, Japan

Design of 64-channel fast readout ASIC for silicon strip detector. Rigaku Corporation, 3-9-12 Matsubara-cho, Akishima-shi, Tokyo, Japan

Digital techniques for medical X-ray imaging. MAGIC TRADING CORPORATION, a. s.Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Development of Time-Over-Threshold front-end test ASIC for silicon strip detector readout. Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Germany

Układy scalone

Aktywność badawcza grupy ASIC koncentruje się na głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF. Poniżej zamieszczono ofertę technologiczną układów scalonych zaprojektowanych i wykonanych przez członków grupy ASICS.
ZREALIZOWANE PROJEKTY UKŁADÓW SCALONYCH:
ChaSE Jr ChaSE Jr
Technologia: CMOS 40 nm
Powierzchnia: 2.0 mm x 4.5 mm
Rok: 2016
Miejsce: DME, AGH UST, Cracow
Opis:
STS/MUCH-XYTER2 STS/MUCH-XYTER2
Technologia:   UMC 180 nm CMOS MM/RF
Powierzchnia:   10 x 6.75 mm2
Rok:   2016
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   A prototype 128-channel charge and amplitude measurement ASIC for the Silicon Tracking System and Muon Chamber detectors in the Compressed Baryonic Matter (CBM) experiment at FAIR, Germany.
DSToTIC2 DSToTIC2
Technologia:   CMOS UMC 180 nm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel dual-stage processing stage for silicon strip detectors with two-stage reset and on-chip reference DACs
N100 N100
Technologia:   CMOS UMC 180 nm
Powierzchnia:   5 x 5 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   100-channel chip for stimulation, recording and neural spike detection
UFCXv2 UFCXv2
Technologia:   CMOS TSMC 130 nm
Powierzchnia:   10 x 20 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Final chip
PIX40v2 PIX40v2
Technologia:   CMOS TSMC 40 nm
Powierzchnia:   2.5 x 4 mm2
Rok:   2014
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Pixel matrix for X-ray detection with corrected C8P1 algorithm and low noise performance
UFCXv1 UFCXv1
Technologia:   CMOS TSMC 130 nm
Powierzchnia:   10 x 15 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Pixel prototype chip (NCRD project)
Pixel prototype 40 nm Pixel prototype 40 nm
Technologia:   CMOS TSMC 40 nm
Powierzchnia:   2.5 x 4 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   Pixel matrix for X-ray detection, C8P1 algorithm, Flash ADC
NSoCMZ1 NSoCMZ1
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   5.0 x 5.0 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   System On Chip for multichannel wireless neural signal recording
DSToTIC DSToTIC
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel prototype dual stage processing stage for silicon strip detectors
ARF_ADC ARF_ADC
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   4-bit flash ADC for pixel systems, 6-bit flash ADC with comparator redundancy
AFE8 AFE8
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8 channel analog front-end readout chip dedicated for double-sided silicon microstrip sensors
NRSD8 NRSD8
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2013
Miejsce:   DME, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel chip for recording and neural spike detection
STSXYTER STSXYTER
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   10 x 6.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST Cracow, ZITI Heidelberg
Opis:   128-channel time and amplitude digitalization chip for SSD with CBMnet interface
NeuroRf2 NeuroRf2
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   2 versions of Rf transmiter and adc converter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
NeuAng01 NeuAng01
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   8 signal conditioning channels for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
NeuDig02 NeuDig02
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2012
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   4 versions of rectifiers, LDO, bandgap, RAM memory & 4GHz RF transmiter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
Publikacje:   [128]
NrsRf NrsRf
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   5 x 5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64 channel wireless SoC for multichannel neural signal activity monitoring with stimulation and artifact reductions circuits
NeuDig01 NeuDig01
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   controll circuit and adc converter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
Publikacje:   [163]
NR8 NR8
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   8-channel chip for recording biomedical signals
Publikacje:   [83]
FSDR16 FSDR16
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2011
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel front-end with 5th order complex shaping amplifier
Publikacje:   [153] [156]
NRS64 NRS64
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   5 x 5 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64 signal conditioning channels for multichannel neural signal activity monitoring with stimulation and artifact reductions circuits
Publikacje:   [151] [142] [166]
VIPIC - in collaboration with Fermilab VIPIC – in collaboration with Fermilab
Technologia:   3D Tezzaron, CMOS CHRT 0.35 μm
Powierzchnia:   5.5 x 6,3 mm2 x 2
Rok:   2010 – in production
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow and FermiLab USA
Opis:   3D ASIC -Vertically Integrated Pixel Imaging Chip
Publikacje:   [186]
TOT_02 TOT_02
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   3 x 4,35 mm2
Rok:   2010 – in production
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel front-end with ToT & digital part for SSD
Publikacje:   [161]
SXD2 SXD2
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3 x 4,35 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channel photon counting chip for CdTe detector
RF2 RF2
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   0,75 x 1,5 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   prototype low-power RF transmitter
ADC_10B ADC_10B
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   0,75 x 1,5 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   10-bit ADC
Publikacje:   [150] [152]
FPDR90 FPDR90
Technologia:   CMOS TSMC 90nm
Powierzchnia:   4 x 4 mm2
Rok:   2010
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   Prototype of fast readout for silicon pixel detector, matrix 40 x 32 pixel of 100 x 100 μm2 pixel size
Publikacje:   [139] [187] [189]
NRTs NRTs
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1.5 x 1.5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   4 versions of Rf transmiter for SoC for multichannel neural signal activity monitoring
RF_MZ RF_MZ
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   1,5 x 1,5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   2 prototype low-power RF transmitters
TOT_01 TOT_01
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   3 x 1,5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   31-channel front-end with ToT for SSD
Publikacje:   [140] [198]
PX90 PX90
Technologia:   CMOS TSMC 90nm
Powierzchnia:   4 x 4 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   First prototype of readout for silicon pixel detector, matrix 40 x 32 pixel of 100 x 100 μm2 pixel size
Publikacje:   [179] [182] [204]
SXD64 SXD64
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   4.8 x 5 mm2
Rok:   2009
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel photon counting chip for CdTe detector
Publikacje:   [159] [162] [200] [205]
NEURO_B NEURO_B
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   2.5 x 5 mm2
Rok:   2008
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel readout ASIC for neurobiology experiments, architecture B
Publikacje:   [180] [185] [199] [202]
NEURO_A NEURO_A
Technologia:   CMOS UMC 0.18 μm
Powierzchnia:   2.5 x 5 mm2
Rok:   2008
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel readout ASIC for neurobiology experiments, architecture A
Publikacje:   [143] [180] [183] [185] [199] [202]
RG64 RG64
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3.9 x 5 mm2
Rok:   2007
Miejsce:   DMI, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel fast single photon counting chip for Si strip detector
Publikacje:   [194] [195] [220]
FX24 FX24
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3.6 x 2.5 mm2
Rok:   2005-2006
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   24- channels of fast frond-end electronics with new PZC circuit, fast shaper and two discriminators per channel, internal correction circuit. Control logic, counters, RAM, LVDS, testing circuits.
Publikacje:   [209]
DEDIX DEDIX
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.35 μm
Powierzchnia:   3.9 x 5 mm2
Rok:   2005-2006
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64- channels of fast frond-end electronics with PZC circuit, shaper, two discriminators per channel, internal correction circuit. Control logic, counters, RAM, LVDS, testing circuits.
Publikacje:   [229] [255] [258] [262]
NEUROPLAT NEUROPLAT
Technologia:   CMOS Alcatel-Mietec 0.5 μm
Powierzchnia:   2.9 x 6.5 mm2
Rok:   2003-2004
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channels with AC-coupling at the input, low noise preamplifier, new concept of pass-band filters, analog multiplexer, control block, shift registers and LVDS, DACs
Publikacje:   [257] [286] [289]
DTMROC DTMROC
Technologia:   CMOS 0.25 μm
Powierzchnia:   26 mm2
Rok:   2000-2003
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   16-channel ASIC for TRT detector, each channel includes: TDC with 3ns resolution, digital memory, command decoder, DACs, temperature sensor
Publikacje:   [230] [283] [320] [327]
RX64DTHv1 and RX64DTHv2 RX64DTHv1 and RX64DTHv2
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.8 μm
Powierzchnia:   3.7 x 6.5 mm2
Rok:   2000-2002
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel of low noise charge sensitive amplifier with shaper and two discriminators per channel. Pseudo-random counters, control logic, DACs, internal testing circuits.
Publikacje:   [267] [268] [276] [287] [290] [291] [292] [294]
BUSTUS BUSTUS
Technologia:   CMOS Alcatec-Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   3.8 x 1.6 mm2
Rok:   2001-2002
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   Testing chip with low noise amplifiers with new concept of the filters
Publikacje:   [279] [307] [319]
ABCD (several versions) ABCD (several versions)
Technologia:   BiCMOS 0.8 μm
Powierzchnia:   51 mm2
Rok:   1998-2002
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   128-channels readout for SSD working in SCT ATLAS detector
Publikacje:   [254] [264] [265] [265] [269] [282] [347] [347] [348] [354]
NEURO64 (Neurochip) NEURO64 (Neurochip)
Technologia:   CMOS Alcatel-Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   4 x 6.5 mm2
Rok:   1999-2001
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channels of low noise preamplifier with very low frequency AC coupling circuits, pass-band filters, analog multiplexer, control block, shift registers and LVDS
Publikacje:   [266] [280] [293] [296] [308] [310] [311] [312] [325]
RX64 RX64
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.8 μm
Powierzchnia:   3.7 x 6.5 mm2
Rok:   1999-2000
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   64-channel of low noise charge sensitive amplifier with shaper and discriminator. Pseudo-random counters, control logic, DACs
Publikacje:   [275] [284] [285] [288] [297] [298] [299] [300] [301] [304] [306] [309] [314] [315] [316] [318] [321] [322] [328] [330] [338]
XCOUNT32 XCOUNT32
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 1.2 μm
Powierzchnia:   1.7 x 3.3 mm2
Rok:   1997-1999
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channels of counters and RAMs with control logic
Publikacje:   [332]
SCTA (several versions) SCTA (several versions)
Technologia:   BiCMOS 0.8 μm
Powierzchnia:   9.3 x 6.9 mm2
Rok:   1998-1999
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   128-channel analogue readout for SSD, 40-MHz analogue RAM + multiplexer, control block
Publikacje:   [302] [331] [335] [340] [355] [362]
RX32 and RX32N RX32 and RX32N
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 0.8 μm
Powierzchnia:   1.8 x 3.3 mm2
Rok:   1997-1999
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channel of low noise charge sensitive amplifier with shaper and discriminator
Publikacje:   [326] [332] [333] [336] [339] [346]
NEURO32 NEURO32
Technologia:   CMOS Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   4.3 x 4.0 mm2
Rok:   1999
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   32-channels of low noise preamplifier with very low frequency AC coupling circuits, pass-band filters, analog multiplexer and analog multiplexer
Publikacje:   [278] [296] [329] [337]
NEUROCHIP NEUROCHIP
Technologia:   CMOS Mietec 2.0 μm
Powierzchnia:   2.2 x 4.2 mm2
Rok:   1997-1998
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   testing chip with low noise preamplifier and low frequency filters
Publikacje:   [353]
SCTB SCTB
Technologia:   BiCMOS 0.8 μm
Powierzchnia:   6.1 x 5.2 mm2
Rok:   1996-1997
Miejsce:   ATLAS Collaboration, CERN, Geneve
Opis:   128-channel fast binary readout for SSD, digital memmory, mix-mode design
Publikacje:   [334] [343] [350] [362]
NEURO-1 NEURO-1
Technologia:   CMOS Mietec 0.7 μm
Powierzchnia:   3 x 2 mm2
Rok:   1998
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   Multichannel ASIC for neurobiology experiments
Publikacje:   [345]
XRAY16 XRAY16
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 1.8 μm
Powierzchnia:   2.8 x 2 mm2
Rok:   1996-97
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel amplifier-shaper-comparator chip
Publikacje:   [356]
APC16 APC16
Technologia:   CMOS austriamicrosystem 1.2 μm
Powierzchnia:   2.8 x 2 mm2
Rok:   1995-1996
Miejsce:   DNE, AGH UST, Cracow
Opis:   16-channel amplifier-comparator chip
Publikacje:   [245] [361]

Lista publikacji

List of publications for the years 2014 – 2023Journal papers
[1] Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ:
Time-to-digital conversion techniques: a survey of recent developments,
Measurement, vol. 214 art. no. 112762, s. 1–17, ISSN 0263-2241
[2] Nguyen T. Thao, Dominik RZEPKA, Marek MIŚKOWICZ:
Bandlimited signal reconstruction from leaky integrate-and-fire encoding using POCS,
IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 71, s. 1464-1479, ISSN 1053-587X
[3] Rafał KŁECZEK, Piotr KMON, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Paweł GRYBOŚ:
Single photon counting readout IC with $44 e^−$ rms ENC and $5.5 e^−$ rms offset spread with charge sensitive amplifier active feedback discharge,
IEEE Transactions on Circuits and Systems I, Regular Papers, vol. 70 no. 5, s. 1882–1892, ISSN 1549-8328
[4] P. GRYBOŚ, R. KŁECZEK, P. KMON, P. OTFINOWSKI, P. Fajardo, D. Magalhães, M. Ruat:
SPHIRD–single photon counting pixel readout ASIC with pulse pile-up compensation methods,
IEEE Transactions on Circuits and Systems II, Express Briefs, vol. 70 no. 9, s. 3248–3252, ISSN 1549-7747
[5] A. KRZYŻANOWSKA, R. SZCZYGIEŁ, P. GRYBOŚ, J. Koczwara, K. Cisło, A. Stasiak:
Charge sharing simulations and measurements for digital algorithms aiming at subpixel resolution in photon counting pixel detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 18 no. 2 art. no. C02024, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[6] P. SKRZYPIEC, R. SZCZYGIEŁ:
Readout chip with RISC-V microprocessor for hybrid pixel detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 18 no. 1 art. no. C01030, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[7] Damian Kuznar, Robert SZCZYGIEŁ, Piotr MAJ, Anna KOZIOŁ:
Design of artificial neural network hardware accelerator,
Journal of Instrumentation, vol. 18 iss. 4 art. no. C04013, s. 1-7, ISSN 1748-0221
[8] A. KOZIOŁ, R. SZCZYGIEŁ, D. Kuźnar, K. Strzałka, M. Wielgosz, P. OTFINOWSKI, P. MAJ:
Artificial neural network on-chip and in-pixel implementation towards pulse amplitude measurement,
Journal of Instrumentation, vol. 18 no. 2 art. no. C02048, s. [1–2], 1–10, ISSN 1748-0221
[9] W. ZUBRZYCKA, P. GRYBOŚ:
Optimization of low-noise read-out electronics for high energy resolution X-ray strip detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 18 iss. 1 art. no. C01033, s. 1-9, ISSN 1748-0221
[10] P. KACZMARCZYK, P. KMON:
Automated, adaptive, fast reset circuit for wide-energy range detector front-end,
Journal of Instrumentation, vol. 18 iss. 3 art. no. C03010, s. 1–8, ISSN 1748-0221
[11] P. GRYBOŚ, R. KŁECZEK, P. KMON, P. OTFINOWSKI, P. Fajardo:
Small pixel high-spatial resolution photon-counting prototype IC for synchrotron applications,
Journal of Instrumentation, vol. 18 iss. 1 art. no. C01052, s. 1-8, ISSN 1748-0221
Conference papers
[12] Piotr KACZMARCZYK:
Automatic design of a cascoded-inverter-based charge-sensitive amplifier using $g_{m}/I_{D}$ technique and particle swarm optimization in 28 nm CMOS,
MIXDES 2023, 30th international conference on Mixed Design of integrated circuits and systems : 29-30 June 2023, Kraków, Poland


Journal papers
[13] D. Sheyfer, Michael J. Servis, Qingteng Zhang, J. Lal, T. Loeffler, E. M. Dufresne, A. R. Sandy, S. Narayanan, Subramanian K. R. S. Sankaranarayanan, R. SZCZYGIEŁ, P. MAJ, L. Soderholm, Mark R. Antonio, G. B. Stephenson:
Advancing chemical separations: unraveling the structure and dynamics of phase splitting in liquid–liquid extraction,
Journal of Physical Chemistry B, vol. 126 iss. 12, s. 2420–2429, ISSN 1520-6106
[14] Andrzej Laczewski, Krzysztof KASIŃSKI:
Flexible temperature control solution for integrated circuits testing—silicon creations Thermal Elephant,
Electronics, vol. 11 iss. 22 art. no. 3766, s. 1–10, ISSN 2079-9292
[15] A. KOZIOŁ:
Scalable control systems for vertex detector utilizing single photon counting readout,
Journal of Instrumentation, vol. 17 iss. 5 art. no. C05028, s. [1–2], 1–8, ISSN 1748-0221
[16] P. KACZMARCZYK, P. KMON:
8 b 10 MS/s differential SAR ADC in 28 nm CMOS for precise energy measurement,
Journal of Instrumentation, vol. 17 iss. 3 art. no. C03027, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[17] Łukasz KADŁUBOWSKI, Piotr KMON:
Design of prototype readout integrated circuit for time-of-arrival and time-over-threshold measurement for hybrid pixel X-ray detectors in 28 nm CMOS,
Przegląd Elektrotechniczny
[18] Adam KOWALEWSKI, Marek MIŚKOWICZ:
Extremal problems for infinite order parabolic systems with boundary conditions involving integral time lags,
PAR Pomiary Automatyka Robotyka, s. 37–42, ISSN 1427-9126
[19] P. KMON, R. SZCZYGIEŁ, R. KŁECZEK, D. GÓRNI, G. WĘGRZYN, A. Niedzielska, K. Sitko, P. Drwal:
Spectrum1k — integrated circuit for medical imaging designed in CMOS 40 nm,
Journal of Instrumentation, vol. 17 no. 3 art. no. C03023, s. [1-2], 1–9, ISSN 1748-0221
[20] P. GRYBOŚ, R. KŁECZEK, P. KMON, A. KRZYŻANOWSKA, P. OTFINOWSKI, R. SZCZYGIEŁ, M. ŻOŁĄDŹ:
Pixel readout IC for CdTe detectors operating in single photon counting mode with interpixel communication,
Journal of Instrumentation, vol. 17 iss. 1 art. no. C01036, s. 1-8, ISSN 1748-0221
[21] Krzysztof KASIŃSKI, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Rafał KŁECZEK:
10 years anniversary of Solid-State Circuits Society chapter Poland,
Elektronika, s. 46–57, ISSN 0033-2089
Conference papers
[22] Paweł Wargacki, Piotr KMON:
Design of 1.55 NEF, 2$\mu$A, chopper based amplifier in 40nm CMOS for biomedical multichannel integrated system,
MIXDES 2022, 29th international conference on Mixed Design of integrated circuits and systems : 23–24 June 2022, [Wrocław, Poland]
[23] Wojciech Mrzygłód, Piotr KMON:
A 50 MHz, 46 $\mu$W, 0.28\% accuracy, 67 ppm$/^\circ$C relaxation oscillator in 40nm CMOS process for multichannel integrated biomedical recording system,
MIXDES 2022, 29th international conference on Mixed Design of integrated circuits and systems : 23–24 June 2022, [Wrocław, Poland]
[24] Magdalena Rosół, Piotr KMON:
8-bit low-power, low-area SAR ADC for biomedical multichannel integrated recording system in CMOS 40nm,
MIXDES 2022, 29th international conference on Mixed Design of integrated circuits and systems : 23–24 June 2022, [Wrocław, Poland]
[25] Piotr KACZMARCZYK, Łukasz KADŁUBOWSKI, Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK, Piotr KMON, Anna KOZIOŁ, Aleksandra KRZYŻANOWSKA, Piotr MAJ, Piotr OTFINOWSKI, Marek MIŚKOWICZ, Paweł SKRZYPIEC, Robert SZCZYGIEŁ, Grzegorz WĘGRZYN, Weronika ZUBRZYCKA, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Paweł GRYBOŚ:
Application-specific integrated circuits for X-ray imaging and neurobiology,
Nauka – technika – technologia, seria wydawnicza AGH
[26] Maciej ORDOWSKI, Mirosław PAWLAK, Dominik RZEPKA, Marek MIŚKOWICZ:
Signal estimation from level crossings using conditional minimum mean square error predictor,
EBCCSP 2022, 8th International conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : 22–24 June 2022, Cracow, Poland : [on-line] : proceedings


Journal papers
[27] Mythreyi Unni, Shehaab Savliwala, Brittany D. Partain, Lorena Maldonado-Camargo, Qingteng Zhang, Suresh Narayanan, Eris M. Dufresne, Jan Ilavsky, Paweł GRYBOŚ, Anna KOZIOŁ, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ, Kyle D. Allen, Carlos M. Rinaldi-Ramos:
Fast nanoparticle rotational and translational diffusion in synovial fluid and hyaluronic acid solutions,
Science Advances, vol. 7 iss. 27 art. no. eabf8467, s. 1-13, ISSN 2375-2548
[28] Jiaqing Lv, Xiaodong Zheng, Mirosław PAWLAK, Weike Mo, Marek MIŚKOWICZ:
Very short-term probabilistic wind power prediction using sparse machine learning and nonparametric density estimation algorithms,
Renewable Energy, vol. 177, s. 181–192, ISSN 0960-1481
[29] Qingteng Zhang, Eric M. Dufresne, Yasukazu Nakaye, Pete R. Jemian, Takuto Sakumura, Yasutaka Sakuma, Joseph D. Ferrara, Piotr MAJ, Asra Hassan, Divya Bahadur, Subramanian Ramakrishnan, Faisal Khan, Sinisa Veseli, Alec R. Sandy, Nicholas Schwarz, Suresh Narayanan:
20 $\mu$s-resolved high-throughput X-ray photon correlation spectroscopy on a 500k pixel detector enabled by data-management workflow,
Journal of Synchrotron Radiation, vol. 28 iss. 1, s. 259–265, ISSN 0909-0495
[30] Konrad JURASZ, Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Marek MIŚKOWICZ:
Systematization and comparison of the binary successive approximation variants,
Sensors, vol. 21 iss. 24 art. no. 8267, s. 1–13, ISSN 1424-8220
[31] Matti Kauppinen, Alex Winkler, Vili Lämsä, Mikko Matikkala, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Paweł GRYBOŚ, Rafał KŁECZEK, Piotr KMON, Robert SZCZYGIEŁ, Tapio Fabritius:
Characterization of seamless CdTe photon counting X-Ray detector,
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 70 art. no. 4503811, s. [1-11], ISSN 0018-9456
[32] Marek MIŚKOWICZ:
Unfairness of random access with collision avoidance in Industrial Internet of Things networks,
Sensors, vol. 21 iss. 21 art. no. 7135, s. 1-19, ISSN 1424-8220
[33] S. Samantha, M. BASZCZYK, P. DOROSZ, P. GRYBOŚ, K. KASIŃSKI, R. KŁECZEK, P. KMON, A. KRZYŻANOWSKA, W. KUCEWICZ, P. MAJ, L. MIK, P. OTFINOWSKI, R. SZCZYGIEŁ, M. ŻOŁĄDŹ, W. ZUBRZYCKA, [et al.]:
Feasibility studies of conserved charge fluctuations in Au-Au collisions with CBM,
Nuclear Physics A, vol. 1005 art. no. 121896, s. 1-4, ISSN 0375-9474
[34] A. KRZYŻANOWSKA, R. SZCZYGIEŁ:
Simulation study on improving the spatial resolution of photon-counting hybrid pixel X-ray detectors,
Opto-Electronics Review
[35] Yasukazu Nakaye, Takuto Sakumura, Yasutaka Sakuma, Satoshi Mikusu, Arkadiusz Dawiec, Fabienne Orsini, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ , Piotr MAJ, Joseph D. Ferrara, Takeyoshi Taguchi:
Characterization and performance evaluation of the XSPA-500k detector using synchrotron radiation,
Journal of Synchrotron Radiation, vol. 28 Pt. 2, s. 1–9, ISSN 0909-0495
[36] V. Klochkov, M. BASZCZYK, P. DOROSZ, P. GRYBOŚ, K. KASIŃSKI, R. KŁECZEK, P. KMON, A. KRZYŻANOWSKA, W. KUCEWICZ, P. MAJ, L. MIK, P. OTFINOWSKI, R. SZCZYGIEŁ, M. ŻOŁĄDŹ, W. ZUBRZYCKA, [et al.]:
The Compressed Baryonic Matter Experiment at FAIR,
Nuclear Physics A, vol. 1005 art. no. 121945, s. 1-4, ISSN 0375-9474
[37] Piotr KMON:
Highly configurable 100 channel recording and stimulating integrated circuit for biomedical experiments,
Sensors, vol. 21 iss. 24 art. no. 8482, s. 1–19, ISSN 1424-8220
[38] Grzegorz WĘGRZYN, Robert SZCZYGIEŁ:
Voltage measurements using noise distribution,
Przegląd Elektrotechniczny
[39] A. KRZYŻANOWSKA:
Measurements of charge sharing in a hybrid pixel photon counting CdTe detector,
Journal of Instrumentation, vol. 16 art. no. C12027, s. 1–8, ISSN 1748-0221
[40] Ł. A. KADŁUBOWSKI, P. KMON:
Vernier time-to-digital converter with ring oscillators for in-pixel time-of-arrival and time-over-threshold measurement in 28 nm CMOS,
Journal of Instrumentation, vol. 16 no. 12 art. no. C12010, s. 1-8, ISSN 1748-0221
[41] M. ŻOŁĄDŹ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
X-ray imaging of moving objects using on-chip TDI and MDX methods with single photon counting CdTe hybrid pixel detector,
Journal of Instrumentation, vol. 16 iss. 12 art. no. C12014, s. 1-10, ISSN 1748-0221
[42] W. ZUBRZYCKA, K. KASIŃSKI:
All-programmable low noise readout ASIC for silicon strip sensors in tracking detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 988 art. no. 164892, s. 1–10, ISSN 0168-9002
Conference papers
[43] P. GRYBOŚ, R. KŁECZEK, P. KMON, A. KRZYŻANOWSKA, P. OTFINOWSKI, R. SZCZYGIEŁ, M. ŻOŁĄDŹ:
Hybrid detector with interpixel communication for color X-ray imaging,
IEEE ICECS 2021, 2021 28th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems : Dubai, United Arab Emirates, 28th November – 1st December 2021 : conference proceedings
[44] Paweł SKRZYPIEC, Robert SZCZYGIEŁ:
Development of on-chip calibration for hybrid pixel detectors,
2021 24th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS), April 7–9 2021 : proceedings
[45] A. Dawiec, C. Bacchi, J. Bisou, P. GRYBOŚ, B. Kanoute, P. MAJ, C. Menneglier, R. SZCZYGIEŁ, G. Thibaux, F. Orsini:
New fast photon counting hybrid pixel detector for synchrotron applications developed at SOLEIL synchrotron,
2021 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference Record (NSS/MIC) IEEE conference record – Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, 28th international symposium on Room-temperature semiconductor detectors (RTSD) : 16-23 October 2021, Yokohama, Japan : conference proceedings, ISSN 1082-3654
[46] Łukasz A. KADŁUBOWSKI, Piotr KMON:
Test and verification environment and methodology for Vernier time-to-digital converter pixel array,
2021 24th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS), April 7–9 2021 : proceedings
[47] Katarzyna HERYAN, Wojciech REKLEWSKI, Andrzej Szaflarski, Maciej ORDOWSKI, Piotr AUGUSTYNIAK, Marek MIŚKOWICZ:
Sensitivity of QRS detection accuracy to detector temporal resolution,
Computing in Cardiology 2021 Computing in Cardiology, vol. 48, ISSN 2325-8861


Journal papers
[48] D. Sheyfer, R. SZCZYGIEŁ, P. MAJ, [et al.]:
Nanoscale critical phenomena in a complex fluid studied by X-ray photon correlation spectroscopy,
Physical Review Letters, vol. 125 iss. 12 art. no. 125504, s. 125504-1–125504-6, ISSN 0031-9007
[49] Diana Bachiller-Perea, Paweł GRYBOŚ, Anna KOZIOŁ, Piotr MAJ, [et al.]:
First pump-probe-probe hard X-ray diffraction experiments with a 2D hybrid pixel detector developed at the SOLEIL synchrotron,
Journal of Synchrotron Radiation, vol. 27 iss. 2, s. 340–350, ISSN 0909-0495
[50] Piotr KACZMARCZYK, Piotr KMON:
Projekt dynamicznego komparatora z korekcją napięcia niezrównoważenia w dziedzinie czasu,
Przegląd Elektrotechniczny
[51] A. KRZYŻANOWSKA, A. Niedzielska, R. SZCZYGIEŁ:
Charge sharing simulations for new digital algorithms achieving subpixel resolution in hybrid pixel detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 15 art. no. C02047, s. 1–7, ISSN 1748-0221
[52] P. OTFINOWSKI, G. W. DEPTUCH, P. MAJ:
FRIC – a 50 ${\mu}m$ pixel-pitch single photon counting ASIC with Pattern Recognition algorithm in 40 nm CMOS technology,
Journal of Instrumentation, vol. 15 art. no. C01016, ISSN 1748-0221
[53] Łukasz A. KADŁUBOWSKI, Piotr KMON:
Pomiar krótkich odcinków czasu z wykorzystaniem przetwornika czas-cyfra w architekturze Verniera z oscylatorami pierścieniowymi w technologii CMOS 28 nm,
Przegląd Elektrotechniczny
[54] P. MAJ, P. OTFINOWSKI, A. KOZIOŁ, D. Górni, Q. Zhang, P. DUDEK:
1.2 Mfps standalone X-ray detector for Time-Resolved Experiments,
Journal of Instrumentation, vol. 15 iss. 3 art. no. C03010, s. 1–6, ISSN 1748-0221
[55] Anna KOZIOŁ, Artur Apresyan, Paweł GRYBOŚ, Ryan Heller, Piotr MAJ, Mohd Meraj Hussain, Robert SZCZYGIEŁ, Si Xie:
High rate proton detection with single photon counting hybrid pixel detector,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 956 art. no. 163333, s. 1–5, ISSN 0168-9002
[56] Ali Esmailiyan, Hongying Wang, Mike Asker, Eugene Koskin, Dirk Leipold, Imran Bashir, Kai Xu, Anna KOZIOŁ, Elena Blokhina, R. Bogdan Staszewski:
A fully integrated DAC for CMOS position-based charge qubits with single-electron detector loopback testing,
IEEE Solid-State Circuits Letters, vol. 3, s. 354–357, ISSN 2573-9603
[57] Krzysztof KASIŃSKI, Weronika ZUBRZYCKA:
Overview of microelectronic circuits designed at AGH University for the CBM experiment,
Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement, vol. 13 no. 4, s. 885–891, ISSN 1899-2358
[58] Imran Bashir, Elena Blokhina, Ali Esmailiyan, Dirk Leipold, Mike Asker, Eugene Koskin, Panagiotis Giounanlis, Hongying Wang, Dennis Andrade-Miceli, Andrii Sokolov, Anna KOZIOŁ, Teerachot Siriburanon, R. Bogdan Staszewski:
A single-electron injection device for CMOS charge qubits implemented in 22-nm FD-SOI,
IEEE Solid-State Circuits Letters, vol. 3, s. 206–209, ISSN 2573-9603
Conference papers
[59] Paweł SKRZYPIEC, Zbigniew MARSZAŁEK:
Linux kernel driver for external analog-to-digital and digital-to-analog converters,
MIXDES 2020, proceedings of 27th international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020
[60] Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK, Konrad JURASZ, Marek MIŚKOWICZ:
Successive approximation time-to-digital converters,
EBCCSP 2020, 6th international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : September 23-25, 2020, [Cracow] : proceedings
[61] Wojciech REKLEWSKI, Katarzyna HERYAN, Marek MIŚKOWICZ, Piotr AUGUSTYNIAK:
Real time ECG R-peak detection by extremum sampling,
EBCCSP 2020, 6th international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : September 23-25, 2020, [Cracow] : proceedings
[62] Grzegorz Węgrzyn, Rafał KŁECZEK, Piotr KMON:
Active feedbacks comparative analysis for charge sensitive amplifiers designed in CMOS 40 nm,
MIXDES 2020, proceedings of 27th international conference Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 25–27, 2020


Journal papers
[63] Mariagrazia Dotoli, Alexander Fay, Marek MIŚKOWICZ, Carla Seatzu:
An overview of current technologies and emerging trends in factory automation,
International Journal of Production Research, vol. 57 nos. 15–16 spec. iss., s. 5047–5067, ISSN 0020-7543
[64] Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ:
A successive approximation time-to-digital converter with single set of delay lines for time interval measurements,
Sensors, vol. 19 iss. 5 art. no. 1109, s. 1–27, ISSN 1424-8220
[65] Divya Bahadur [et al.], Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Robert L. Leheny, Piotr MAJ, Suresh Narayanan, Robert SZCZYGIEŁ, [et al.]:
Evolution of structure and dynamics of thermo-reversible nanoparticle gels — a combined XPCS and rheology study,
Journal of Chemical Physics, vol. 151 iss. 10 art. no. 104902, s. 104902-1–104902-17, ISSN 0021-9606
[66] Gabriella A. Carini, Grzegorz W. Deptuch, Farah Fahim, Łukasz A. KADŁUBOWSKI, Pamela Klabbers, Stefan Lauxtermann, Per-Olov Petterson, Tom Zimmerman:
Hybridized MAPS with an in-pixel A-to-D conversion readout ASIC,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 935, s. 232–238, ISSN 0168-9002
[67] W. ZUBRZYCKA, K. KASIŃSKI:
Prototype single-ended and pseudo-differential charge processing circuit for micro-strip silicon and gaseous sensors read-out,
Journal of Instrumentation, vol. 14 art. no. C11030, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[68] P. OTFINOWSKI, A. KRZYŻANOWSKA, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
Pattern Recognition algorithm for charge sharing compensation in single photon counting pixel detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 14 art. no. C01017, s. [1–2], 1–8, ISSN 1748-0221
[69] P. KMON, G. DEPTUCH, F. Fahim, P. GRYBOŚ, P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ, T. Zimmerman:
Active feedback with leakage current compensation for charge sensitive amplifier used in hybrid pixel detector,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 66 no. 3, s. 664–673, ISSN 0018-9499
[70] Peter J. Chung, Qingteng Zhang, Hyeondo Luke Hwang, Alessandra Leong, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ, Eric M. Dufresne, Suresh Narayanan, Erin J. Adams, Ka Yee C. Lee:
$\alpha$-synuclein sterically stabilizes spherical nanoparticle-supported lipid bilayers,
ACS Applied Bio Materials, vol. 2 iss. 4, s. 1413–1419, ISSN 2576-6422
Conference papers
[71] Adam KOWALEWSKI, Marek MIŚKOWICZ:
Extremal problems for integral time lag parabolic systems,
MMAR 2019, 24th international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : 26–29 August 2019, Międzyzdroje, Polska : abstracts
[72] R. KŁECZEK, P. KMON, P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ, P. GRYBOŚ, Y. Nakaye, T. Sakumura, T. Takeyoshi:
SPC pixel IC with 9.4 $e^{-}$ rms offset spread, 60 $e^{-}$ rms ENC and 70 kfps frame rate,
ESSCIRC 2019, IEEE 45th European Solid State Circuits Conference : September 24 – September 26, 2019, Cracow
[73] J. SZYDUCZYŃSKI, V. Nguyen, F. Schembari, R. B. Staszewski, D. KOŚCIELNIK, M. MIŚKOWICZ:
Behavioral modelling and optimization of a cyclic feedback-based successive approximation TDC with dynamic delay equalization,
EBCCSP 2019, 5th international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : May 27–29, 2019, Vienna, Austria : proceedings
[74] Piotr KACZMARCZYK, Piotr KMON:
Continuous-time discriminator design in CMOS 28 nm process,
MIXDES 2019, Mixed Design of integrated circuits and systems : Rzeszów, Poland, June 27–29, 2019 : book of abstracts of 26th international conference
[75] Gabriella A. Carini, Grzegorz W. Deptuch, Farah Fahim, Łukasz KADŁUBOWSKI, Tom Zimmerman:
3D-hybridized MAPS and readout ASIC pixel detector for soft X-rays with in-pixel A-to-D conversion,
Proceedings of the 13th international conference on Synchrotron Radiation Instrumentation – SRI2018, Taipei, Taiwan, June 10th–15th, 2018


Journal papers
[76] Rafał KŁECZEK, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ, Piotr MAJ:
Single photon-counting pixel readout chip operating up to 1.2 $Gcps/mm^{2}$ for digital X-ray imaging systems,
IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 53 no. 9, s. 2651–2662, ISSN 0018-9200
[77] Piotr OTFINOWSKI, Grzegorz W. DEPTUCH, Piotr MAJ:
Asynchronous approximation of a center of gravity for pixel detectors’ readout circuits,
IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 53 no. 5, s. 1550–1558, ISSN 0018-9200
[78] R. KŁECZEK, P. KMON:
Comparative analysis of the readout front-end electronics implemented in deep submicron technologies,
Journal of Instrumentation, vol. 13 art. no. C11002, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[79] A. KRZYŻANOWSKA, G. DEPTUCH, P. MAJ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
Addressing of imperfection of a hybrid pixel sensor for X-ray detection with a circuit for charge sharing cancellation implemented,
Journal of Instrumentation, vol. 13 art. no. C12014, s. 1–7, ISSN 1748-0221
[80] M. ŻOŁĄDŹ, P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ, P. Kaczmarczyk, P. GRYBOŚ:
UFXC32k based camera module with a custom soft processor and USB 3.0 for large area detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 13 art. no. P01017, s. 1–10, ISSN 1748-0221
[81] Grzegorz W. DEPTUCH, Farah Fahim, Paweł GRYBOŚ, Jim Hoff, Scott Holm, Piotr MAJ, David Peter Siddons, Piotr KMON, Marcel Trimpl, Tom Zimmerman:
An algorithm of an X-ray hit allocation to a single pixel in a cluster and its test-circuit implementation,
IEEE Transactions on Circuits and Systems I, Regular Papers, vol. 65 no. 1, s. 185–197, ISSN 1549-8328
[82] Anna KOZIOŁ, [et al.], Paweł GRYBOŚ, [et al.], Piotr MAJ, [et al.], Robert SZCZYGIEŁ:
Evaluation of the UFXC32k photon-counting detector for pump-probe experiments using synchrotron radiation,
Journal of Synchrotron Radiation, vol. 25 iss. 2, s. 413–418, ISSN 0909-0495
[83] P. MAJ, T. Taguchi, Y. Nakaye:
Tests of UFXC32k chip with CdTe pixel detector,
Journal of Instrumentation, vol. 13 no. 2art. no. C02014, s. 1–7, ISSN 1748-0221
[84] W. ZUBRZYCKA, K. KASIŃSKI:
Leakage current-induced effects in the silicon microstrip and gas electron multiplier readout chain and their compensation method,
Journal of Instrumentation, vol. 13 art. no. T04003, s. 1–10, ISSN 1748-0221
[85] Preeti Vodnala, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ:
Hard-sphere-like dynamics in highly concentrated alpha-crystallin suspensions,
Physical Review E, vol. 97 iss. 2 art. no. 020601, s. 020601-1–020601-5, ISSN 2470-0045
[86] Anna KOZIOŁ, Piotr MAJ:
High speed systems for time-resolved experiments with synchrotron radiation,
Journal of Instrumentation, vol. 13 art. no. C02049, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[87] Qingteng Zhang, Eric M. Dufresne, Suresh Narayanan, Piotr MAJ, Anna KOZIOŁ, Robert SZCZYGIEŁ, Paweł GRYBOŚ, Mark Sutton, Alec R. Sandy:
Sub-microsecond-resolved multi-speckle X-ray photon correlation spectroscopy with a pixel array detector,
Journal of Synchrotron Radiation, vol. 25 iss. 5, s. 1408–1416, ISSN 0909-0495
[88] P. KMON, L. A. KADŁUBOWSKI, P. Kaczmarczyk:
Design of analog pixels front-end active feedback,
Journal of Instrumentation, vol. 13 art. no. P01018, s. 1–8, ISSN 1748-0221
[89] K. KASIŃSKI, A. Rodriguez-Rodriguez, J. Lehnert, W. ZUBRZYCKA, R. SZCZYGIEŁ, P. OTFINOWSKI, R. KŁECZEK, C. J. Schmidt:
Characterization of the STS/MUCH-XYTER2, a 128-channel time and amplitude measurement IC for gas and silicon microstrip sensors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 908, s. 225–235, ISSN 0168-9002
[90] Piotr OTFINOWSKI:
Spatial resolution and detection efficiency of algorithms for charge sharing compensation in single photon counting hybrid pixel detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 882 pt.: Electronics, s. 91–95, ISSN 0168-9002
[91] Dominik RZEPKA, Marek MIŚKOWICZ, Dariusz KOŚCIELNIK, Nguyen T. Thao:
Reconstruction of signals from level-crossing samples using implicit information,
IEEE Access, vol. 6, s. 35001-35011, ISSN 2169-3536
Conference papers
[92] Bartosz Tutro, Kacper Urbański, Robert SZCZYGIEŁ:
Design of matrix controller for hybrid pixel detectors,
MIXDES 2018, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 25th international conference : Gdynia, Poland, June 21–23, 2018
[93] Dominik RZEPKA, Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Mirosław PAWLAK, Marek MIŚKOWICZ:
Recovery of signals encoded by Sample-and-Hold Asynchronous Sigma-Delta Modulation,
ICSEE 2018, International Conference on the Science of Electrical Engineering : 12-14 December 2018, Eilat, Israel
[94] Piotr OTFINOWSKI, Aleksandra KRZYŻANOWSKA, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ:
Multithreshold pattern recognition algorithm for charge sharing compensation in hybrid pixel detectors,
MIXDES 2018, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 25th international conference : Gdynia, Poland, June 21–23, 2018
[95] Aleksandra KRZYŻANOWSKA, Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ:
Simulations of high count rate performance of hybrid pixel detectors with algorithms dealing with charge sharing,
ICSES 2018, 2018 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 10–12, 2018, Kraków, Poland : proceedings


Journal papers
[96] Qingteng Zhang, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ, [et al.]:
Dynamic scaling of colloidal gel formation at intermediate concentrations,
Physical Review Letters, vol. 119 iss. 17, s. 178006-1–178006-6, ISSN 0031-9007
[97] Dominik RZEPKA, Mirosław Pawlak, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ:
Bandwidth estimation from multiple level-crossings of stochastic signals,
IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 65 no. 10, s. 2488–2502, ISSN 1053-587X
[98] J. Lehnert, A. P. Byszuk, D. Emschermann, K. KASIŃSKI, W. F. J. Müller, C. J. Schmidt, R. SZCZYGIEŁ, W. M. Zabolotny:
GBT based readout in the CBM experiment,
Journal of Instrumentation, vol. 12 iss. 2 art. no. C02061, s. 1–10, ISSN 1748-0221
[99] P. MAJ, P. GRYBOŚ, K. KASIŃSKI, A. KOZIOŁ, A. KRZYŻANOWSKA, P. KMON, R. SZCZYGIEŁ, M. ŻOŁĄDŹ:
Measurements of Ultra-Fast single photon counting chip with energy window and 75 $\mu$m pixel pitch with Si and CdTe detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 12, art. no. C03064, s. 1–6, ISSN 1748-0221
[100] A. Dawiec, P. MAJ, A. Ciavardini, P. GRYBOŚ, C. Laulhé, C. Menneglier, R. SZCZYGIEŁ:
Characterisation of the UFXC32k hybrid pixel detector for time-resolved pump-probe diffraction experiments at Synchrotron SOLEIL,
Journal of Instrumentation, vol. 12 art. no. C03057, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[101] K. KASIŃSKI, P. GRYBOŚ, P. KMON, P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ, K. Zoschke:
Development of a four-side buttable X-ray detection module with low dead area using the UFXC32k chips with TSVs,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 64 no. 8 pt. 2, s. 2433–2440, ISSN 0018-9499
[102] A. KRZYŻANOWSKA, G. DEPTUCH, P. MAJ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
Simulation approach to charge sharing compensation algorithms with experimental cross-check,
Journal of Instrumentation, vol. 12, art. no. C03071, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[103] A. KRZYŻANOWSKA, G. W. DEPTUCH, P. MAJ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
Characterization of the photon counting CHASE Jr., chip built in a 40-nm CMOS process with a charge sharing correction algorithm using a collimated X-Ray beam,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 64 no. 9, s. 2561–2568, ISSN 0018-9499
[104] P. OTFINOWSKI, P. MAJ, G. DEPTUCH, F. Fahim, J. Hoff:
Comparison of allocation algorithms for unambiguous registration of hits in presence of charge sharing in pixel detectors,
Journal of Instrumentation, vol. 12 art. no. C01027, s. 1–10, ISSN 1748-0221
[105] K. KASIŃSKI, P. Koczon, S. Ayet, S. Löchner, C. J. Schmidt:
System-level considerations for the front-end readout ASIC in the CBM experiment from the power supply perspective,
Journal of Instrumentation, vol. 12 art. no. C03023, s. 1–10, ISSN 1748-0221
[106] Rafał KŁECZEK:
Analog front-end design of the STS/MUCH-XYTER2 — full size prototype ASIC for the CBM experiment,
Journal of Instrumentation, vol. 12, art. no. C01053, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[107] Mariagrazia Dotoli, Alexander Fay, Marek MIŚKOWICZ, Carla Seatzu:
Advanced control in factory automation: a survey,
International Journal of Production Research, vol. 55 no. 5, s. 1243–1259, ISSN 0020-7543
[108] W. M. Zabołotny, K. KASIŃSKI, R. SZCZYGIEŁ:
Design of versatile ASIC and protocol tester for CBM readout system,
Journal of Instrumentation, vol. 12 art. no. C02060, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[109] Marek WODZIŃSKI, Aleksandra KRZYŻANOWSKA:
Sequential classification of palm gestures based on A* algorithm and MLP neural network for quadrocopter control,
Metrology and Measurement Systems, vol. 24 no. 2, s. 265–276, ISSN 2080-9050
[110] T. Ablyazimov M. BASZCZYK A. DROZD J. GAJDA, P. GRYBOŚ,[et al.] ,K. KASIŃSKI, R. KŁECZEK, P. KMON W. KUCEWICZ P. MAJ, Ł. MIK P. OTFINOWSKI, J. RAUZA, T. SATŁAWA, R. SZCZYGIEŁ, M. ŻOŁĄDŹ, [et al.]:
Challenges in QCD matter physics – the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR,
The European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei, vol. 53 iss. 3 art. no. 60, s. 1–14, ISSN 1434-6001
Conference papers
[111] Hongying Wang, Filippo Schembari, Robert Bogdan Staszewski, Marek MIŚKOWICZ:
Frequency-domain adaptive-resolution level-crossing-sampling ADC,
EBCCSP 2017, 3th international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : May 24–26 2017, Funchal, Madeira, Portugal : proceedings
[112] Kai Zosche, Paweł GRYBOŚ, Krzysztof KASIŃSKI, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ, [et al.]:
Fabrication of 3D hybrid pixel detector modules based on TSV processing and advanced flip chip assembly of thin read out chip,
ECTC 2017 Proceedings<span class=”sep”> : , IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference : 30 May–2 June 2017 Lake Buena Vista, Florida, ISSN 2377-5726
[113] Krzysztof KASIŃSKI:
Thermal and power delivery considerations of the 65k pixel 3-D integrated radiation imaging module with through-silicon vias,
MIXDES 2017, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 24th international conference : Bydgoszcz, Poland, June 22–24, 2017
[114] Łukasz A. KADŁUBOWSKI, Piotr KMON:
Design of 4 Gbps SLVS-type transmitter in 55 nm CMOS,
MIXDES 2017, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 24th international conference : Bydgoszcz, Poland, June 22–24, 2017
[115] Adam KOWALEWSKI, Marek MIŚKOWICZ:
Extremal problems for time lag parabolic systems,
Proceedings of the 2017 21st international conference on Process Control (PC), Štrbské Pleso, Slovakia, June 6–9, 2017
[116] Bartłomiej GARDA, Maciej Ogorzałek, Krzysztof KASIŃSKI, Zbigniew GALIAS:
Studies of dynamics of memristor-based memory cells,
LASCAS 2017, 8th IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems : Bariloche, Argentina : February 20-23, 2017 : proceedings
[117] Dominik RZEPKA, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ:
Clockless signal-dependent compressive sensing of multitone signals using time encoding machine,
EBCCSP 2017, 3th international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : May 24–26 2017, Funchal, Madeira, Portugal : proceedings
[118] Łukasz A. KADŁUBOWSKI, Piotr KMON:
4 Gbps Scalable Low-Voltage Signaling (SLVS) transceiver for pixel radiation detectors,
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2017, 28 May–6 June 2017 Wilga, Poland
[119] Piotr MAJ, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Robert SZCZYGIEŁ:
Single photon counting integrated circuit operating with CdTe pixel detector,
MIXDES 2017, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 24th international conference : Bydgoszcz, Poland, June 22–24, 2017
[120] Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ:
Dynamic equalization of logic delays in feedback-based successive approximation TDCs,
EBCCSP 2017, 3th international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : May 24–26 2017, Funchal, Madeira, Portugal : proceedings
[121] Weronika ZUBRZYCKA, Krzysztof KASIŃSKI:
Biasing potentials monitoring circuit for multichannel radiation imaging ASIC in-system diagnostics,
MIXDES 2017, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 24th international conference : Bydgoszcz, Poland, June 22–24, 2017
[122] Bartłomiej GARDA, Krzysztof KASIŃSKI, Maciej Ogorzałek, Zbigniew GALIAS:
Investigations of switching phenomena in $Pt/HfO_2/Ti/Pt$ memristive devices,
ECCTD 2017, European Conference on Circuit Theory and Design : 4–6 September 2017, Catania, Italy
[123] Piotr OTFINOWSKI:
Algorithms for elimination of charge sharing effects in single photon counting pixel detectors,
MIXDES 2017, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 24th international conference : Bydgoszcz, Poland, June 22–24, 2017
[124] Dominik RZEPKA, Mirosław Pawlak, Marek MIŚKOWICZ, Dariusz KOŚCIELNIK:
Estimation of varying bandwidth from multiple level crossings of stochastic signals,
SampTA’17, 12th international conference on Sampling Theory and Applications : 3–7 July 2017, Tallin, Estonia
[125] Weronika ZUBRZYCKA, Krzysztof KASIŃSKI:
Performance evaluation of the detector and ultra-light micro-cable assembly for tracking application in CBM experiment,
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2017, 28 May–6 June 2017 Wilga, Poland
[126] Krzysztof KASIŃSKI, Weronika ZUBRZYCKA, Robert SZCZYGIEŁ:
Microstrip and gas electron multiplier readout ASIC for physics experiment at FAIR,
MIXDES 2017, Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 24th international conference : Bydgoszcz, Poland, June 22–24, 2017


Journal papers
[127] Grzegorz W. DEPTUCH, Paweł GRYBOŚ, Piotr MAJ, Robert SZCZYGIEŁ, [et al.]:
Fully 3-D integrated pixel detectors for X-rays,
IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 63 no. 1 spec. iss. on Solid State Image Sensors, s. 205–214, ISSN 0018-9383
[128] Qingteng Zhang, Eric M. Dufresne, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Piotr MAJ, Suresh Narayanan, Grzegorz W. Deptuch, Robert SZCZYGIEŁ, Alec Sandy:
Submillisecond X-ray photon correlation spectroscopy from a pixel array detector with fast dual gating and no readout dead-time,
Journal of Synchrotron Radiation, vol. 23 iss. 3, s. 679–684, ISSN 0909-0495
[129] P. KMON, P. MAJ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
An effective multilevel offset correction technique for single photon counting pixel detectors,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 63 iss. 2 p. 3, s. 1194–1201, ISSN 0018-9499
[130] P. GRYBOŚ, P. KMON, P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ:
32k channel readout IC for single photon counting pixel detectors with 75$\mu$m pitch, dead time of 85 ns, 9 ${e^{-}rms}$ offset spread and 2\% rms gain spread,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 63 iss. 2 p. 3, s. 1155–1161, ISSN 0018-9499
[131] K. KASIŃSKI, P. MAJ, P. GRYBOŚ, A. KOZIOŁ:
Hardware solutions for the 65k pixel X-ray camera module of 75$\mu$m pixel size,
Journal of Instrumentation, vol. 11 art. no. C01060, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[132] K. KASIŃSKI, R. KŁECZEK, R. SZCZYGIEŁ:
Front-end readout electronics considerations for Silicon Tracking System and Muon Chamber,
Journal of Instrumentation, vol. 11 art. no. C02024, s. [1–2], 1–9, ISSN 1748-0221
[133] P. KMON:
Low-power low-area techniques for multichannel recording circuits dedicated to biomedical experiments,
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 64 iss. 3, s. 615–624, ISSN 0239-7528
[134] P. KMON:
Noise minimization limits in multichannel integrated circuits dedicated to neurobiology experiments,
Microelectronics Journal, vol. 51, s. 67–74, ISSN 0026-2692
[135] Rafał KŁECZEK:
Design of fast signal processing readout front-end electronics implemented in CMOS 40 nm technology,
Journal of Instrumentation, vol. 11 art. no. C12001, s. 1–9, ISSN 1748-0221
[136] P. KMON, R. SZCZYGIEŁ, P. MAJ, P. GRYBOŚ, R. KŁECZEK:
High-speed readout solution for single-photon counting ASICs,
Journal of Instrumentation, vol. 11 art. no. C02057, s. 1–13, ISSN 1748-0221
[137] K. KASIŃSKI, R. SZCZYGIEŁ, W. Zabolotny:
Back-end and interface implementation of the STS-XYTER2 prototype ASIC for the CBM experiment,
Journal of Instrumentation, vol. 11 art. no. C11018, s. 1–8, ISSN 1748-0221
[138] P. KMON, P. MAJ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
Trimming the threshold dispersion below 10 e-rms in a large area readout IC working in a single photon counting mode,
Journal of Instrumentation, vol. 11 art. no. C01067, s. 1–8, ISSN 1748-0221
[139] K. KASIŃSKI, R. SZCZYGIEŁ, W. Zabolotny, J. Lehnert, C. J. Schmidt, W. F. J. Müller:
A protocol for hit and control synchronous transfer for the front-end electronics at the CBM experiment,
Nuclear Instruments &amp; Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 835, s. 66–73, ISSN 0168-9002
[140] Abdul K. Rumaiz, Piotr MAJ, [et al.]:
First experimental feasibility study of VIPIC: a custom-made detector for X-ray speckle measurements,
Journal of Synchrotron Radiation, vol. 23 iss. 2, s. 404–409, ISSN 0909-0495
[141] Łukasz Kadłubowski, Piotr KMON:
Analysis of circuits for effective stimulation in neurobiological experiments,
Przegląd Elektrotechniczny
[142] Agnieszka LISICKA, Piotr KMON:
An universal test station for multichannel integrated neural amplifiers based on LabVIEW environment,
Przegląd Elektrotechniczny
Conference papers
[143] Krzysztof KASIŃSKI, Weronika Zubrzycka:
Test systems of the STS-XYTER2 ASIC: from wafer-level to in-system verification,
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2016, 29 May – 6 June 2016, Wilga, Poland
[144] Dariusz KOŚCIELNIK, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dominik RZEPKA, Wojciech ANDRYSIEWICZ, Marek MIŚKOWICZ:
Optimized design of successive approximation time-to-digital converter with single set of delay lines,
EBCCSP 2016, [second] international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : 13–15 June 2016, Krakow, Poland
[145] Piotr KMON, Agnieszka LISICKA, Mirosław ŻOŁĄDŹ:
Main parameters uniformity enhancement in multichannel integrated circuits dedicated to biomedical signals recordings,
BioCAS 2016, 2016 IEEE Biomedical Circuits and Systems conference : October 17–19, Shanghai, China : proceedings
[146] Agnieszka LISICKA, Piotr KMON:
Frequency bandwidth correction circuit for multichannel integrated electronics dedicated to neurobiology experiments,
ICSES’16, 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings
[147] Anna KOZIOŁ, Piotr MAJ:
7.3kfps readout solution for 65k pixel X-Ray camera working in zero dead-time mode,
MIXDES 2016, Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : book of abstracts of 23rd international conference
[148] Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Mirosław Pawlak:
Analysis of conversion time in asynchronous successive charge redistribution ADC with varying rate of charge transfer,
ICSEE 2016, International Conference on the Science of Electrical Engineering : 16-18 November 2016, [Eilat, Israel]
[149] Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK:
A flexible, low-noise charge-sensitive amplifier for particle tracking application,
MIXDES 2016, Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : book of abstracts of 23rd international conference
[150] Piotr KMON, Agnieszka LISICKA:
Design of a circuit for a CMRR correction of multichannel integrated circuits,
MIXDES 2016, Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : book of abstracts of 23rd international conference
[151] Dominika RZEPKA, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ, Nguyen T. Thao:
Signal recovery from level-crossing samples using projections onto convex sets,
EBCCSP 2016, [second] international conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing : 13–15 June 2016, Krakow, Poland
[152] Łukasz Kadłubowski, Piotr KMON:
Residual voltage analysis for the development of efficient stimulation methodology in integrated circuits,
MIXDES 2016, Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : book of abstracts of 23rd international conference


Journal papers
[153] P. MAJ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ, P. KMON, R. KŁECZEK, A. DROZD, P. OTFINOWSKI, G. DEPTUCH:
Measurements of matching and noise performance of a prototype readout chip in 40 nm CMOS process for hybrid pixel detectors,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 62 no. 1, s. 359–367, ISSN 0018-9499
[154] Grzegorz W. Deptuch, Gabriella Carini, Terence Collier, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Ronald Lipton, Piotr MAJ, David P. Siddons, Robert SZCZYGIEŁ, Raymond Yarema:
Results of tests of three-dimensionally integrated chips bonded to sensors,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 62 no. 1, s. 349–358, ISSN 0018-9499
[155] P. OTFINOWSKI, P. GRYBOŚ:
Low area 4-bit 5 MS/s flash-type digitizer for hybrid-pixel detectors – design study in 180 nm and 40 nm CMOS,
Nuclear Instruments &amp; Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 800, s. 104–110, ISSN 0168-9002
[156] P. MAJ, K. KASIŃSKI, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ, A. KOZIOŁ:
Single software platform used for high speed data transfer implementation in a 65k pixel camera working in single photon counting mode,
Journal of Instrumentation, vol. 10 iss. 12 art. no. C12025, s. 1–7, ISSN 1748-0221
[157] A. KRZYŻANOWSKA, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ, P. MAJ:
Testing multistage gain and offset trimming in a single photon counting IC with a charge sharing elimination algorithm,
Journal of Instrumentation, vol. 10 poz. C12003, s. [1–2], 1–8, ISSN 1748-0221
[158] P. OTFINOWSKI, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ, K. KASIŃSKI:
Offset correction system for 128-channel self-triggering readout chip with in-channel 5-bit energy measurement functionality,
Nuclear Instruments &amp; Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 780, s. 114–118, ISSN 0168-9002
[159] P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ, P. GRYBOŚ, T. Taguchi, Y. Nakaye:
Comparison of the charge sharing effect in two hybrid pixel detectors of different thickness,
Journal of Instrumentation, vol. 10, s. 1–6 art. no. C02006, ISSN 1748-0221
[160] P. KMON, P. GRYBOŚ, M. ŻOŁĄDŹ, A. LISICKA:
Fast and effective method of CMRR enhancement for multichannel integrated circuits dedicated to biomedical measurements,
Electronics Letters
[161] Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK:
Dual-stage, time-over-threshold based prototype readout ASIC for silicon microstrip sensors,
Microelectronics Journal, vol. 46 iss. 12 Pt. A, s. 1248–1257, ISSN 0026-2692
[162] Mariagrazia Dotoli, Alexander Fay, Marek MIŚKOWICZ, Carla Seatzu:
A survey on advanced control approaches in factory automation,
IFAC-PapersOnLine, vol. 48 iss. 3, s. 394–-399, ISSN 2405-8963
Conference papers
[163] Rafał KŁECZEK, Krzysztof KASIŃSKI, Robert SZCZYGIEŁ, Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ:
Noise optimization of the time and energy measuring ASIC for Silicon Tracking System,
MIXDES 2015, mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22nd international conference
[164] Rafał KŁECZEK, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ:
Charge sensitive amplifier for nanoseconds pulse processing time in CMOS 40 nm technology,
MIXDES 2015, mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22nd international conference
[165] P. GRYBOŚ, A. DROZD, R. KŁECZEK, P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ:
Digitally assisted low noise and fast signal processing charge sensitive amplifier for single photon counting systems,
ICIT 2015, IEEE International Conference on Industrial Technology : 17-19 March 2015, Sevilla
[166] Dominik RZEPKA, Dariusz KOŚCIELNIK, Marek MIŚKOWICZ:
Compressive sampling of stochastic multiband signal using time encoding machine,
SampTA 2015, Sampling Theory and Applications : Washington, USA, May 25–29, 2015 : proceedings of the 11th international conference
[167] Marek MIŚKOWICZ, Jakub SZYDUCZYŃSKI, Dariusz KOŚCIELNIK:
Analytical approach to multiple memoryless backoff contention analysis,
WFCS 2015, 2015 IEEE World conference on Factory Communication Systems : communication in automata : May 27–29, 2015, Palma de Mallorca, Spain
[168] Mirosław ŻOŁĄDŹ, Jacek RAUZA, Krzysztof KASIŃSKI, Piotr MAJ, Paweł GRYBOŚ:
Design of a control system for ultra fast X-ray camera working in a single photon counting mode,
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2015, 25–31 May, 2015, Wilga, Poland
[169] Piotr MAJ, Aleksandra KRZYŻANOWSKA, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ, Anna KOZIOŁ:
Methodology of automation process of wafer tests,
MIXDES 2015, mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22nd international conference
[170] Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK, Christian J. Schmidt:
Optimization of the microcable and detector parameters towards low noise in the STS readout system,
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2015, 25–31 May, 2015, Wilga, Poland
[171] Piotr KMON, Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Agnieszka LISICKA:
Design for the testability of the multichannel neural recording and stimulating integrated circuit,
MIXDES 2015, mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22nd international conference
[172] Krzysztof KASIŃSKI, Rafał KŁECZEK:
Test system of the Time-over-Threshold based chip optimized for linear transfer characteristics and low power for particle tracking applications,
MIXDES 2015, mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22nd international conference
[173] Piotr KMON, Paweł GRYBOŚ:
Design of the ultra low power, low area occupied amplifier for recording biomedical signals in the single Hz bandwidth,
MIXDES 2015, mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22nd international conference
[174] Weronika Zubrzycka, Krzysztof KASIŃSKI:
Laser system for testing radiation imaging detector circuits,
Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2015, 25–31 May, 2015, Wilga, Poland


Journal papers
[175] A. DROZD, R. SZCZYGIEŁ, P. MAJ, T. SATŁAWA, P. GRYBOŚ:
Design of the low area monotonic trim DAC in 40 nm CMOS technology for pixel readout chips,
Journal of Instrumentation, vol. 9 art. no. C12046, s. 1–7, ISSN 1748-0221
[176] P. MAJ:
Fast and precise algorithms for calculating offset correction in single photon counting ASICs built in deep sub-micron technologies,
Journal of Instrumentation, vol. 9 art. no. C07009, s. 1–8, ISSN 1748-0221
[177] Grzegorz W. Deptuch, Gabriella Carini, Paweł GRYBOŚ, Piotr KMON, Piotr MAJ, Marcel Trimpl, David P. Siddons, Robert SZCZYGIEŁ, Raymond Yarema:
Design and tests of the vertically integrated photon imaging chip,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 61 no. 1, s. 663–674, ISSN 0018-9499
[178] R. KŁECZEK, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ:
Low power analog readout front-end electronics for time and energy measurements,
Nuclear Instruments &amp; Methods in Physics Research Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, vol. 748, s. 54–60, ISSN 0168-9002
[179] Mirosław ŻOŁĄDŹ, Piotr KMON, Jacek RAUZA, Paweł GRYBOŚ, Tomasz Blasiak:
Multichannel neural recording system based on family ASICs processed in submicron technology,
Microelectronics Journal, vol.45 iss. 9 spec. iss., s. 1226–1231, ISSN 0026-2692
[180] Piotr KMON:
Digitally assisted neural recording and spike detection multichannel integrated circuit designed in 180 nm CMOS technology,
Microelectronics Journal, vol. 45 iss. 9 spec. iss., s. 1187–1193, ISSN 0026-2692
[181] Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ:
A 7-bit 500 kS/s 1 V micro-power SAR A/D converter for pixel systems,
Microelectronics Journal, vol. 45 iss. 9 spec. iss., s. 1154–1158, ISSN 0026-2692
[182] Johann Heuser, M. BASZCZYK, A. DROZD, J. GAJDA, P. GRYBOŚ, K. KASIŃSKI, R. KŁECZEK, P. KMON, W. KUCEWICZ, P. MAJ, P. OTFINOWSKI, J. RAUZA, R. SZCZYGIEŁ, M. ŻOŁĄDŹ, [et al.]:
Measurement of rare probes with the silicon tracking system of the CBM experiment at FAIR,
Nuclear Physics A, vol. 931, s. 1136–1140, ISSN 0375-9474

List of publications for the years 1994 – 2013

P. Grybos and R. Szczygiel are with AGH Department of Measurement and Instrumentation since 2006. Before P. Grybos was with the AGH Department of Nuclear Electronics, and R. Szczygiel was with the Institute of Nuclear Physics in Cracow.


Journal papers
[1] P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz, T. Sakumura, Y. Tsuji:
18k channels single photon counting readout circuit for hybrid pixel detector,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, 2012 vol. 697 p. 32-39.
[2] P. Kmon, P. Gryboś:
Energy Efficient Low-Noise Multichannel Neural Amplifier in Submicron CMOS Process,
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, issue: 99, pp. 1-12


Journal papers
[3] K. Kasinski, R. Szczygiel:
Wpływ szeregowej rezystancji przewodów oraz półprzewodnikowych detektorów paskowych na parametry szumowe układu detekcyjnego,
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 53 nr 3 s. 61–64, 2012.
[4] M. Zoladz, P. Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Kowalczyk:
System do wielokanałowej rejestracji in vitro potencjałów polowych i czynnościowych z wykorzystaniem płaskiej matrycy mikroelektrod,
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4 p. 355-357.
[5] P. Kmon:
Wielokanałowy układ scalony do złożonych eksperymentów neurobiologicznych,
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4 p. 376-378.
[6] P. Maj, K. Barczewska, A. Drozd, J. Kowalski:
Akcelerometryczny system badania i analizy chodu,
Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4 p. 237-330.
[7] P. Maj, A. Baumbaugh, D. Deptuch, P. Grybos, R. Szczygiel:
Algorithms for minimization of charge sharing effects in a hybrid pixel detector taking into account hardware limitation in deep submicron technology,
JINST Journal of Instrumentation, 2012 vol. 7 p. C12020 pp. 1-7
link
[8] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
High frame rate measurements of semiconductor pixel detector readout IC,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, 2012 vol. 680 p. 56-60.
Conference papers
[9] R. Kleczek, P. Otfinowski, P. Grybos:
Area efficient front-end readout electronics for pixel detector based on inverter amplifier,
Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2012, pp.219-222. Warsaw, Poland, June 2012.
[10] P. Kmon, P. Grybos, M. Zoladz, R. Szczygiel, P. Otfinowski, R. Kleczek, J. Rauza:
Design and measurements of low power multichannel chip for recording and stimulation of neural activity,
EMBC 2012 San Diego [Dokument elektroniczny] : 34th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : 28 August – 1 September, 2012, San Diego, CA USA.
[11] P. Otfinowski, P. Kmon, R. Kleczek:
Projekt 7-bitowego niskomocowego przetwornika A/C w technologii submikronowej o małej powierzchni do zastosowań wielokanałowych,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
[12] R. Kleczek, P. Otfinowski:
Projekt układu elektroniki front-end do odczytu detektorów pikselowych oparty na inwerterach,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
[13] K. Kasinski:
Komparator do nadawania znaczników czasowych w układach odczytowych dla detektorów paskowych,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
[14] P. Kmon, P. Otfinowski:
Analiza szumowa kanału odczytowego przeznaczonego do wielokanałowych układów scalonych dedykowanych do eksperymentów neurobiologicznych,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
[15] P. Otfinowski, P. Kmon:
Front-end amplifier optimization for integrated circuits fabricated in the submicron processes dedicated to the neurobiology experiments,
EMBC 2012 San Diego : 34th annual international conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society : 28 August – 1 September, 2012, San Diego, California, p. 689, 2012
[16] D. Rzepka, P. Otfinowski:
Identyfikacja systemów nieliniowych przy pomocy jądrowego algorytmu LMS z ograniczeniem zasobów,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
[17] M. Zoladz, P. Kmon, P. Otfinowski, J. Rauza, P. Grybos:
Integrated circuit for wireless inductive powering implemented in 180nm CMOS process,
Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2012, pp.219-222. Warsaw, Poland, June 2012.
[18] M. Zoladz, P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, J. Rauza, M. Lewandowski, T. Blasiak, T. Kowalczyk:
A family of integrated circuits in submicron technology for in vivo and in vitro high density MEA experiments,
Proceedings of MEA meeting 2012 : 8th international meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays : July 10–July 13, 2012, Reutlingen, Germany, p. 295-296, 2012.
[19] M. Zoladz, P. Kmon, J. Rauza, P. Grybos, T. Kowalczyk:
System do wielokanałowej rejestracji in vitro potencjałów polowych i czynnościowych z wykorzystaniem płaskiej matrycy mikroelektrod,
Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012 : materiały XI sympozjum : Krynica Zdrój, 13–17 maja 2012, p. 59-60, 2012.
[20] J. Rauza, M. Zoladz, P. Kmon, P. Grybos:
System pomiarowy do wielokanałowej rejestracji sygnałów neuronowych metodą in vivo,
WD 2012 : Warsztaty Doktoranckie oraz letnia szkoła metod numerycznych : Lublin, 09–11 lipca 2012.
[21] P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz:
Area efficient low power neural amplifiers using MOS and MIM capacitors in submicron technologies for ultra low corner frequencies,
Proceedings of the 19th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2012, pp.219-222. Warsaw, Poland, June 2012.
[22] P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz, P. Otfinowski, R. Kleczek, J. Rauza:
Family of multichannel ASICs for measurements of electrical activity of neural networks,
Proceedings of CDNLive! EMEA 2012 : Cadence user conference 2012 : connect, share, inspire : Munich, Germany 14–16 May.
[23] P. Kmon, M. Zoladz, P. Grybos, R. Szczygiel:
High uniformity of the main parameters of the integrated electronics dedicated to record broad range of the biopotentials,
Proceedings of MEA meeting 2012 : 8th international meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays : July 10–July 13, 2012, Reutlingen, Germany, p. 299-300, 2012.
[24] P. Kmon:
Wielokanałowy układ scalony do złożonych eksperymentów neurobiologicznych,
Proceedings of Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012, Krynica-Zdroj, 13-17 maja 2012, p. 35-36, 2012.
[25] P. Maj, K. Barczewska, A. Drozd, J. Kowalski:
Akcelerometryczny system badania i analizy chodu,
Proceedings of Modelowanie i pomiary w medycynie MPM 2012, Krynica-Zdroj,13-17 maja 2012, p. 77-78, 2012.
[26] P. Maj, A. Baumbaugh, D. Deptuch, P. Grybos, R. Szczygiel:
Minimization of charge sharing effect in silicon hybrid pixel X-ray detectors based on pattern recognition algorithm,
Proceedings of ICIT 2012 : IEEE International Conference on Industrial Technology : March 19–21, 2012, Athens, Greece, 2012, p. 562-566.


Journal papers
[27] K. Kasinski:
Selected Solutions in Printed Circuit Boards for Silicon Strip Detector Readout Integrated Circuits Testing,
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 2011 R. 52 nr 12 p. 78-80.
[28] K. Kasinski:
System do testowania specjalizowanych układów scalonych do odczytu detektorów paskowych,
PAR Pomiary Automatyka Robotyka, 2011 R. 15 nr 7-8 p. 70-74
[29] K. Kasiński, R. Szczygieł, P. Gryboś:
TOT01, a time-over-treshold based readout chip in 180nm CMOS technology for silicon strip detectors,
JINST Journal of Instrumenstation, 2011, vol. 6, p. 1-6
link
[30] P. Gryboś, M. Kachel, P. Kmon, R. Szczygieł, T. Taguchi:
Low Noise 64-Channel ASIC for AC and DC Coupled Strip Detectors,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 58, no. 1, 2011, 187 – 193
link
[31] P. Kmon, M. Zoladz, P. Grybos, R. Szczygiel:
Low noise and low power multichannel integrated circuit for recording neural spikes and LFP signals,
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, 2011 R. 52 nr 12 p. 18-20
[32] P. Grybos, P. Kmon, M. Zoladz, R. Szczygiel, M. Kachel, M. Lewandowski, T. Blasiak:
64 channel neural recording amplifier with tunable bandwidth in 180 nm CMOS technology,
Metrology and Measurement Systems, 2011 vol. 18 no. 4 p. 631-643.
[33] M. Kachel, P. Grybos, R. Szczygiel, T. Takeyoshi:
Measurement of low noise 64 channel counting ASIC for Si and CdTe strip detectors,
JINST Journal of Instrumenstation, 2011 C01043
link
[34] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
FPDR90 – A Low Noise, Fast Pixel Readout Chip in 90 nm CMOS Technology,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 58, no. 3, 1361 – 1369
link
[35] P. Maj, R. Szczygiel, P. Grybos:
Readout electronics for pixel detectors in deep submicron and 3D technologies,
International Journal of Electronics and Telecommunications, 2011 vo. 57 no. 4 p. 497-502.
[36] P. Maj, P. Kowalski, W. Tekieli:
Zintegrowany system pozyskiwania i analizy obrazu spirali Archimedesa w ocenie stopnia dysfunkcji pacjentów dotkniętych schorzeniem Parkinsona,
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2011 nr 2 p. 21-24.
[37] E. Abat, [et al.], T. Kowalski, [et.al.], B. Mindur, R. Szczygiel, [et. al.]:
A layer correlation technique for pion energy calibration at the 2004 ATLAS Combined Beam Test,
JINST Journal of Instrumentation, 2011 vo. 6 no. 6 P06001
link
[38] E. Abat, [et al.], T. Kowalski, [et.al.], B. Mindur, R. Szczygiel, [et. al.]:
Photon reconstruction in the ATLAS Inner Detector and Liquid Argon Barrel Calorimeter at the 2004 Combined Test Beam,
JINST Journal of Instrumentation, 2011 vo. 6 no. 6 P04001
Conference papers
[39] P. Otfinowski, P. Gryboś, R. Kłeczek:
A 10-bit 3MS/s Low-power Charge Redistribution ADC in 180nm CMOS for Neural Application,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[40] M. Żołądź, P. Kmon, P. Gryboś, R. Szczygieł, R. Kłeczek, P. Otfinowski:
A bidirectional 64-channel neurochip for recording and stimulation neural network activity,
5th International IEEE EMBS conference on Neural engineering: Cancun, Mexico, April 27-May 1, 2011
link
[41] P. Otfinowski, R. Kleczek, P. Grybos:
10-bitowy przetwornik A/C dla potrzeb wielokanałowych systemów pomiarowych wykorzystywanych w neurobiologii,
XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011, p. 75-81.
[42] R. Kleczek, P. Grybos:
FSDR16 a low noise, fast silicon strip detector readout IC with a 5th order complex shaping amplifier in 180 nm CMOS,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23-29 October 2011, p. 637-640.
[43] R. Kleczek, P. Otfinowski:
Optymalizacja kształtowania impulsu i szumów toru elektroniki odczytu front-end dla detektorów krzemowych,
Proceedings of SECON 2011 : XXX konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki
[44] P. Otfinowski, R. Kleczek:
Projekt i wyniki pomiarów scalonego przetwornika analogowo-cyfrowego przeznaczonego do układów do rejestracji sygnałów neurobiologicznych,
Proceedings of SECON 2011 : XXX konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki
[45] R. Kłeczek, P. Gryboś, P. Otfinowski:
The Design of Low Power Low Noise High Speed CMOS Readout Front-end Electronics for Silicon Strip Detectors,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[46] M. Zoladz, P. Kmon, R. Szczygiel, R. Kleczek, P. Otfinowski, P. Grybos:
Wielokanałowy scalony system do rejestracji i stymulacji aktywności sieci neuronowych,
XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011, p. 159-165.
[47] K. Kasinski, R. Szczygiel, P. Grybos:
Prototype readout electronics and silicon strip detector study for the silison tracking system at compressed baryonic matter experiment,
Proceedings of SPIE: Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2011 : 23–29 May 2011, Wilga, Poland
[48] K. Kasiński:
Selected Solutions in Printed Circuit Boards for Silicon Strip Detector Readout Integrated Circuits Testing,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[49] K. Kasinski:
System do testowania specjalizowanych układów scalonych do odczytu detektorów paskowych,
Proceedings of SECON 2011 : XXX konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki
[50] K. Kasinski, R. Szczygiel, P. Grybos:
TOT02, a time-over-threshold based readout chip in 180 nm CMOS process for long silicon strip detectors,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23-29 October 2011, p. 631-636.
[51] K. Kasinski, R. Szczygiel:
Wpływ szeregowej rezystancji przewodów oraz półprzewodnikowych detektorów paskowych cząstek i promieniowania X na parametry szumowe układu detekcyjnego,
XVIII Symposium on Measuring systems – modelling and simulation : Krynica Zdrój, 18–21 września 2011, p. 149-158.
[52] M. Żołądź, R. Szczygieł, P. Otfinowski, P. Gryboś:
Integrated Control Unit for Wireless Recording of Brain Activity,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[53] P. Kmon, M. Żołądź, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Comparison of two different architectures of multichannel readout ASICs for neurobiological experiments,
EUROCON 2011, International conference on Computer as a tool, April 27-29, Lisbon, Portugal
[54] P. Kmon, M. Zoladz, P. Grybos, R. Szczygiel:
Low noise and low power multichannel integrated circuit for recording neural spikes and LFP signals,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011
[55] P. Kmon, P. Grybos, R. Szczygiel, M. Zoladz:
Tuning the low cut-off frequency in multichannel neural recording amplifiers by the on-chip correction DACs,
Proceedings of ECCTD 2011 : 20th European Conference on Circuit Theory and Design : August 29–31, 2011, Linköping, Sweden, p. 32-305.
[56] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, M. Zoladz:
PXD18k – fast single photon counting chip with energy window for hybrid pixel detector,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23–29 October 2011, p. 932-937.
[57] M. Zoladz:
Wykorzystanie specjalizowanych wielokanałowych układów scalonych bezprzewodowego monitorowania wewnętrznej aktywności mózgu,
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Modelowanie I Pomiary w Medycynie, Krynica, 8-12 maja 2011r ; ISBN 978-83-61528-24-1
[58] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
A low noise, fast pixel readout IC working in single photon counting mode with energy window selection in 90 nm CMOS,
IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 2011, May 15th to 18th, Rio de Janerio, Brazil
link
[59] A. Baumbaugh, G. Carini, G. Deptuch, P. Grybos, J. Hoff, P. Maj, P. Siddons, R. Szczygiel, M. Trimpl, R. Yarema:
Analysis of full charge reconstruction algorithms for X-ray pixelated detectors,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23–29 October 2011, p. 660-667.
[60] P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel:
Development of a fast readout chip in deep submicron technology for pixel hybrid detectors,
Proceedings of ECCTD 2011 : 20th European Conference on Circuit Theory and Design : August 29–31, 2011, Linköping, Sweden, p. 409-412.
[61] P. Maj, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Fast Hybrid Pixel Detectors with Continuous Readout in Deep Submicron and 3D Technologies,
18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2011 – Book of Abstracts
[62] P. Maj, A. Goral, P. Tuczapski:
System weryfikacji tożsamości na podstawie dynamiki podpisu,
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Modelowanie I Pomiary w Medycynie, Krynica, 8-12 maja 2011r ; ISBN 978-83-61528-24-1
[63] P. Maj, A. Goral, P. Tuczapski:
System weryfikacji tożsamości na podstawie dynamiki podpisu,
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2011 nr 2 p. 17-20.
[64] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
Tests of FPDR90 IC for hybrid detector readout for high frame rate X-ray applications,
2011 IEEE Nuclear science symposium and Medical imaging conference, Valencia, Spain, 23–29 October 2011, p. 673-676.
[65] P. Maj, P. Kowalski, W. Tekieli:
Zintegrowany system pozyskiwania i analizy obrazu spirali Archimedesa w ocenie stopnia dysfunkcji pacjentów dotkniętych schorzeniem Parkinsona,
Materiały X Jubileuszowego Sympozjum Modelowanie I Pomiary w Medycynie, Krynica, 8-12 maja 2011r.
Books
[66] P. Grybos:
Zintegrowane czujniki pomiarowe : wybrane zagadnienia i przykłady,
Wydawnictwa AGH 2011
[67] P. Maj:
Wirtualne systemy kontrolno-pomiarowe,
Wydawnictwa AGH 2011


Journal papers
[68] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj:
A Prototype Pixel Readout IC for High Count Rate X-ray Imaging Systems in 90 nm CMOS Technology,
IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 57, no. 3, 2010, p. 1664-1674.
[69] P. Kmon, M. Żołądź, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Wielokanałowy system do rejestracji sygnałów neurobiologicznych metodami in vitro i in vivo,
Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 033-297, R. 86, NR 9/2010, str. 67-71
link
[70] P. Gryboś, P. Kmon, R. Szczygieł, M. Żołądź:
64 channel ASIC for neurobiology experiments,
International Journal of Electronics and Telecommunications, 2010, vol. 56, no. 4, s.375-380
Conference papers
[71] Szczygieł R., Grybos P., Maj P.:
A Prototype chip for pixel hybrid detector in 90 nm CMOS technology,
VCI 2010 : the 12th Vienna Conference on Instrumentation, Book of Abstract, Vienna, Austria, February 2010, pp.31
link
[72] P. Gryboś, P. Kmon, R. Szczygieł, M. Żołądź, M. Kachel:
MEA based multichannel system employing ASIC for in vivo and in vitro experiments,
MEA Meeting 2010 : 7th international meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays : June 29 – July 2, 2010, Reutlingen, Germany : proceedings / ed. Alfred Stett. — Stuttgart : BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, 2010. — ISBN 3-938345-08-5. — p. 334–335
[73] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, A. Tsukiyama, K. Matsushita, T. Taguchi:
Multichannel integrated system for fast X-ray imaging applications ICIT 2010 ,
IEEE-ICIT 2010 International Conference on Industrial Technology : Vina del Mar, Chile : USB proceedings — [S. l.] : IEEE, cop. 2010. — ISBN: 978-1-4244-5697-0. pp. 1567–1570.
link
[74] P. Kmon, P. Gryboś, R. Szczygieł, M. Żołądź:
64 Channel Acquisition System for Recording Biomedical Signals,
MIXDES 2010, 17th International Conference „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, pp. 163-167, June 24-26, 2010, Wrocław, Poland
[75] G. Deptuch, M. Trimpl, R. Yarema, D. Siddons, G. Carini, P. Gryboś, R. Szczygieł, P. Kmon, M. Kachel, P. Maj:
VIPIC IC – Design and tests aspects of the 3D pixel chip,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE
[76] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
FPDR90 a low noise, fast pixel readout chip in 90 nm CMOS,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE
[77] K. Kasiński, R. Szczygieł, P. Gryboś:
Evolution of a prototype silicon strip detectos readout ASIC for the STS,
CBM Progress Report 2010
[78] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
FPDR90 a low noise, fast pixel readout chip in 90 nm CMOS,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE, s. 1674-1677
[79] M. Kachel, P. Gryboś, R. Szczygieł, T. Takeyoshi:
Measurements and performance of a low noise 64-channel ASIC with CdTe strip detectors,
Nuclear Science Symposium Conference Records (NSS/MIC) 2010 IEEE, s. 1560-1564
link
Books
[80] P. Gryboś:
Front-end Electronics for Multichannel Semiconductor Detector Systems,
Editorial Series on Accelerator Science, ISBN 978-83-7207-890-2, p.1-187, WUT Publishing House, Warsaw, Poland.
link
Patent applications
[81] M. Szyper, T. Żegleń, A. Boroń, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Układ elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na wysokonapięciowe zakłócenia wspólne,
WYN:   (21) 386192, (22) 30-09-2008 BUP, 12-04-2010, 08/2010
link
[82] M. Szyper, T. Żegleń, A. Boroń, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Sposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową,
WYN:   (21) 386193, (22) 30-09-2008, BUP, 12-04-2010, 08/2010
link


Journal papers
[83] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, A. Tsukiyama, K. Matsushita, T. Taguchi:
RG64 – High Count Rate Low Noise Multichannel ASIC with Energy Window Selection and Continuous Readout Mode,
IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 56, no. 2, 2009, p. 487-495.
[84] R. Szczygiel, P. Grybos, P. Maj, A. Tsukiyama, K. Matsushita, T. Taguchi:
Low-noise multichannel ASIC for high count rate diffractometry applications,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A 607, 2009, pp. 229-232.
[85] Bohumir Zatko, Frantisek Dubecky, Jiri Pribil, Pavol Bohacek, Ivan Frollo, Pavol Scepko, Jan Mudron, Pawel Grybos, Vladimir Necas:
On the development of portable X-ray CT mini-system using semi-insulating GaAs radiation imaging detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 607, 2009, pp.67 -70.
[86] L. Bolanos, M. Boscardin, A.E. Cabal, M. Diaz, P. Grybos, P. Maj, F. Prino, L. Ramello, R. Szczygiel:
A digital X-ray imaging system based on silicon strip detectors working in edge-on configuration,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 608, 2009, pp.410 -414.
[87] K. Kasinski, R. Szczygiel, and A. Czermak.:
Test results of a self-triggering silicon strip detector readout chip,
Nucl. Inst. Meth., A607, 244–246, Aug. 2009.
Conference papers
[88] Kmon, P.; Zoladz, M.; Grybos, P.; Szczygiel, R .:
Design and measurements of 64-channel ASIC for neural signal recording,
Engineering in Medicine and Biology Society, 2009. EMBC 2009. Annual International Conference of the IEEE, USA.
[89] Kachel, M.; Grybos, P.; Kmon, P.; Szczygiel, R.:
SXDR64 — multichannel low noise ASIC for CdTe and GaAs detectors,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 324 – 327.
link
[90] Zoladz, M.; Grybos, P.; Kachel, M.; Kmon, P.; Szczygiel, R.:
Analogue multiplexer for neural application in 180 nm CMOS technology,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 230 – 233.
link
[91] Kmon, P.; Grybos, P.; Szczygiel, R.; Kachel, M.; Zoladz, M.:
Integrated circuit with tunable bandwitdh for neural signal recording,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 286 – 290.
link
[92] Szczygiel, R.; Grybos, P.; Maj, P:
Design of pixel readout integrated circuits in submicron technology to minimize the mismatch effects,
Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, 2009. MIXDES ’09. MIXDES-16th International Conference 25-27 June 2009 Page(s) 51 – 54.
link
[93] Szczygieł R., Grybos P.. P. Maj:
A Pixel Readout Chip Designed in 90 nm CMOS Process for High Count Rate Imaging Systems,
Proceedings of Nuclear Science Symposium, Orlano, USA, October 2009, pp.1103-1106.
[94] M. Kachel, P. Gryboś, R. Szczygieł:
Low Noise 64-Channel ASIC for Si, GaAs and CdTe Strip Detectors,
IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 2009, 23-31.10.2009, Orlando, USA.


Journal papers
[95] Grybos P., Szczygiel R.:
Pole-Zero Cancellation Circuit with Pile-up Pulses Tracking System for Low Noise Charge-Sensitive Amplifier,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 55, no. 1, Febuary 2008, pp. 583-590.
link
[96] P. Mietniowski, J. Kanak, E. Powrożnik, T. Stobiecki, P. Maj, P. Gryboś:
Application of silicon strip detector for X-ray diffraction on metalic multilayers,
Archives of Metallurgy and Materials, vol. 53, issuse 1, 2008, pp. 75-81.
link
[97] Bohumír Zaťko, František Dubecký, Pavol Ščepko, Paweł Gryboś, Ján Mudroň, Piotr Maj, Robert Szczygieł:
On the detection performance of semi-insulating GaAs detectors coupled to multichannel ASIC DX64 for X-ray imaging applications,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 591, 2008, pp. 101-104
[98] M. Kachel:
Performance of multichannel FX chip with DC coupled CDTE Schottky detector,
Electronics and Telecommunications quarterly, 2008, vol 54, no.4, pp. 483-492.
link
Conference papers
[99] R. Szczygieł, P. Gryboś:
An intensive mixed-mode ASIC design course for summer student practice,
7th European Workshop on Microelectronics Education : May 28–30, 2008, Budapest, Hungary S. 84–85.
[100] M. Kachel. P. Kmon, P. Gryboś:
Design of low power current/voltage reference source in CMOS 0.35µ m technology,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference: Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 p. 209–211.
[101] P. Kmon, P. Gryboś:
Low-power low noise amplifier with tunable band for neural signal recording,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference : Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 S. 255–260.
link
[102] R. Szczygieł, P. Gryboś, P. Maj:
Noise optimization of fast charge sensitive amplifier in submicron technology for low power application,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference : Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 S. 81–84
link
[103] M. Kachel, P. Gryboś:
Performance of multichannel FX chip with DC coupled CdTe Schottky detector,
MIXDES 2008 : MIXed DESign of integrated circuits and systems : proceedings of the 15th international conference : Poznań, Poland, 19–21 June, 2008 S. 277–280.
link
[104] L. Bolanos, A. E. Cabal, P. Grybos, P. Maj, A. Marzari, F. Prino, L. Ramello, K. Swientek, and R. Szczygiel:
Development of a 512-Channel Module for Digital X-Ray Imaging Systems with Silicon Strip Detectors ,
AIP Conf. Proc. 1032, 229 (2008).
link
[105] P. Gryboś:
Low noise mix-mode integrated circuits for micro-sensor readout,
Workshop on Spin momentum transfer : Kraków 3–5 September 2008 Poland : book of abstracts, p. 111.
[106] T. Taguchi, H. Toraya, M. Kuribayashi, T. Taguchi, H. Toraya, M. Kuribayashi, P. Grybos, R. Szczygiel, P. Maj, P. Grybos, R. Szczygiel, P. Maj:
High-performance silicon strip for in-house XRD system,
2008 Denver X-ray Conference, 4-8 August 2008, Powder Diffr. Volume 23, Issue 2, pp. 172-172 (June 2008)
[107] P. Maj, P. Gryboś, R. Szczygieł, T. Stobiecki:
Fast low noise multichannel IC for readout of SSD used in diffractometry application,
XXI IUCr Congress. Osaka, Japan, 23-31 August 2008
[108] Zat’ko, B.; Dubecky, F.; Scepko, P.; Grybos, P.; Mudron, J.:
Preliminary tests of semi-insulating GaAs radiation detectors coupled to the multichannel ASIC DX64 readout chip,
International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems, 2008. ASDAM 2008. 12-16 Oct. 2008 Page(s):339 – 342 Digital Object Identifier 10.1109/ASDAM.2008.4743353
link
[109] Szczygiel, R.; Grybos, P.; Maj, P.; Tsukiyama, A.; Matsushita, K.; Taguchi, T.:
RG64 — high count rate multichannel ASIC with energy window selection for X-ray imaging applications;,
Nuclear Science Symposium Conference Record, 2008. NSS ’08. IEEE 19-25 Oct. 2008 Page(s) 1836 – 1842.
link
[110] M. Kachel, P. Kmon:
Projekt wysokostabilnego źródla referencyjnego prądu w technologii CMOS,
W: SECON 2008 : XXVIII konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki : 11–13 marca 2008, Warszawa / Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Elektroniki.
[111] M. Kachel, M. Żołądź, P. Kmon:
Design of 64-channel Analogue Multiplexer for Neural Application in CMOS 180nm,
Technology.International Conference on Signals and Electronic Systems, 09 2008, Kraków, Poland : książka streszczeń.
[112] P. Kmon:
Projekt układu próbkujaco pamietajacego w technologii AMS 0.35µm,
SECON 2008 : XXVIII konferencja elektroniki i telekomunikacji studentów i młodych pracowników nauki : 11–13 marca 2008, Warszawa / Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Elektroniki.
[113] P. Kmon:
Low-power low-noise versatile amplifer for neural signal recording,
ICSES 2008 international conference on Signals and electronic systems : September 14–17, 2008, Kraków, Poland.
link
Books
[114] P. Gryboś:
Detector interference circuits for x-ray imaging,
Circuits at the nanoscale : communications, imaging, and sensing / ed. Krzysztof Iniewski. — Boca Raton ; London ; New York : CRC Press Taylor & Francis Group, 2008. ISBN 978-1-4200-7062-0. — S. 575–600.
link
[115] Gryboś P., Korbel K.:
Pomiary testujące amplitudowych spektrometrów promieniowania jonizujacego,
AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, ISBN 978-83-7464-195-1.
link


Journal papers
[116] Grybos P.:
Fast binary readout front-end electronics for silicon strip detectors for low energy x-ray imaging applications,
Measurement Science and Technology, Volume 18, 2007, pp. 2465-2471
link
[117] Grybos P., Idzik M., Maj P.:
Noise optimization of charge amplifier with MOS input transistor working in moderate inversion region for short peaking times,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 54 no.3, June 2007, pp. 555-560.
[118] Grybos P., Maj P., Ramello L., Swientek K.:
Measurements of Matching and High Count Rate Performance of Multichannel ASIC for Digital X-ray Imaging Systems,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 54, no. 4, August 2007, pp. 1207-1215.
link
[119] R. Szczygieł:
A state of the art rad-hard digital ASIC design for high energy physics experiments,
Measurement Science & Technology .2007 vol. 18 p. 2413–2417.
link
[120] A. Abdesselam, (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS semiconductor tracker end-cap module,
Nucl. Inst. Meth., A575, 353–389, 2007.
[121] A. Abdesselam (R. Szczygiel) et al.:
The integration and engineering of the ATLAS SemiConductor Tracker barrel,
JINST, 3, 10006, 2008
link
[122] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS TRT end-cap detectors,
JINST, 3, P10003,2008
link
[123] G.Aad (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider,
JINST, 3, S08003, 2008.
link
[124] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
Combined performance tests before installation of the ATLAS Semiconductor and Transition Radiation Tracking Detectors,
JINST, 3, P08003, 2008.
link
[125] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS TRT electronics,
JINST, 3, P06007, 2008.
link
[126] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS TRT barrel detector,
JINST, 3, P02014, 2008.
link
[127] E. Abat (R. Szczygiel) et al.:
The ATLAS Transition Radiation Tracker (TRT) proportional drift tube. Design and performance,
JINST, 3:P02013, 2008.
link
[128] A. Abdesselam (R. Szczygiel) et al.:
Engineering for the ATLAS SemiConductor Tracker (SCT) end-cap,
JINST, 3, P05002, 2008.
link
[129] Gryboś P., Szczygieł R., P. Maj, et al..:
Testy systemu do obrazowania cyfrowego umożliwiającego pracę z promieniowaniem X o dużym natężeniu i selekcję energetyczną fotonów,
Pomiary, Automatyka, Kontrola. vol. 53 nr 9bis s. 150–152, rok 2007
[130] Szczygieł R., Gryboś P.:
Specjalizowane wielokanałowe układy scalone dla potrzeb odczytu danych z matryc mikroczujników,
Pomiary, Automatyka, Kontrola. vol. 53 nr 9bis s. 727–730, rok 2007
Conference papers
[131] Gryboś P., Maj P., Szczygieł S.:
Comparison of two pole-zero cancellation circuits for fast charge sensitive amplifier in CMOS technology,
Proceedings of the 14th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2007, Ciechocinek, Poland, June 2007, pp. 243-246, IEEE Catalog Number 07EX1721
link
[132] P. Mietniowski, W. Powrożnik, J. Kanak, P. Maj, T. Stobiecki, P. Grybos, W. Dąbrowski:
Application of position sensitive silicon strip detector for X-ray diffraction of thin films an multilayers,
European Materials Research Society Meeting, 4-8 September, 2007 Warsaw, Poland
link
[133] P. Mietniowski, J. Kanak , W. Powrożnik, , T. Stobiecki, P. Maj, P. Grybos:
Application of position sensitive silicon strip detector for X-ray diffraction on metalic multilayers systems,
STOMA 2007, Symposium on Texture and Microstructure Analysis, Kraków, 26-28 September, Kraków, Poland
[134] P. Gryboś, R. Szczygieł:
Multichannel Integrated Circuits for stimulation and measurement in neurobiology experiment,
IX Electron Technology Conference, 4-7.09.2007, Kraków, Poland
[135] P. Mietniowski, W. Powroźnik, J. Kanak, P. Maj, P. Gryboś, T. Stobiecki:
Przykłady wykorzystania pozycjo-czułego krzemowego detektora paskowego do badań dyfrakcyjnych układów wielowarstwowych,
I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 26-28.04.2007, Wrocław, Poland
[136] L. Ramello, F. Prino, P. Gryboś, P. Maj, K. Świentek, R. Szczygieł:
Development of 512-channel module for Digital X-ray Imaging Systems with SSD,
Xth EFOMP Congress, Pisa, 2007, poster
[137] Bohumír Zaťko, František Dubecký, Pavol Ščepko, Paweł Gryboś, Ján Mudroň, Piotr Maj, Robert Szczygieł:
On the detection performance of semi-insulating GaAs detectors coupled to multichannel ASIC DX64 for X-ray imaging applications,
IWORID2007 Conference, Erlangen, Germany, 22-26 July 2007
[138] J. Kanak, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki, M. Kachel, I. Sveklo, A. Maziewski, S. van Dijken:
Influence of buffer layers on the texture and magnetic properties of {Co/Pt} multilayers with perpendicular anisotropy,
Physica Status Solidi. A, Applications and Materials Science, 2007 vol. 204 no. 12 s. 3950–3953.
link
[139] W. Dabrowski, (R. Szczygiel) et al.:
MSGCROC – a self triggered ASIC for readout of hybrid gas microstrip neutron detectors for event rates of 10 ^ 8/s and 2D spatial resolutions <100 µm FWHM,
15th IEEE-NSPP Real Time Conference, Batavia, Illinois, 29 Apr – 4 May 2007.
[140] S. S. Alimov (R. Szczygiel) et al.:
News from NMI3 development of neutron detectors for very high resolutions and counting rates,
Notiziario Neutroni e Luce di Sincrotrone, 12(1) 25–26, 2007.
[141] A. Brogna (R. Szczygiel) et al.:
Development of a selftriggered high counting rate ASIC for readout of 2d gas microstrip neutron detectors,
Proc. of the Topical Workshop on Electronics for Particle Physics, TWEPP-07, pages 287–291, Prague, Czech Republic, Sep. 2007.


Journal papers
[142] A. Brogna (R. Szczygiel) et al.:
N-XYTER, a CMOS read-out ASIC for high resolution time and amplitude measurements on high rate multi-channel counting mode neutron detectors,
Nucl. Inst. Meth., A568, 301–308, 2006.
[143] A. Abdesselam, (R. Szczygiel), et al.:
The barrel modules of the ATLAS semiconductor tracker,
Nucl.Instrum.Meth.A568, 642-671, 2006
[144] Gryboś P., Idzik M., Maj P., Świentek K:
Design, functionality and tests of multichannel IC for digital imaging,
Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr. 10 , 2006, str. 8-11, Warszawa SIGMA-NOT
link
[145] R. Szczygiel.:
Design of radiation resistant digital blocks for the ASICs dedicated to the readout of the tracking detector in the ATLAS experiment,
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 109(1), 93–100, 2006
link
Conference papers
[146] P. Grybos, W. Dabrowski, T. Fiutowski, P. Hottowy, B. Bielewicz:
NEUROPLAT64 – low noise CMOS integrated circuit for neural recording applications,
5th MEA Meeting on substrate-integrated microelectrode arrays, Tübingen/Reutlingen, Germany, July, 2006
[147] P. Grybos, P. Maj, R. Szczygiel, L. Ramello, M. Idzik, K. Swientek, T. Stobiecki:
DEDIX – Development of Fully Integrated Multichannel ASIC for High Count Rate Digital X-ray Imaging Systems,
IEEE Nuclear Science Symposium, San Diego, USA, October 2006
[148] Grybos P:
Pole-Zero Cancellation Circuit for Charge Sensitive Amplifier with Pile-up Pulses Tracking System,
IEEE Nuclear Science Symposium, San Diego, USA, October 2006
[149] Gryboś P., Idzik M., Swientek K., Maj P.:
Integrated charge sensitive amplifier with pole-zero cancellation circuits for high rates,
Proceedings of 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Kos, Greece, May 2006, pp.1997-2000.
link
[150] Gryboś P., Idzik M., Swientek K., Maj P.:
Low power discriminators with input offsets correction for fast multichannel recording ASIC,
Proceedings of the 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2006, Gdynia, Poland, June 2006.
link
[151] Gryboś P., Idzik M., Swientek K., Maj P.:
Design, functionality and testability of multichannel ASIC for digital X-ray imaging,
Proceedings of the 13th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2006, Gdynia, Poland, June 2006.
link
[152] A. Brogna (R. Szczygiel) et al.:
n-XYTER a CMOS read-out ASIC for a new generation of high rate multichannel counting mode neutron detectors,
12th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments (LECC 2006), pages 534–538, Valencia, Spain, Sep 2006.
link
[153] A. Abdesselam, (R. Szczygiel), et al.:
ATLAS SCT end-cap module production,
ATL-INDET-PUB-2006-007, ATL-COM-INDET-2006-008, Sep 2006. 53.


Journal papers
[154] F. Campabadal, (Gryboś P.) et al.:
Beam tests of ATLAS SCT silicon strip detector modules,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 538, 2005, pp. 384-407
link
[155] Dabrowski W., Grybos, P., Hottowy P., Skoczen A., Swientek K., Grillo A.A., Kachiguine S., Litke A.M. and Sher A.:
Development of front-end ASICs for imaging neuronal activity in live tissue,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 541, 2005, pp. 405-411
[156] Grybos P., et. al.:
RX64DTH – a fully integrated 64-channel ASIC for a digital X-ray imaging system with energy window selection,
IEEE Transactions on Nuclear Science, Aug. 2005; 52(4): 839-46
link
[157] Prino F. (Gryboś P.) et al.:
Contrast cancellation technique applied to digital X-ray imaging using silicon strip detector,
Medical Physics, vol. 32 (12), December 2005, pp. 3755-3766
link
[158] F. Campabadal, (R. Szczygiel), et al.:
Design and performance of the ABCD3TA ASIC for readout of silicon strip detectors in the ATLAS semiconductor tracker,
Nucl.Instrum.Meth.A552, 292-328,2005
link
[159] Kołodziejski J., Gryboś P.:
Róznicowa, niskonapięciowa transmisja sygnałów LVDS,
Elektronizacja – podzespoły i zastosowania elektroniki, Nr. 5 , 2005, str. 52-55, Warszawa SIGMA-NOT
link
[160] R. Szczygiel:
Radiation hardening of ASICs in deep submicron CMOS technologies,
Proc. of SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III, volume 5775, pages 103–110, 2005.
link
[161] R. Szczygiel.:
Radiation hardness of the mixed-mode ASICs dedicated for the future high energy physics experiments,
Proc. of SPIE, Photonic Applications in Industry and Research IV, volume 5948, 2005.
link
[162] R. Szczygiel:
The routing grid optimization for the 0.13 µm,
Proc. of the 12-th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2005, pages 215–218, Kraków, Poland, 2005.
[163] M. Deile (R. Szczygiel) et al.:
Tests of a Roman Pot prototype for the TOTEM experiment,
In IEEE Proc. of 2005 Particle Accelerator Conference, Knoxville, Tennesse, pages 1701–03, May 2005.
link
Conference papers
[164] Grybos P.:
Low Noise Multichannel circuits for physics and biology applications,
Proceedings of SPIE Photonics Applications in Industry and Research IV, 30 Aug – 1 Sept 2005, Warsaw, vol. 5948, pp. 59480T-1-12
link
[165] Swientek K, (Grybos P.), et.al.:
System obrazowania cyfrowego dla potrzeb mammografii wykorzystującej promieniowanie X o dwóch różnych energiach,
Materiały Konferencyjne z Krajowego Sympozjum Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Kraków, 2005 str. 327-332
Patents
[166] Gernt E., Gryboś P., Brugemann L., Eisenhower R., Kasten A.:
„Analsegerat mit variabel ausgeleuchtetem Streifendetector” (Analysis device with variability illuminated strip detector),
European Patent Office, Patent Nr. 5020864.4, 2005-09-24


Journal papers
[167] Dąbrowski W., Gryboś P., Litke A. M.:
A low noise multichannel integrated circuit for recording neuronal signals using microelectrode arrays,
Biosensors & Bioelectronics, vol. 19, 2004, pp. 749-761.
link
[168] Dąbrowski W., Gryboś P., Fiutowski T.:
Design for good matching in multichannel amplifier for recording neuronal signals in modern neuroscience experiments,
Microelectronics Reliability vol. 44, 2004, pp. 351-361.
[169] Litke A.M., Bezayiff N., Chichilnisky E.J., Cunningham W., Dabrowski W., Grillo A.A., Grivich M., Grybos P., Hottowy P., Kachiguine S., Kalmar R.S., Mathieson K., Petrusca D., Rahman M., Sher A.:
What does the eye tell the brain?: Development of a system for the large-scale recording of retinal output activity,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol.51, no.4, Aug. 2004, pp.1434-40.
link
[170] Dąbrowski W., Gryboś P., Litke A. M.:
A low noise multichannel integrated circuit for recording neuronal signals using microelectrode arrays,
Biosensors & Bioelectronics, vol. 19, 2004, pp. 749-761.
[171] M. Capeans, (R. Szczygiel), et al.:
Recent aging studies for the ATLAS transition radiation tracker,
IEEE Trans.Nucl.Sci.51, 960-967,2004
[172] T. Akesson ,(R. Szczygiel), et al.:
Status of design and construction of the Transition Radiation Tracker (TRT) for the ATLAS experiment at the LHC,
Nucl.Instrum.Meth.A522, 131-145,2004
[173] Zieba A., Dabrowski W., Grybos P., Powroznik W., Slowik J., Stobiecki T., Swientek K., Wiacek P.:
128-channel silicon strip detector installed at a powder diffractometer,
Trans Tech Publications. Materials Science Forum, vol.443-444, 2004, pp.175-8. Switzerland.
link
[174] Gryboś P.:
Optymalizacja szumowa wielokanałowych mieszanych układów scalonych na przykładzie układu RX64,
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, Nr. 3, 2004, 50, str. 441-470, Warszawa PWN
link
Conference papers
[175] Grybos P., Dabrowski W., Hottowy P., Fiutowski T.:
Low noise multichannel front-end electronics for recording signals from alive neuronal cells,
Proceedings of the 11th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2004, pp.214-219. Szczecin, Poland, June 2004.
[176] Grybos P., Cabal Rodriguez A.E., Dabrowski W., Idzik M., Lopez Gaitan J., Prino F., Ramello L., Swientek K., Wiacek P.:
Multichannel charge amplifier for medical X-ray imaging with energy window selection,
Proceedings of the 11th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. MIXDES 2004, pp.589-594. Szczecin, Poland, June 2004.
[177] Montano L.M., (Grybos P.):
Comparison between two monte carlo simulations of angiographic phantom coupled to silicon strip detector,
Eighth Mexican Symposium on Medical Physics Guanajuato, Mexico, 17-19 March 2004, AIP Conference Proceedings vol. 724(1) pp. 221-225. September 30, 2004.
[178] P. Grybos, W. Dabrowski, T. Fiutowski, P. Hottowy.:
Multichannel integrated circuits for recording neuronal signals from microelectrode array,
4th MEA Meeting on Substrate-integrated microelectrode arrays, Tübingen/Reutlingen, Germany, July, 2004
[179] Grybos P, A. E. Cabal Rodriguez, W. Dabrowski, M. Idzik, J. Lopez Gaitan, F. Prino, L. Ramello, K. Swientek, P. Wiacek:
RX64DTH – A fully integrated 64-channel ASIC for digital X-ray imaging system with energy window selection,
IEEE Nuclear Science Symposium, Rome, Italy, October 2004
link
[180] L. Ramello, P. Grybos, J. Lopez Gaitan, A. Marzari-Chiesa, F. Prino, A. Sarnelli, K. Swientek, A. Taibi, A. Tuffanelli, P. Van Espen, P. Wiacek, M. Gombia, P. L. Rossi:
A silicon microstrip system equipped with the RX64DTH ASIC for dual energy mammography,
IEEE Medical Imaging Conference, Rome, Italy, October 2004
link
[181] G. Baldazzi ,( P. Grybos),et al.:
Characterization of a dual energy angiographic system with CCD+FOS and Si-strips detectors,
IEEE Medical Imaging Conference, Rome, Italy, October 2004
link
[182] Litke AM, Chichilnisky EJ, Cunningham W, Dabrowski W, Grillo AA, Grivich M, Grybos P, Hottowy P, Kachiguine S, Kalmar RS, Mathieson K, Petrusca D, Rahman M, Sher A.:
The Retina Project,
Vertex 2004, Menaggio-Como, Italy, September 2004
[183] A.E. Cabal Rodriguez , G. Baldazzi , D. Bollini , C. Cebollos Sanchez , W. Dabrowski , A. Diaz-Garcia , M. Gambaccini , P. Giubellini , P. Grybos , J. Lopez Gaitan , A. Marzari-Chiesa , F. Prino , L. Ramello , A. Sarnelli, A. Taibi , A. Tuffanelli , P. Van Espen , P. Wiacek:
X-ray imaging with a single photon counting system,
European Conference on X-ray Spectrometry EXRS2004, Alghero, Italy, June 2004
Books
[184] Dąbrowski W., Gryboś P.:
Position sensitive semiconductor strip detectors,
X-ray Spectometry: Recent Technological Advanced. edited by K. Tsuji and J. Injuk and R. Van Grieken, 2004, John Wiley & Sons, Ltd, pp. 247-275.


Journal papers
[185] Litke A., Chichilnisky E., Dąbrowski W., Grillo A., Gryboś P., Kachiguine S., Rahman M, Taylor G:
Large scale imaging of retinal output activity,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A501, 2003, pp. 298-307.
[186] Dąbrowski W., Gryboś P., Hottowy P., Świentek K., Wiącek P.:
Integrated readout of silicon strip detectors for position sensitive measurement of X-rays,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A512, 2003, pp. 213-219.
[187] Bollini D., (Gryboś P.) et al.:
Energy resolution of silicon detector with the RX64 ASIC designed for X-ray imaging,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 515, 2003, pp. 458-466.
[188] Baldazzi G., (Gryboś P.) et al.:
X-ray imaging with a silicon microstrip detector coupled to the RX64 ASIC,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A509, 2003, pp. 315-320.
[189] Ratio Mendes P., (Gryboś P.), et al.:
Silicon strip detectors for two-dimensional soft X-ray imaging at normal incidence,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. 509, 2003, pp. 333-339.
[190] Baldazzi G., (Gryboś P.) et al.:
A silicon strip detector coupled to the RX64 ASIC for X-ray diagnostic imaging,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A514, 2003, pp. 206-214.
[191] C. Lacasta (R. Szczygiel) et al.:
Performance of a radiation hard 128 channel analogue front-end chip for the readout of a silicon-based hybrid photon detector,
Nucl. Instrum. Meth. A500, 362-370, 2003
link
[192] Alessandro B., (Gryboś P.), et.al.:
The silicon Multiplicity Detector for NA50 experiment,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A513, 2003, 107-111
[193] Gryboś P.:
Metodologia projektowania wielokanałowych układów scalonych pod kątem minimalizacji efektów rozrzutu procesu technologicznego,
Elektronizacja – podzespoły i zastosowania elektroniki, Nr.10 , 2003, str. 31-36, Warszawa SIGMA-NOT
link
[194] Gryboś P.:
Efekty niedopasowania tranzystorów MOS wykonanych w technologii VLSI,
Elektrotechnika i Elektronika, Tom 22, Zeszyt 1, 2003, str. 25-35, Kraków AGH
[195] Gryboś P.:
Zakłócenia w układach scalonych typu mix-mode,
Elektrotechnika i Elektronika, Tom 22, Zeszyt 1, 2003, str. 47-55, Kraków AGH
Conference papers
[196] Dąbrowski W., Gryboś P., Świentek K., Wiącek P.:
Corner and matching analysis for multichannel analogue ASICs,
Proceedings of 10th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łodź , Poland, June 2003, pp. 178-181.
[197] Gryboś P., Dąbrowski W., Hottowy P.:
NEURO64 – design for a good matching performance on multichannel ASIC,
Proceedings of 16th European Conference on Circuits Theory and Design, ECCT’03, Kraków, Poland, September 2003, vol. 2, pp. 1-4.
[198] Baldazzi G., (Gryboś P.), et al.:
Results about imaging with silicon strips for Angiography and Mammography,
7th Mexican Symposium on Medical Physics, Mexico, Mexico City, March 2003, American Institute of Physics Conference Proceedings, no.682, 2003, pp.14-23, USA.
link
[199] Dąbrowski W., (Gryboś P.), et al.:
Development of integrated circuits for readout of microelectrode arrays to image neuronal activity in live retinal tissue,
IEEE Nuclear Science Symposium, Portland, USA, October 2003.
link
[200] Litke A., (Gryboś P.), et al.:
What does the eye tell the Brain? Development of a system for large scale recording of retinal output activity,
IEEE Nuclear Science Symposium, Portland, USA, October 2003.
link
[201] Litke A., (Gryboś P.), et al.:
A multielectrode array system with 512 electrodes for large scale recording of retinal ganglion cell activity,
Society for Neuroscience 33rd Annual Meeting, New Orleans, USA, November 2003.
[202] F. Faccio (R. Szczygiel) et al.:
Radiation tolerance of a 0.13 µm commercial CMOS technology,
5th International Meeting on Front-End Electronics for High Energy, Nuclear, Medical, and Space Applications, 30 June – 3 July 2003, Snowmass Village, Colorado, USA.


Journal papers
[203] Gryboś P. , Dąbrowski W., Hottowy P., Szczygieł R., Świentek K., Wiącek P.:
Multichannel mixed-mode IC for digital readout of silicon strip detectors,
Microelectronics Reliability, vol. 42, 2002, pp. 427-436.
[204] Zięba A., Dąbrowski W., Gryboś P., Powroźnik W., Stobiecki T., Świentek K., Słowik J., Wiącek P.:
Prototype Silicon Position-Sensitive Detector Working with Bragg-Bretano Powder Diffractometer,
Acta Physica Polonica A, vol. 101, no. 5, 2002, pp. 629-634.
link
[205] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Wykorzystanie paskowych detektorów krzemowych w dyfraktometrii promieniowania X,
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, tom 48, zeszyt 2, 2002, str. 435-448, Warszawa PWN.
link
[206] Alessandro B., (Gryboś P.), et al.:
The silicon multiplicity detector for the NA50 experiment at CERN,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research,, vol. 493, 2002, pp. 30-44.
Conference papers
[207] Cabal A., (Gryboś P.), et al.:
Feasibility of silicon strip detectors and low noise multichannel readout system for medical digital radiography,
6th Mexican Symposium on Medical Physics, Mexico, Mexico City, March 2002, American Institute of Physics Conference Proceedings, no.630, 2002, pp.202-207, USA.
[208] Gryboś P., Dąbrowski W., Fiutowski T., Słowikowski K.:
Design for low noise and good matching in multichannel amplifier for recording neuronal signals in modern neuroscience experiments,
Procedings of 9th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Wrocław , Poland, June 2002, pp. 255-260.
[209] F. Anghinolfi, (R. Szczygiel), et al. DTMROC-S:
Deep submicron version of the readout chip for the TRT detector in ATLAS,
Colmar 2002, Electronics for LHC experiments 95-99
[210] Stobiecki T., (Gryboś P.), et al.:
Silicon strip detector applied to X-ray diffraction of thin films and superlattices,
6th Biennial Conference on High Resolution X-ray Diffraction and Imaging, Grenoble, France, , September 2002.
[211] Zięba A., (Gryboś P.), et al.:
128-channel silicon strip detector installed at a powder diffractometer,
8th European Powder Diffraction Conference, Uppsala, Sweden, May 2002
[212] T. Akesson (R. Szczygiel) et al.:
Implementation of the DTMROC-S ASIC for the ATLAS TRT detector in a 0.25µm CMOS technology,
IEEE Nuclear Science Symposium, Conference Record, volume 1, pages 549–453, Norfolk, Virginia, USA, Nov. 2002.
link
[213] J. Kaplon (R. Szczygiel) et al.:
Fast CMOS transimpedance amplifier and comparator circuit for readout of silicon strip detectors at LHC experiments,
Proc. of the 8th Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 95–99, Colmar, France, 2002.
link
Books
[214] Gryboś P.:
Low noise multichannel integrated circuits in CMOS technology for physics and biology applications,
Monography 117, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.


Journal papers
[215] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Development of a fully integrated readout system for high count rate position-sensitive measurements of X-rays using silicon strip detectors,
IEEE Transactions on Nuclear Science, vol.48, no.3, 2001, pp.466-472.
link
[216] C. Alexander, (R. Szczygiel), et al.:
Progress in the development of the DTMROC time measurement chip for the ATLAS transition Radiation Tracker (TRT),
IEEE Trans.Nucl.Sci.48, 514-519,2001
link
Conference papers
[217] Gryboś P., Dąbrowski W., Hottowy P., Świentek K., Szczygieł R.:
Design and test of pseudo-random counters and control logic for a multichannel mixed-mode IC for readout of silicon strip detectors,
Proceedings of 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Zakopane , Poland, June 2001, pp.143-148.
[218] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Noise optimalisation of CMOS amplifier design for low frequency application,
Procedings of 8th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Zakopane, Poland, June 2001, pp.183-188.
[219] Cabal A., (Gryboś P.), et al.:
Silicon strip detectors for X-ray spectroscopy and digital imaging using RX64 ASIC,
3rd International Symposium on Nuclear and Related Techniques NURT, Havana, Cuba, October 2001.
[220] J. Kaplon, (R. Szczygiel), et al.:
Progress in Development of the Analogue Read-Out Chip for Silicon Strip Detector Modules for LHC Experiments,
Proc. of the 7th Workshop on Electronics for LHC Experiments, Stockholm, Sweden, 10 – 14 Sep 2001. CERN/LHCC/2001-034, Geneva, 22 Oct 2001.
link


Journal papers
[221] Dąbrowski W., Białas W., Gryboś P. Idzik M., Kudłaty J.:
A readout system for position sensitive measurements of X-ray using silicon strip detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research,, vol.442, 2000, pp. 346-354.
[222] Gryboś P., Białas W., Cabal A., Dąbrowski W., Giubellino P., Idzik M., Magana-Mendoza L., Ramello L., Szczygiel R., Wheadon R.:
Characterisation of silicon strip detectors with a binary readout chip for X-ray imaging,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol.454, 2000, pp.214-220.
[223] W. Dabrowski, (R. Szczygiel), et al.:
Design and performance of the ABCD chip for the binary readout of silicon strip detectors in the ATLAS semiconductor tracker,
IEEE Trans. Nucl. Sci. 47 (2000) , pp. 382-9
link
[224] E. Chesi, (R. Szczygiel), et al.:
Perfomance of a 128 Channel Analogue Front-End Chip for Read-Out Si Strip Detector Modules for LHC Experiments,
IEEE Trans. Nucl. Sci. 47 (2000) 1434
link
Conference papers
[225] Gryboś P., Białas W., Cabal A., Dąbrowski W., Giubellino P., Idzik M., Wheadon R., Montano L., Szczygieł R.:
Development of a fast readout system for the detection of low energy X-rays,
American Institute of Physics Conference Proceedings, no.538, 2000, pp.21-31, USA.
link
[226] Gryboś P., Dąbrowski W.:
Fully integrated low frequency continous-time RC filters for multielectrode experiments in neurobiology,
Proceedings of 7th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Gdynia , Poland, June 2000, pp.429-434.
[227] Zięba A., Białas W., Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M., Leśniewska B., Kudłaty J., Słowik J.:
Silicon strip detectors and prospects of their application in X-ray powder diffractometers,
Proceedings of the XVIII Conference Applied Crystallography, Wisła 4-7 Sept. 2000, pp. 130-133, World Scientific Publishing Co.
link
[228] Gryboś P., Białas W., Dąbrowski W., Idzik M.:
Development of the readout system for position sensitive measurements of X-ray using silicon strip detector,
European Conference on Energy Dispersive X-ray Spectometry, AGH Kraków, June 2000.
[229] J. Kaplon, (R. Szczygiel), et al.:
Analogue read-out chip for Si strip detector modules for LHC experiments,
Proc. of the 6th Workshop on Electronics for LHC Experiments, Cracow, Poland, 11 – 15 Sep 2000. CERN/LHCC/2000-041, Geneva, 25 Oct 2000.
link
[230] W. Dabrowski (R. Szczygiel) et al.:
Progress in development of the readout chip for the ATLAS semiconductor tracker,
Proc. of the 6th Workshop on Electronics for LHC Experiments, Cracow, Poland, Sep. 2000.
link
[231] C. Lacasta (R. Szczygiel) et al.:
Production database for the ATLAS-SCT front end ASICs,
Proc. of the 6th Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 125–129, Cracow, Poland, 2000.
link


Journal papers
[232] W. Dabrowski, J. Kaplon, R. Szczygiel:
SCT128B – a prototype chip for binary readout of silicon strip detectors,
Nucl. Instr. and Meth. A421:303-315,1999.
[233] Alessandro B., (Gryboś P.), et al.:
Analysis of radiation effects on silicon strip detectors in the NA50 experiment,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research,, vol. 432, 1999, pp. 342-357.
Conference papers
[234] Gryboś P., Dąbrowski W., Idzik M., Skoczeń A., Szczygieł R.:
Development of a multichannel chip for readout of signals from biological system,
Proceedings of 6th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków , Poland, June 1999, pp. 483-488.
[235] Gryboś P., Białas W., Dąbrowski W. , Idzik M., Kudłaty J.:
RX32 – A binary readout chip for X-ray imaging applications using silicon strip detectors,
Proceedings of 6th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kraków, Poland, June 1999, pp. 507-512.
[236] W. Dabrowski, (R. Szczygiel), et al.:
Radiation Hardness of the ABCD Chip for the Binary Readout of Silicon Strip Detectors in the ATLAS Semiconductor Tracker,
Proc. of the Fifth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Snowmass, Colorado, USA 20-24 September, 1999. CERN/LHCC/99-33, 29 October 1999.
link
[237] Anghinolfi, (R. Szczygiel), et al.:
Performance of the Electrical Module Prototypes for the ATLAS Silicon Tracker,
Proc. of the Fifth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Snowmass, Colorado, USA 20-24 September, 1999. CERN/LHCC/99-33, 29 October 1999.
link
[238] D. Campbell (R. Szczygiel) et al.:
The development of a rad-hard CMOS chip for the binary readout of the ATLAS semiconductor tracker,
Proc. of the Fifth Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 152–156, Snowmass, Colorado, 1999.
link


Journal papers
[239] W. Dabrowski (R. Szczygiel), et al.:
Performance of the binary readout of silicon strip detectors using the radiation hard SCT128B chip,
IEEE Trans. Nucl. Sci.45, 310-314,1998
link
[240] Barta P., Sanetra J., Gryboś P., Nizioł S., Trznadel M.:
Electrical characterization of diodes based on regioregular poly(3-hexylthiophene),
Syntetic Metals vol. 94, 1998, pp. 115-117.
[241] Alesandro B., (Gryboś P.) et al.:
Radiation damage of silicon strip detectors in the NA50 experiment,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A419, 1998, pp. 556-569.
Conference papers
[242] Gryboś P., Dąbrowski W., Skoczeń A., Szczygieł R.:
A very low frequency band-pass filter,
Proceedings of 5th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, Poland, June 1998, pp. 271-274.
[243] W. Dabrowski (R. Szczygiel), et al.:
The ABCD binary readout chip for silicon strip detectors in the ATLAS silicon tracker,
Proc. of the Fourth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Rome, September 21-25, 1998. CERN/LHCC/98-36, 30 October 1998, p.175.
link
[244] J. Kaplon, (R. Szczygiel), et al.:
DMILL implementation of the analogue readout architecture for position sensitive detectors at LHC experiments,
Proc. of the Fourth Workshop on Electronics for LHC Experiments, Rome, September 21-25, 1998. CERN/LHCC/98-36, 30 October 1998, p.569.
link
Books
[245] Białas W., Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Multichannel low noise, low power analogue readout chip for silicon strip detectors,
Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Kluwer Academy Publishers 1998, Boston-Dordrecht-London, pp. 3-8.


Conference papers
[246] W. Dabrowski (R. Szczygiel) et al.:
Performance of the binary readout of silicon strip detectors using the radiation hard SCT128B chip,
IEEE Nuclear Science Symposium, Conference Record, volume 1, pages 253–257, Albuquerque, New Mexico, USA, Nov.
link
[247] W. Dabrowski (R. Szczygiel) et al.:
A single chip implementation of the binary readout architecture for silicon strip detectors in the ATLAS silicon tracker,
Proc. of the Third Workshop on Electronics for LHC Experiments, pages 153–157, London, Oct. 1997.
link
[248] W. Dabrowski, J. Kaplon, and R. Szczygiel.:
SCT128B – a prototype radiation hard chip for binary readout of silicon strip detectors,
IEEE Nuclear Science Symposium, Conference Record, volume 1, page 179, Albuquerque, NM, USA, Nov. 1997.
link


Journal papers
[249] Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Study of spatial resolution and efficieny of silicon strip detectors with charge division readout,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A383, 1996, pp. 137-143.
Conference papers
[250] Białas W., Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Multichannel chips for readout system of silicon strip detectors,
Proceedings of the 3rd Advanced Course Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Łódź, May 1996, pp. 137-142.
[251] F. Anghinolfi, W. Dabrowski, E. Delagne, P. Jarron, J. Kaplon, F. Lugier, R. Szczygiel:
Development of front-end electronics for silicon strip detectors using the DMILL BiCMOS rad-hard process,
Proc. of Second Workshop on Electronics for LHC Experiments, Balatonfured, September 1996, CERN/LHCC/96-39, 21 October 1996, p. 483-487.
link


Journal papers
[252] Dąbrowski W., Gryboś P., Idzik M.:
Study of spatial resolution and efficiency of silicion strip detectors with diffrent readout schemes,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A356, 1995, pp. 241-254.
[253] Alessandro B., (Gryboś P.) et al.:
A fast high-granularity silicon multiplicity detectors for NA50 experiment at CERN,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A360, 1995, pp. 189-192.
[254] Matheson J., (Gryboś P.) et al.:
Radiation damage studies of field plate and p-stop n-side silicon microstrip detectors,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A362, 1995, pp. 297-314.
[255] Allesandro B., (Gryboś P.) et al.:
Development of the silicon Multiplicity Detector for the NA50 experiment at CERN,
Nuclear Physics B, (Proc. Suppl.) vol. 44, 1995, pp. 303-307.


Journal papers
[256] Holmes-Siedle A., (Gryboś P.) et al.:
Radiation tolerance of single-sided silicon microstrips,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A339, 1994, pp. 511-523.
[257] Dąbrowski W., Gryboś P., Krammer M., Perneger H., Rakoczy D.:
Charge division in silicon strip detectors with a large strip pitch,
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, vol. A349, 1994, pp. 424-430.

xyter

PBS I – Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów.

Celem projektu jest zbudowanie ultra szybkiej kamery promieniowania X pracującej w trybie zliczania pojedynczych fotonów i mogącej selektywnie rejestrować fotony z określonego przedziału energii. W porównaniu do istniejących rozwiązań kamera ta charakteryzować się będzie niewielkim rozmiarem piksela oraz możliwością zliczania ponad kilku milionów fotonów na sekundę przez pojedynczy piksel, przy możliwości ciągłej pracy kamery. Zgodnie z założeniami zbudowana kamera będzie rozwiązaniem modułowym i umożliwi budowane kamer wielkopowierzchniowych.

 

WYKONAWCY PROJEKTU

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

 1. Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

 2. Creotech Instruments S.A.

 

PUBLIKACJE

 • P. Maj, Silicon strip detectors for X-ray diffraction measurements used in commercial applications, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 : materiały konferencji, s. 528–533 
 • P. Maj, Obrazy wysokiej jakości dla promieniowania X z wykorzystaniem detektorów pikselowych, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 : materiały konferencji, s. 523–527. 
 • P. Gryboś, G. Deptuch, P. Kmon, P. Maj, R. Szczygieł, M. Żołądź, Systemy do obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem technologii nanometrycznych – referat plenarny, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 09–13.06.2014 
 • P. Maj, Mismatch effects and their corrections in large area ASIC, DDECS : proceedings of the 2014 IEEE 17th international symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems : April 23–25, 2014, Warsaw, Poland, p. 238-241 
 • P. Grybos, Design and testing of integrated circuit of pixel architecture for fast X-ray imaging applications – keynote talk, DDECS : proceedings of the 2014 IEEE 17th international symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems : April 23–25, 2014, Warsaw, Poland, p. 11 
 • P. Gryboś, A. Drozd, G. Deptuch, K. Kasiński, R. Kłeczek, P. Kmon, P. Maj, P. Otfinowski, J. Rauza, R. Szczygieł, T. Satława, M. Żołądź, Ultra fast X-ray detection systems in nanometer and 3D technologies – invited talk, Proceedings of the 21st international conference MIXDES 2014: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014, p. 38-41. 
 • R. Kłeczek, P. Gryboś, Low voltage area efficient current-mode CMOS bandgap reference in deep submicron technology, Proceedings of the 21st International Conference MIXDES 2014: Mixed Design of Integrated Circuits and Systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014, p. 247-251. 
 • A. Drozd, P. Maj, Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X, Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 
 • A. Drozd, P. Maj, Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X, Przegląd Elektrotechniczny, 2014 R. 90 nr 5, s. 86–89. 
 • P. Maj, Fast and precise algorithms for calculating offset correction in single photon counting ASICs built in deep sub-micron technologies. JINST Journal of Instrumentation, 2014 vol. 6 p. 1–8, http://iopscience.iop.org/1748-0221/9/07/C07009 . 
 • P. Maj, P. Grybos, P. Kmon, R. Szczygieł, 23552-channel IC for single photon counting pixel detectors with 75 um pitch, ENC of 89e- rms, 19 e- rms offset spread and 3% rms gain spread, Proceedings of the 40th European Solid-State circuit Conference, September 22-26, 2014 – Venice, Italy, p. 147-150 
 • R. Kłeczek, Filtracja i szybkie kształtowanie sygnału w układach elektroniki front-end w technologiach submikronowych CMOS, Rozprawa doktorska, obroniona z wyróżnieniem na WEAIIB, AGH, czerwiec 2014 
 • P. Maj, T. Taguchi, T. Satława, High intensity irradiation influence on gain, noise and offset uniformity of a pixel detector readout designed in 130nm CMOS, 10th International Conference on Radiation Effects on Semiconductor Materials, Detectors and Devices, 8-10 October, 2014, Italy 
 • P. Maj, R. Szczygiel, P. Grybos, T. Taguchi, Y. Nakaye,   Comparison of the charge sharing effect in two hybrid pixel detectors of different thickness.  Journal of Instrumentation, 2015 vol. 10 p. 1–6, no. C02006, 
 • P. Maj, K. Kasiński, P. Gryboś, R. Szczygieł, A. Kozioł, Single software platform used for high speed data transfer implementation in a 65k pixel camera working in single photon counting mode. Journal of Instrumentation,  2015 vol. 10, p. 1-7,  no. C12025, 
 •  P. Otfinowski, P. Gryboś, Low area 4-bit 5 MS/s flash-type digitizer for hybrid-pixel detectors – design study in 180 nm and 40 nm CMOS.  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment , 2015 vol. 800, p. 104–110, 
 • K. Kasiński, P. Maj, P. Gryboś, A, Kozioł, Hardware solutions for the 65k pixel X-ray camera module of 75μm pixel size .  Journal of Instrumentation , 2016 vol. 11, p. 1-9,  no. C01060, 
 • P. Kmon, P. Maj, P. Gryboś and R. Szczygieł, Trimming the threshold dispersion below 10 e-rms in a large area readout IC working in a single photon counting mode, Journal of Instrumentation, 2016, vol. 11, C01067, 
 • P. Kmon, R. Szczygiel, P. Maj, P. Grybos, R. Kleczek, High-speed readout solution for single-photon counting ASICs, Journal of Instrumentation , 2016, vol. 11, p. 1-13, C02057, 
 • P. Maj , Rozwój hybrydowych detektorów pikselowych w technologiach nanometrycznych i 3D dla potrzeb detekcji promieniowania X, Rozprawa habilitacyjna z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inzynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie, wrzesień 2015, doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektronika 
 • A. Kozioł, Oprogramowanie kontrolera kamery promieniowania X,  2015, Praca magisterska na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie, wrzesień 2015, magister w dyscyplinie inżynieria biomedyczna 
 • D. Żarnowiecki, Analiza możliwości zastosowania dedykowanych procesorów softwarowych jako sterowników układów kontrolno-odczytowych scalonych wielokanałowych układów do pomiarów potencjałów neuronowych oraz promieniowania rentgenowskiego,  2015, Praca magisterska na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie, wrzesień 2015, magister w dyscyplinie inżynieria biomedyczna 
 • P. Gryboś, P. Kmon, P. Maj, R. Szczygieł, 32k channels readout IC for single photon counting detectors with 75 μ pitch, ENC of 123 e− rms, 9e− rms offset spread and 2% rms gain spread. Proceedings of  11th annual IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference. Atlanta, USA, October 22–24, 2015, p. 612–615, Best Paper Award – 3rd Place Winner
 • M. Żołądź, J. Rauza, K. Kasiński, P. Maj, P. Gryboś, Design of a control system for ultra fast X-ray camera working in a single photon counting mode.  Photonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2015,  25–31 May, 2015, Wilga, Poland,  Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering, vol. 9662, p. 966230-1–966230-12, 
 • P. Maj, A. Krzyżanowska, P. Gryboś, A. Kozioł, Methodology of automation process of wafer tests. Proceedings of  MIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015, p. 530–533. 
 • A. Drozd, Fast and precise digital hybrid pixel detectors for X-ray imaging, The 11th International Narotechnology Conference on Communication and Cooperation, May 11-13, 2015, Fukuoka, Japan, poster,  The INC11 Japan Nano Day Best Poster Award 
 • P. Grybos, New Generation of Fast Hybrid Pixel Detectors Operating in Single Photon Counting Mode, Seminar in French Synchrotron National Facility, SOLEIL,  Saint-Aubin, France, 7 December 2015.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions – Genewa, Szwajcaria, 15-19 kwietnia, 2015
  P. Gryboś, R. Szczygieł, P Maj, P. Kmon,  Precise and ultra fast integrated circuit for a new generation of pixel digital camera for X-ray radiation, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem 
 • 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX, – Kuala Lumpur, Malaysia, 21-23 maja 2015
  P. Gryboś, R. Szczygieł, P Maj, P. Kmon,  Precise and ultra fast integrated circuit for a new generation of pixel digital camera for X-ray radiation, Wynalazek nagrodzony brązowym medalem oraz Honor of Invention presented to Prof. Pawel Grybos in recognition of Inventions and Scientific Achievements 
 • Międzynarodowe Targi Innowacyjności i Wynalazczości 2015 – Macau, Chiny, 3-5 lipca 2015
  P. Gryboś, R. Szczygieł, P Maj, P. Kmon,  Ultra fast integrated circuit for digital noiseless X-ray imaging, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem oraz International Intellectual Property Network Formu Leading Innovation Award 
 • Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart – Taipei, Tajwan,  1-3 października 2015,
  P. Gryboś, K. Kasiński, P Maj, R. Szczygieł,  Ultra fast camera for digital noiseless X-ray imaging, Wynalazek nagrodzony brązowym medalem oraz Honor of Invention 
 • 9 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2015 – Warszawa, Polska, 12-14 pażdziernika 2015
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj,  R. Szczygieł,  Apparaturs for Ultra-Fast X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony złotym medalem 
 • 67 Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA” – Norymberga, Niemcy, 29 października – 1 listopada, 2015
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj,  R. Szczygieł,  Apparaturs for Ultra-Fast X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem oraz FIRI Diploma for the Best Invention 
 • 11 Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF – Seul, Korea Południowa,  26 – 29 listopada 2015
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj,  R. Szczygieł, P. Kmon,  Modular, Ultra-Fast Camera for Digital X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony srebrnym medalem oraz Thailand Award for the Best International Inventions 
 • 44 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, “Geneva Inventions 2016”, 12-17 kwietnia 2016.
  P. Gryboś, K. Kasiński, P. Maj, R. Szczygieł, P. Kmon, A. Kozioł, Digital Camera for Fast and Precise X-ray Imaging, Wynalazek nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem. 
 • Medal & diploma from Geneva Inventions 2016

 

 

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy PBS1/A3/12/2012.

Czas realizacji: 1.12.2012 – 30.11.2015.

Pomiary amplitudy impulsów dla cyfrowego obrazowania promieniowania X z wykorzystaniem pikselowych układów odczytowych ASIC w nanometrycznych technologiach CMOS (lata 2011-2014).

Celem projektu są badania nad mieszanymi (analogowo-cyfrowymi) układami scalonymi w technologii CMOS 40 nm o bardzo dużej gęstości upakowania w celu otrzymania nowej jakości w obrazowaniu cyfrowym dla potrzeb promieniowania X, a mianowicie chodzi o uzyskanie tzw. obrazowania kolorowego z wykorzystaniem hydrydowych detektorów pikselowych. W hydrydowych detektorach pikselowych każdy piksel detektora posiada swój niezależnie pracujący piksel elektroniki odczytu. Wymiary takiego piksela są rzędu 100 x 100 µm2, a maksymalny pobór mocy nie może przekraczać kilkudziesięciu µW i elektronika odczytu musi charakteryzować się niskim poziomem szumów (około 100 el. rms). W najlepszych istniejących na świecie rozwiązaniach impulsy na wejściu piksela mogą pojawiać się z częstotliwością sięgającą pojedynczych MHz, a każdy piksel zlicza niezależnie liczbę wpadających fotonów. Autorzy projektu zamierzają rozbudować funkcjonalność każdego piksela odczytowego o możliwość pomiaru energii wpadających do detektora fotonów. Zadania postawione w proponowanym projekcie wymagają rozwiązania kilku kluczowych problemów w mikroelektronice i technice detekcyjnej, a mianowicie:

 

 • eliminacji efektów podziału ładunku, do którego dochodzi w detektorze pikselowym i którego wpływ znacząco redukuje efektywność pomiaru energii fotonów (konieczna jest implementacja w układzie scalonym inteligentnych algorytmów z komunikacją pomiędzy pikselami),
 • wypracowanie rozwiązań pozwalających na pomiar amplitudy impulsów,
 • konieczne są nowe rozwiązania dla wzmacniaczy i filtrów pracujących w obszarze słabej inwersji i z niskim napięciem zasilania, tak aby umożliwić odpowiednio szybkie procesowanie sygnału przy dużym natężeniu promieniowania X,
 • konieczna jest minimalizacja szumów i efektów niedopasowania w blokach analogowych o niewielkiej powierzchni i wykonanych w technologii nanometrycznej,
 • przyjęta architektura odczytu matrycy pikseli musi zapewniać odczyt ciągły z powodu ograniczonych zasobów pamięci w pojedynczym pikselu, jak i dla uzyskania dużej liczby ramek na sekundę.

KIEROWNIK PROJEKTU

Prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś

FINANSOWANIE

Narodowe Centrum Nauki – UMO-2011/01/B/ST7/05155

PUBLIKACJE

 • P. Maj, P. Grybos, R. Szczygieł, P. Kmon, R. Kłeczek, A. Drozd, P. Otfinowski, G. Deptuch., Measurements of matching and noise performance of a prototype readout chip in 40 nm CMOS process for hybrid pixel detectors, IEEE Transaction on Nuclear Science, vol. 62, 2015, pp. 359–36, link
 • A. Drozd, R. Szczygieł, P. Maj, T. Satława, P. Gryboś, Design of the low area monotonic trim DAC in 40 nm CMOS technology for pixel readout chips, Journal of Instrumentation, IOPscience, Vol. 9, 2014, pp. 1-7 link
 • G. W. Deptuch, G. Carini, T. Collier, P. Gryboś, P. Kmon, R. Lipton, P. Maj, D. P. Siddons, R. Szczygieł, R. Yarema, Results of tests of three-dimensionally integrated chips bonded to sensors, IEEE Transaction on Nuclear Science, IEEE, Vol. 62, 2015, pp. 349–358 link
 • P. Maj, A. Baumbaugh, G. Deptuch, P. Grybos, R. Szczygiel, Algorithms for minimization of charge sharing effects in a hybrid pixel detector taking into account hardware limitations in deep submicron technology, Journal of Instrumentation, IOPscience, Vol. 7, 2012, pp. 1-7, link
 • G. Deptuch, Monolityczne detektory pikselowe w zastosowaniu do obrazowania niskoenergetycznych fotonów i miękkiego promieniowania X. (monografia habilitacyjna), Wydawnictwa AGH, Kraków, Rozprawy, monografie – 272, 2013, pp. 1-201, Kraków, Polska
 • Maj, P. ; Grybos, P. ; Szczygiel, R. ; Kmon, P. ; Drozd, A. ; Deptuch, G., A pixel readout chip in 40 nm CMOS process for high count rate imaging systems with minimization of charge sharing effects, 2014 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-4, link
 • P. Maj, P. Gryboś, R. Szczygieł, T. Sakumura, Y. Tsuji, Y. Nakaye, A fast 300k X-ray camera with an energy window selection and continuous readout mode, 2013 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seoul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-4 link
 • P. Maj, FPGA based extension to the multichannel pixel readout ASIC, 2013 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-4 link
 • Deptuch, G.W., Carini, G., Collier, T. , Grybos, P. , Kmon, P. , Lipton, R. , Maj, P. , Trimpl, M. , Siddons, D.P. , Szczygiel, R. , Yarema, R. Results of tests of three-dimensionally integrated chips bonded to sensors, 2013 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seul, Korea, IEEE, October 27 – November 2, 2013, pp. 1-5 link
 • Otfinowski, P. ; Grybos, P. ; Szczygiel, R. ; Maj, P., ADCs in deep submicron technologies for ASICs of pixel architecture, 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, Warsaw, Poland, IEEE, April 23–25, 2014, pp. 278 – 281 link
 • Grybos P, Drozd, A. ; Deptuch, G. ; Kasinski, K. ; Kleczek, R. ; Kmon, P. ; Maj, P. ; Otfmowski, P. ; Rauza, J. ; Szczygiel, R. ; Satlawa, T. ; Zoladz, M., The 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 2014, Lublin, Poland, IEEE, 19-21 June, 2014, pp. 38-41 link
 • Satlawa, T, Drozd, A., Kmon, P., Design of the ultrafast LVDS I/O interface in 40 nm CMOS process, The 21st International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems (MIXDES), 2014, Lublin, Poland, IEEE, 19-21 June, 2014, pp. 200-204 link
 • P. Maj, Testability features of a single photon counting hybrid pixel detector readout circuit with charge sharing elimination Algorithm, 2014 IEEE NSS/MIC: Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Seattle, USA, IEEE, 8-15 November, 2014
 • Maj, P. ; Drozd, A. ; Szczygiel, R. ; Grybos, P., FPGA Simulations of Charge Sharing Effect Compensation Algorithms for Implementation in Deep Sub-Micron Technologies, UKSim 15th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim), 2013, IEEE, 10-12 April, 2013, pp. 780-786 link
 • P. Maj, P. Gryboś, P. Kmon, R. Szczygieł, ASICs in nanometer and 3D technologies for readout of hybrid pixel detectors, Electron Technology Conference 2013, SPIE, The International Society for Optical Engineering, 16–20 April, 2013, pp.890204-1–890204-6 link